اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

آنچه به ایران عظمت و موفقیت و داده، مردم هستند

آنچه به ایران عظمت و موفقیت و داده، مردم هستند
رضایتمندی و نارضایتی مردم در حوزه اقتصادی استبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی عبدالرضا رحمانی فضلی شب گذشته، ۱۹ دی ماه، در مراسم تکریم استاندار سابق و معارفه استاندار جدید خراسان رضوی در برج سپید مشهد اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس، بیشترین تعداد مدیران ارشد که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند، از وزارت کشور بودند. ۱۶ استاندار، دو معاون، قائممقام، ۱۷ معاون استاندار و تعداد زیادی فرماندار جابهجا شدند.
وی افزود: با توجه به کادرسازی خوب در این چند سال در وزارت کشور، ما توانستیم در مدت کوتاهی این جابهجاییها را انجام دهیم. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد فرمانداران از داخل وزارت کشور هستند که در گذشته برعکس بود یعنی بیش از ۸۰ درصد از بیرون بودند. این بار ۴۵ استاندار را در مرحله اول به رئیسجمهور تقدیم کردم تا جابهجا شوند و توانستیم در مدت کوتاهی این کار را انجام دهیم. اکثر این افراد از معاونین وزارت انتخاب شدند. برای جایگزینی معاونین، همه از فرمانداران انتخاب شدند.
رحمانی فضلی بیان کرد: به جای فرمانداران نیز توصیه شد که همه باید از بخشداران انتخاب شوند. ابلاغ کردیم که بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شوند. در این پنج سال جایگزین‎سازی و تربیت نیرو را در وزارت کشور داشتیم که اکنون چندین استاندار وزیر و معاون رئیسجمهور و برخی نیز در جایگاه معاونت وزیر فعالیت میکنند.
وزارت کشور جایگاه تربیت مدیر در سطح کلان ملی است
وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور جایگاه تربیت مدیر در سطح کلان ملی است، عنوان کرد: استاندار با مسائل متفاوت و جنبههای گوناگون مدیریتی و با موضوعات و مسائلی مواجه میشود که به آنها قدرت تحلیل جامع، کلنگری، تلفیق و استنتاج خوب سیستمها را میدهد.
وی ادامه داد: هیچ دستگاهی مثل وزارت کشور نیست. مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. ما چند سال است که در وزارت کشور با تمام توطئه‎ها و هجمهها در حوزههای امنیتی در داخل و خارج و در مناطق مررزی روبه‎رو هستیم. عربستان شبانهروز علیه ما توطئه میکند و هدف اولیه رژیم صهیونیستی نیز ضربه زدن به ما است اما با کمک نیروهای امنیتی میتوانیم بگوییم که مشکل امنیتی در داخل وجود ندارد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی جریان عظیمی تحت عنوان آسیبهای اجتماعی وجود داشت که وزارت کشور متولی آن بود. ما هفت جلسه را خدمت مقام معظم رهبری داشتیم و ایشان مرتب این موضوع را پیگیری و با تایید اولویتها، روشها و شیوهها موضوع را در کشور هدایت میکنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه ما در حوزه سیاسی بهترین، باشکوهترین و امنترین انتخابات را در چهار دوره انتخابات بزرگ داشتیم، تصریح کرد: انتخابات مجلس، ریاستجمهوری، خبرگان و شوراها که در نوع خود بینظیر بود. در حوزه فرهنگی و اقتصادی نیز شاید بیشترین هماهنگی در عرصه مسائل اقتصادی را در حال حاضر وزارت کشور بر عهده دارد. استانداران، فرمانداران و بخشداران ما مدیرانی کلنگر و چندوجهی بسیار مناسبی در جایگاههای مختلف هستند.
وی بیان کرد: آقای رشیدیان با وجود اینکه از وزارت کشور نبودند اما به سرعت با توجه به تجربیات مدیریتی، مسائل استانداری برطرف کردند. خراسان مسائلی چون مسائل مرزی و امنیتی دارد، ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر سالانه وسعت جمعیت و مساحت توانسته خوب ایشان را به عنوان استاندار برخی از وزارت کشوری های باسابقه گفتند استان کوچک تر بگذاریم اما من اطمینان داشتم می تواند. گزارش کار ایشان در نرم های ملی و وزارت قابل قبول و درخشان است. خاطر ایشان در استان ماندگار خواهد ماند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه آقای رزمحسینی جزو مدیران موفق وزارت کشور بودند، عنوان کرد: من هیچ شناختی از ایشان نداشتم. بیش از ۳۵۰ نفر را برای استانداری به من معرفی کردند و این باعث خوشحالی بوده که کشور به این مرحله رسیده است. در زمان آقای رزم‎حسینی نیز پیشنهادهای زیادی وجود داشت. آقای رزمحسینی کار وزارت کشوری نکرده بودند اما فردی توسعهگرا و جزو نیروهای فعال در زمینه سرمایهگذاری و اقتصادی بودند و ایدههای جدیدی داشتند. ایشان به عنوان بسیجی، پاسدار و یکی از فرماندهان مهم در جنگ نیز دارای سابقه بودند. در کرمان بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان موافقتنامه امضا شده است.
وزیر کشور افزود: ایشان استان کرمان را خارج از هیجانات سیاسی که ذات، خواسته و مطالبه جامعه ما در شرایط انقلاب همین موضوعات و مسائل سیاسی بوده، اداره کردند. ایشان مسائل سیاسی را با انرژیهای سرمایهای و اقتصادی تلفیق و ترکیب کردند. مثلث توسعهای یکی از ابتکارات ایشان بود که گفتند ما بدون ارکان اصلی حکومت در استانها نمیتوانیم کار را پیش ببریم.
رحمانی فضلی بیان کرد: این مثلث که ارکان آن ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه، نمایندگان مجلس و استاندار و فرماندار بودند، به خوبی در کرمان استفاده شد.استان کرمان با شرایط مطلوبی پیش رفت. ابتکارات دیگری نیز در حوزه استفاده بهینه از آب داشتند که باید حتما در خراسان نیز اجرا شود که میلیاردها لیتر آب صرفهجویی شد. در حوزه کشاورزی و گردشگری نیز اقدامات خوبی انجام دادند. امیدوارم همه کمک نمایند تا ایشان در خراسان رضوی منشا خدمات و خیر باشند.
وی با بیان اینکه ما در آستانه بهمن و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم، عنوان کرد: ویژگی مشترک و مستمری که از اول انقلاب تاکنون داشتیم و در شرایط جدیدتر و با شدت بیشتر وجود دارد، مقابله و رویایی استکبار با انقلاب است که از روز اول شاهد آن بودیم و اکنون نیز بعد از سال با همان شدت و حدت وجود دارد. ما در فراز و فرود این ۴۰ سال میبینیم که با وجود تمام اتفاقات، اجماعهای بینالمللی، صدور قطعنامهها علیه ما، جنگ روانی و تحریمها، بزرگترین سد موفقیت و پیروزی ماست.
رحمانی فضلی اضافه کرد: آنها ۴۰ سال ادعا کردند که ایران را نابود خواهیم کرد و از براندازی و بهم زدن ساختارها صحبت کردند و اکنون نیز بیان میکنند که باید فروپاشی در ایران صورت بگیرد و نمیتوان با ایران کار کرد. ما شاهد هستیم که علت مقابله و دشمنی آنها با ما، قدرتمند شدن ما است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه آنها قصد داشتند که پیوندها و دستهای ایران را در منطقه قطع کنند، تصریح کرد: امروز دست چه کسی قطع شده و چه کسی پیروز است؟ مردم منطقه یا آمریکا؟ مردم منطقه یا رژیم صهیونیستی؟ ما امروز با قدرت به دنیا اعلام میکنیم که این منطقه نمیتواند جولانگاه استکبار و استعمار باشد زیرا انقلاب و دستورات دینی پشتوانه مردم هستند.
وی افزود: ما در لبنان، سوریه و عراق ثبات داریم و اکنون نیز خود دشمنان به دنبال این هستند که در یمن آتشبس شود. تمام امکانات و توان خود را در منطقه به کار گرفتند. آخرین حربه آنها دین علیه دین بود، جریانات تکفیری را به راه انداختند، جریان داعش را در منطقه تقویت کردند، خونهای زیادی از مسلمین ریختند و مردم را آواره کردند اما رسوا شدند و یک جریان انحرافی قوی که میتوانست ریشه تحولات بزرگ در منطقه باشد، اکنون ماهیت آن یعنی داعش و تکفیر مشخص است.
رحمانی فضلی گفت: روشنگری و زلال شدن جریان ناب دینی در منطقه و جداسازی آن از جریانات انحرافی ارزش بسیار زیادی دارد. بعد از اتفاقاتی که در افغانستان و عراق رخ داد، جایگاه آمریکا در منطقه و در افکار عمومی بسیار ضعیف شد. در حوزه بینالملل نیز ایران کشوری تعیینکننده بوده، درست است که آمریکا توطئه میکند. اکنون علت تهاجم و توجیه علیه ایران این است که ایران از حوزه قدرت کنترلیها خارج شده و مساله را به سمت انرژیهای نو و جدید برای ایرانهراسی تحت عنوان انرژیهای خطرناک و موشک سوق میدهند. این برای افکار عمومی سوال است که شما که ۴۰ سال با ایران درگیری داشتید چرا از قدرت آن میترسید؟ این پیروزی برای ما است.
ما در ائتلافات منطقه نقش مهمی داریم
وزیر کشور با بیان اینکه ما در ائتلافات منطقه نقش مهمی داریم، عنوان کرد: در برجام علیرغم تاکید ۶ کشور در برجام، آمریکا با خفت و حقارت از آن خارج شد. هزینه آمریکا برای اینکه یک قرارداد بینالمللی را زیر پا بگذارد، کم نیست. آمریکا در این موضوع تنها ماند. مقابله با روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر نشان قدرت ما است. در این ۴۰ سال در عرصههای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و بینالمللی به لطف خدا به درخت تناور و تنومندی تبدیل شدیم که باید این کار را ادامه دهیم.
وی افزود: این روزها هزینههای رسانهای زیادی صرف میشود. اتاق فکرهای زیادی ایجاد شده که تلاش میکنند کوچکترین مساله در ایران را به موضوع بزرگی تبدیل کنند. آنها گوش و عقل خود را به دست منافقین دادند. در دو سال گذشته در چند مرحله تهدیدهایی را مطرح کردند و عملی کردند؟ در تحولات در حوزههای اجتماعی و امنیتی وارد شدند و معتقد بودند که کار تمام است، بعد از دی سه ماه کار فراوان امنیتی، تبلیغاتی و عملیات روانی انجام دادند تا مجددا بتوانند دی ماه را با وسعت زیادی در کشور عملیاتی کنند اما موفق نشدند. در دموکراسی افراد میتوانند اعتراض کنند اما بهترین و مطمئنترین راه متوسل شدن به جریان قانونی است.
رحمانی فضلی بیان کرد: اگر در ایران اتفاق کوچکی نیز رخ دهد، تمام رسانههای آنها علیه ما تبلیغ میکنند. آنها نخواهند توانست در داخل ایران اقدام موثر انجام دهند. اکنون فضا تحریم است، ما تحریم را تجربه کردیم، از آن استقبال نمیکنیم. ما مدافع حقوق ملت ایران هستیم و حقوق خود را با روشهای قانونی در دنیا پیگیری میکنیم اما در قبال تمام توطئهها میایستیم. ما در تحریمها نیز توانستیم با برنامهریزی بایستیم و ایستادیم.
وزیر کشور ادامه داد: آنها در ۱۳ آبان تصور میکردند که با اعلام تحریمها، تنشها و نارضایتیهای اجتماعی اتفاق میافتد و کشور به هم میریزد اما اتفاقی نیفتاد و ما امسال ۱۳آبان را باشکوهتر داشتیم. این ملت بر مبنای عقل حرکت میکنند و میخواهند که ایستادگی کنند. نسخه سوریه، لبنان، یمن وعراق پیش چشم ما است. ما در داخل از برخی اقدامات گلایهمند هستیم و برخی نارضایتی‎ها و ناکارآمدیها را درک میکنیم اما دشمن نمیتواند از آن کلاهی برای خود بسازد. ما این مسائل را حل میکنیم.
وی با بیان اینکه نسخه مقام معظم رهبری برای دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمام مردم ایران این است که با وحدت، هماهنگی، انسجام و یکدلی از این مسائل عبور کنیم، عنوان کرد: نمونه عینی و عملی آن تشکیل جلسه سران است که مقام معظم رهبری دستور تشکیل آن را دادند. ایشان با درایت، حکمت، عقلانیت و آینده‎نگری کار مفیدی را انجام دادند که موثر بود. مهمتر اینکه تمام قوا با هم به صورت متحد، واحد و منسجم پیگیری میکنند. کار قوه قضاییه و مجلس بینظیر بوده و دولت نیز تلاش خود را انجام داده است. این طرح باید در استانها نیز عملیاتی شود. باید نماینده دولت، قوه قضاییه، نماینده مجلس و رهبری این طرح را در استانها اجرایی کنند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: زمانی که در سال ۹۱ شورای امنیت علیه ما قطعنامه داد، هیچ کشوری از ما حمایت نکرد و شرایط برای ما بسیار سخت شد اما اکنون در شرایطی هستیم که هیچ کس با آمریکا همکاری نمیکند، البته با زور و قلدریهای خود در نظام اقتصادی و بینالمللی، فشارها و سختیهایی را در انجام کارها به ما وارد میکند. صادرات نفت و عملیات بانکی ما کاهش یافته اما بدین معنی نیست که توانایی نداریم. مبارزه هزینه دارد و باید آماده باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: محور بعد مردم هستند. آنچه به ایران عظمت، قدرت، ابهت، موفقیت و پیروزی داده، مردم هستند و وظیفه اصلی ما به عنوان مسئولین اجرایی این است که رضایتمندی مردم را کسب کنیم. مردم مطالبات انباشته شده دارند و محدویت منابع نیز وجود دارد اما مهم این است که با مردم ارتباط داشته و آنها را توجیه کنیم. مردم باید به ما ایمان داشته باشند، ما را صادق بدانند و بدانند که زحمت میکشیم و تا این حد میتوانیم پیش برویم.
وی اضافه کرد: وای به روزی که مردم اعتقاد خود را از دست دهند و یقین پیدا کنند که با آنها صادق نیستیم که در این صورت فاصله اتفاق خواهد افتاد. ما بدون مردم هیچ هستیم. دولت، قوه قضائیه، دستگاههای اجرایی و سایر دستگاهها باید تسهیلگر و پیشبرنده باشند و مشکلات را حل کنند. در حال حاضر در کشور تفکر بسیار جدی حاکم شده که در برخی ساختارها باید تغییراتی ایجاد شود که شروع آن از مقام معظم رهبری است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری ایراداتی را بر بودجه سال ۹۸ گرفتند که کارشناسی و درست بود، تصریح کرد: از جمله این ایرادات این بود که باید در شرایط کنونی به گونهای اقدام کنیم که تغییرات ساختاری در بودجهریزی انجام شود. ما در چند مورد از نظامات حاکم بر کشور دارای اشکالات ساختاری هستیم که باید تغییر کند و یکی بودجهریزی است. مبتنی بر نظام بودجهریزی توازن و تعادل خواهیم داشت. حتما باید در نظام بودجهریزی تغییرات ساختاری ایجاد کنیم که چند ماه به ما فرصت دادند. باید برای این امر در نظام برنامهریزی و پولی-بانکی نیز تغییر ایجاد شود زیرا با هم تغییر مسیر و جهت میدهند.
وزیر کشور گفت: امروز قویترین کار سیاسی، اقتصادی عمل کردن است. بزرگترین کار سیاسی امروز اقتصادی عمل کردن بوده و با اقتصاد میتوان معیشت مردم را تامین کرد، به دهن آمریکا زد و انسجام و وحدت داخلی را حفظ کرد. تمام آثار اقتصادی، سیاسی است. دشمن بر مبنای نگاه سیاسی از بین برنده خود بر ابزار اقتصادی یعنی تحریم تاکید و تکیه کردند، تحریم ابزار اقتصادی اما در اختیار اهداف سیاسی است. اگر سیاسیون ما میخواهند کار سیاسی انجام دهند باید کار اقتصادی کنند. رضایتمندی و نارضایتی مردم در حوزه اقتصادی بوده و بیشترین دغدغه مردم در حوزه اقتصاد است.
وی خاطرنشان کرد: رضایتمندی و جلب رای مردم در پناه این است که معیشت، تورم و سرمایه‎گذاری درست شود. مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی صحبت کردند و ما هم به تناسب ایشان باید این روش را ادامه دهیم که اکنون در بحث تورم، تبلور ویژهای پیدا کرده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ظرفیت‎ها، امکانات، منابع و نیروهای انسانی با مهارت و انگیزهای در استان خراسان رضوی وجود دارد، عنوان کرد: استان باید بتواند کار بسیار بزرگی را در حوزه مقاومت و دور زدن تحریمها انجام دهد. استان مرزها و بازارچههای زیادی وجود دارد که باید به بازارچههای صادرات تبدیل شود. این سرزمین باید به سرمایهگذاری و تولید تبدیل شود که هست.
استان خراسان رضوی الگوی مقاومت در شرایط تحریمی است
وی ادامه داد: خراسان رضوی جزو استانهای برتر است. باید از این شرایط استفاده کرد و اختیارات بیشتر داد. چهارشنبه جلسهای با استانداران برگزار خواهد شد که آنها باید پیشنهاد دهند چه اختیاراتی از دولت میخواهند. باید کاهش یارانهها را به استانداران بدهیم و بیان کنیم که هر چه کاهش دهند، برای چند سال صرف کارهای عمرانی، توسعه و معیشت مردم نیازمند میشود. امسال برای کاهش سه دهک اجازه گرفتیم و آن را انجام خواهیم داد. باید این اختیارات را در استانها بیشتر به کار بگیریم. باید استان خراسان رضوی را در سراسر کشور به عنوان الگوی مقاومت در شرایط تحریمی ارائه دهیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد وزارت کشور در حوزه توسعهای و هماهنگی اقتصادی است و ما شدیدا این مسائل را پیگیری میکنیم. ما امسال در دهه فجر، حرکت عظیم مقاومت، استقامت و عبرتآموزی را نشان خواهیم داد که آنها باید با ما کنار بیایند. حرف ما این است که استقلال ما را قبول کنند، هویت ما را به رسمیت بشناسند، در امور ما دخالت نکرده ودنیای اسلام را دچار تنش و درگیری نکنند. ما بیش از این چیزی نمیخواهیم.
انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.ir

خبر جدید  دستاورد‌های ۴۰ ساله انقلاب در سبزوار تشریح شد
0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *