اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

اشرافی‌گری و ایجاد طبقات اجتماعی نتیجه عملکرد دولت سازندگی است/ با برادران «زیباکلام» به صورت همزمان مناظره می‌کنم

اشرافی‌گری و ایجاد طبقات اجتماعی نتیجه عملکرد دولت سازندگی است/ با برادران «زیباکلام» به صورت همزمان مناظره می‌کنم

به گزارش گروه دانشگاهخبرگزاری دانشجواز مشهد، علیاکبر رائفیپور، رئیس موسسه مصاف روز گذشته در همایش «جریان سازی احزاب پس از انقلاب» که در دانشگاه آزاد مشهد به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد، گفت: زمانی که انقلاب به پیروزی رسید میدانستیم چه چیز را نمیخواهیم، اما نمیدانستیم دقیقاً چه چیز میخواهیم.

رائفی پور ادامه داد: میدانستیم که بانکداری مبتنی بر ربا را نمیخواهیم، اما بهطور دقیق نمیدانستیم بانکداری اسلامی چیست؟ در آن دوره، حوزه دین داشت و برنامه نداشت و دانشگاه بالعکس.

رئیس موسسه مصاف با اشاره به این نکته که در آن دوره بسیاری گمانهای شخصی خود را به اسلام نسبت دادند، تصریح کرد: امروز مردم دچار دوگانگی شده و عنوان میکنند چگونه است که موشک میتوانیم بسازیم، اما پوشک نه!

وی به «کتاب آییننامه خرابکاری جاسوسی آمریکا» اشاره و افزود: در این کتاب آمده «زمانی که یک فرد بهراحتی میتواند تصمیم بگیرد، آییننامهای را بسازید که یک شورا در مورد آن موضوع تصمیمگیری کند» و اینگونه است که اقدامات اداری این میزان دچار پیچوخم میشوند.

رائفی پور ادامه داد: همین سنگاندازیهایی که امروز توسط این آییننامهها میشود، صنایع نوپا را با ورشکستگی مواجه کرده است.
رئیس موسسه مصاف ضمن تأکید بر این موضوع که با قوانین فعلی امکان ندارد صنعتی پیشرفته داشته باشیم، به نهادسازیهای نادرست موجود در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه مدام وزیر صنعت را تغییر دهیم کاری از پیش نمیبریم، اصل ماجرا چیز دیگری است.

وی اظهار کرد: روزی گفتند گندم را وارد کنیم، سؤال اینجاست که چرا باید نان شب خود را به یک کشور خارجی بسپاریم؟

رائفیپور یادآور شد: چنانچه تا به امروز جهاد مانده بوده یک روستای محروم وجود نداشت؛ چرا که سپاه و بسیج کارآمدی خود را در زمان جنگ نشان دادهاند.

خبر جدید  دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بازنشستگان ۱۵۳ میلیارد تومان بدهکار است/ پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران ۱۴ ماه عقب افتاده

رئیس موسسه مصاف دلیل موفقیتهای سپاه و بسیج را جوانگرایی در آن دوره خواند و بیان کرد: تا سال ۶۸ ساختار در کشور ما پارلمانی بود و دولت بهشدت، سنگین و حجیم و اقتصاد دولتی بود و مردم تنها مصرفکننده بودند.

وی ادامه داد: در آن دوره چپ سیاسی روی کار بود و شعارها انقلابی بودند و جریان راست، عکس اینها عمل میکردند و نماد سرمایهداری محسوب میشدند، زمانی که جنگ تمام شد راستیها روی کارآمدند و چپیها کنار رفتند.

رائفی پور خاطرنشان کرد: یک عده از چپیها از ابتدا هم انقلابی نبودند و چون آن دوره باید «مرگ بر آمریکا» را از ته گلو میگفتند اینگونه عمل میکردند، روزگاری برخی پونز به سر مردم میزدند و امروز همانها میگویند حضرت مهدی (عج) و اسلامی وجود ندارد.

رئیس موسسه مصاف بابیان اینکه تمایلات انسانها تولید منطق میکند، گفت: عدهای از چپیها که از ابتدا انقلابی نبودند کنار رفتند و با کنار ماندههای پس از انقلاب یکی شدند مانند ملی- مذهبیها و همزادپنداری، تولید منطق کرد.

ویاشرافی گری، ایجاد طبقات اجتماعی، قرارگیری تمام امکانات در تهران، ایجاد حاشیهنشینی، ترافیک، افزایش تورم و غیره را نتیجه هشت سال روی کار بودن دولت سازندگیبرشمرد و تصریح کرد: اینگونه شد که جریان چپ برای بازگشت به عرصه خیز برداشت به همین دلیل به سراغ رئیس دولت اصلاحات رفتند و او با ایجاد یک اتوبوس انتخاباتی شهر به شهر به دیدار مردم رفت و همین سبب شد مردمی که تا پیش از این از اشرافیگری دولت سازندگی خسته شده بودند به دولت اصلاحات و به فضای باز و آزاد رأی دهند.
رائفی پور ادامه داد: منتها همنشینی با کنار رفتههای پس از انقلاب بر او تأثیر گذاشته بود و با توجه به اینکه دولت مقبولیت داشت، اما برنامه نداشت نتوانست مردم را نگه دارد.

خبر جدید  یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی مشهد برگزار شد

رئیس موسسه مصاف ضمن اشاره به این موضوع که وجود اختلافات و نبود کادر سازی سبب شد ۷۰ درصد کابینه دولت اصلاحات همان گزینههای دولت هاشمی رفسنجانی باشند، خاطرنشان کرد: اینگونه شد که اقتصاد هاشمی روی ریل رفت و بدنه مدیریتی ذرهای تغییر نکرد.

وی افزود: تا اینکه هاشمی خیز برداشت تا مملکت را از دست چپیها نجات دهد و مابقی بدنه راستی و انقلابی را جمع کرد و گفت که اینها (چپیها) به اسم اصلاحطلبی اصول انقلاب را به گند کشیدهاند پس بیایید به اصولگرایی بپیوندیم.

رائفی پور ادامه داد: هاشمی رفسنجانی فهرستی را برای انتخابات مجلس ششم ارائه میدهد که رأی نمیآورد و سی و سوم میشود به همین دلیل عنوان میکند که در انتخابات تقلب شده و این میشود که رأی برخی از صندوقها را دوباره شمارش میکنند و لیست از سی و سوم به ۳۰ تغییر میکند.

رئیس موسسه مصاف افزود: پس از این اتفاق هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد که در آن دوره هاشمی رقیب اصلی خود را معین میداند؛ اما در نهایت نتیجه چیز دیگری بود و این احمدینژاد بود که به همراه هاشمی به دور دوم انتخابات راه مییابد.

وی کلیدیترین اشتباه جریان اصلاحطلبی را آمدن پایکار هاشمی رفسنجانی در انتخابات دانست و گفت: رئیس دولت اصلاحات تصور میکند که کماکان ۲۰ میلیون رأی دارد به همین دلیل پشت سر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت، اما با توجه به اینکه در دوره او مدام علیه هاشمی صحبت میشد، پارادوکسی به وجود آمد و مردم به احمدینژاد رأی دادند و اینگونه شد که سومین گفتمان یعنی عدالت ورزی در کشور شکل گرفت، اما عدهای مدل توسعه احمدینژاد را که توجه به شهرستانها بود قبول نداشتند.

خبر جدید  ۴۲ اثر در نمایشگاه تصویرگری دوسالانه «براتیسلاوا» در مشهد به نمایش در آمد

رائفی پور ادامه داد: زمانی که احمدینژاد بار دوم هم رأی آورد هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲، لوکوموتیوران خود را تغییر داد و اینگونه شد که روحانی روی کارآمد و کابینه امروز روحانی همان کابینه میرحسین موسوی است.

رئیس موسسه مصاف ابراز کرد: دولت روحانی صاحب گفتمان نیست، بلکه ترکیبی است از دولتهای هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات به همین دلیل به دولت او دولت «هاتمی» میگویند.

وی مقبولیت، کارآمدی، ولایتپذیری و عدالت ورزی را چهار ضلع مهم در پذیرش مسئولیت برشمرد و فهماندن درست ساختارها و یاددادن به مردم برای اینکه تابع پروپاگاندا نباشند را جزو وظایف دانشگاهیان دانست.

رائفی پور در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که آیا با صادق زیباکلام وارد مناظره میشود؟؛ گفت: من با صادق، سعید و محمد مذاکره خواهم کرد آنها یکطرف میز و من طرف دیگر.

رئیس موسسه مصاف به دستهبندیهای سفید، سیاه و خاکستری در جامعه اشاره کرد و ضمن نادرست خواندن آن بیان کرد: باید مردم را توجیه کرد و سواد رسانهای و سیاسی آنان را بالا برد.

وی در ادامه بر ضرورت جوانگرایی در دولت تأکید و تصریح کرد: منتها در جوانگرایی نباید از آن طرف بام افتاد.

رائفی پور در پاسخ به این پرسش که آیا برای سال ۱۴۰۰ برنامه انتخاباتی دارید و در انتخابات شرکت میکنید؟ گفت: خیر نخواهیم آمد، چراکه اولاً آن موقع مردم حرف مرا نمیپذیرند و میگویند تمامی سخنانی که عنوان میکرد انتخاباتی بوده، ثانیاً کسی میتواند رئیسجمهور شود که چهار سال کار اجرایی کرده باشد.
منبع :: http://snn.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *