به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ اصغر گودرزی، مدیرکل توسعه کتابخانهها و مشارکتهای نهاد، درباره آغاز روند آمادهسازی و تجهیز مخزن کتابخانه مرکزی مشهد، پس از تحویل توسط پیمانکار، عنوان کرد: با توجه به انتظارات از کتابخانه مرکزی مشهد و چشمانداز توسعه خدمات، منابع و بخشهای آن، اقداماتی در راستای توسعه بخش مخزن این کتابخانه با ظرفیت یکصد هزار نسخه، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس با تمهیدات صورت گرفته در خصوص تغییر در چیدمان و طراحی فضا، کاربری مخزن کتابخانه مرکزی مشهد که در طرح اولیه بنای کتابخانه که به شکل «مخزن بسته» طراحیشده بود، به «مخزن باز» تغییر یافت. همچنین طراحی فضای مخزن بهگونهای انجام شده است که امکان استقرار مطلوب کتابدار، میز امانت و ارائه خدمات ویژه و خاص در این بخش به نحو مؤثری فراهم شود.

خبر جدید  ارائه آزمایشی کارت گردشگری از فرودین ماه 98

مسئول کارگروه طراحی فضا و خدمات کتابخانهای کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد با اشاره به طراحی و ساخت قفسههای کتاب در مخزن این کتابخانه گفت: قفسه کتاب بر اساس تناسب آن با فضای مخزن، فضای ساختمان کتابخانه، رنگبندی آن و چشمانداز توسعه مخزن طراحی و ساختهشده است و معیارهایی همچون استانداردهای روز، میزان استقامت آن در تحمل کتابها در انواع قطعهای مختلف، امکان جابجایی آن در بخشهای مختلف مخزن بهتناسب نیاز، در طراحی قفسه مخزن پیشبینی است.

گودرزی یادآور شد: به دلیل مشکلاتی که کتابداران در خصوص قفسههای تمام فلزی یا تمام چوبی داشتهاند که از آن جمله میتوان به وجود لبههای تیز، برنده و آسیبزا و یا افتادن کتب قطع کوچک و غیره اشاره کرد، به نحوی از ترکیب متفاوت چوب و فلز در طراحی قفسه استفاده شده است که دسترسی به کتاب را برای کتابدار به سهولت، راحتی و بدون هیچ مشکلی فراهم میکند؛ همچنین امکان بهرهگیری از شناسهها و راهنمای قفسه در آن به نحو جذاب و مؤثری فراهمشده است.

خبر جدید  10 شهر و بخش جدید در استان خواهان برگزاری نمازجمعه هستند

مدیرکل توسعه کتابخانهها و مشارکتهای نهاد درباره دیگر ویژگیهای لحاظ شده در طراحی بخش مخزن کتابخانه مرکزی مشهد گفت: با توجه به وجود ستونهای بزرگ و متعدد طراحی چیدمان مخزن بهگونهای انجام شده است تا ضمن سهولت رفتوآمد افراد، دسترسی به سایر بخشها و خدمات این بخش و سایر بخشهای کتابخانه بهآسانی فراهم شود. همچنین با توجه به گستردگی فضا، امکانات رفاهی شامل مبلمان راحتی و صندلی مطالعه، رایانههای خاص جستجوی کتاب نیز در جایجای مخزن تدارک دیده شده و در طراحی صورت گرفته سعی شده تا حداکثر بهرهبرداری از نور و روشنایی برای کاربران فراهم شود.

خبر جدید  پوستر چهارمین جشنواره ابوذر خراسان رضوی رونمایی شد

لازم به ذکر است دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ابتدای سال جاری در اولین جلسه هیأت امنای کتابخانههای عمومی در دوره جدید مدیریتی خود، از اهتمام و ورود نهاد برای ساخت و تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد پس از گذشت ۲۳ سال از آغاز این پروژه، خبر داد و در ادامه با تشکیل کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد و کارگروههای مختلف زیرمجموعه آن، افتتاح این کتابخانه همزمان با چهلسالگی انقلاب اسلامی، در ایام دهه فجر را در دستور کار قرار داد.