استاندار خراسان رضوی گفت: از سال آینده طرح همیاران آب در این استان رونمایی و اجرایی خواهد شد. " /> اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی از سال آینده | خراسان ما
خراسان ما
خراسان ما

اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی از سال آینده

اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی از سال آینده

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا از استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزمحسینی در نشست بررسی وضعیت و نحوه مدیریت منابع آبی این استان و طرح خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور گفت: به این منظور از سال آینده طرح همیاران آب در استان رونمایی و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در این طرح همه بخشها اعم از ما بهعنوان برنامهریزان و فرمانده و شرکتهای حوزه آب بهعنوان نگهدارنده و بخش کشاورزی هم بهعنوان مصرفکننده باید با هم هماهنگ شده و وضعیت منابع و مصارف را بهدرستی تنظیم و مدیریت کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تماماقدامات در حوزه مدیریت مصارف و منابع باید هماهنگ با هم پیش برود، اظهار کرد: چنانکه در کنار مدیریت و بازچرخانی آب و توسعه تصفیهخانهها و کاهش مصارف آب در بخشهای مختلف باید توسعه کشتهای گلخانهای و هیدروپونیک که مصرف آب آن یکچهلم نسبت به کشتهای عادی کاهش مییابد، اجرا شود.

رزمحسینی با تأکید بر اینکه باید مصارف آب در بخش کشاورزی را با طرحهای مختلف مدیریت کرده و کاهش داد، عنوان کرد: نمیتوان بر روی منابع نداشته برنامهریزی کرد و باید بهرهوری از داشتهها را نیز با نگاه به آینده افزایش داد و حفظ کرد.

وی گفت: برخلاف برخی مباحث با مدیریت صحیح مصارف آب در بخش کشاورزی به اشتغال این حوزه نیز لطمهای وارد نمیشود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر مدیریت مردمی بر مصارف آب بخش کشاورزی افزود: باید این تفکر توسعهیافته و نقش تشکلهای مردمی و آببران در این زمینه تقویت شود.

رزم حسینی با تأکید بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور، تصریح کرد: سرمایهگذاری در این پروژه رقم سنگینی است که با تمرکز بر بخش خصوصی طرح دنبال میشود و مدل مالی این پروژه هم باید متکی بر حوزه صنعت باشد؛ زیرا برای صنعت خرید این آب صرفه اقتصادی دارد اما برای شرب اینگونه نیست.

وی عنوان کرد: در این میان بخش دولتی هم از محل منابع صندوق ارزی تسهیلاتی را در اختیار قرار دهد؛ اما خرید تضمینی آب انتقالی از سوی دولت راهکار خیلی مطلوبی نیست و جواب هم نمیدهد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: این از جمله طرحهایی است که در آینده برای شرق کشور میتواند راهگشا باشد و نه فقط سه استان مسیر یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی، بلکه میتواند در فازهای توسعهای بخشی از نیاز آبی استانهای اطراف را هم تأمین کند از این رو فازهای توسعهای این خط انتقال هم باید از اکنون طراحی و برنامهریزی و در اجرای این طرح دیده شود.

به گزارش آنا، در این جلسه گزارشی از وضعیت طرح خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور و نیز گزارشهایی از وضعیت منابع آبی استان و مشهد توسط مدیران شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقهای استان ارائه شد.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد