اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

افزایش ۲ برابری روزهای هوای پاک در مشهد

افزایش ۲ برابری روزهای هوای پاک در مشهد

تورج همتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: سالها است که کلانشهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت مذهبی کشور و مرکز یک استان وسیع و صنعتیدر فهرست کلانشهرهای آلوده کشور قرار گرفته و به دلیل جایگاه زیارتی آنسالانه جمعیت بالایی از زائرانامام هشتم(ع) را در خود جای میدهد و این موضوع اجرای برنامهریزیهای راهبردی برای مدیریت هوای این کلانشهر را با چالشی متفاوت روبهرو میکند.

وی ادامه داد: روزانه بالغ بر یک میلیون خودرو در مشهد تردد دارند و به همین ترتیب در روزدو میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در مشهد مصرف میشود که این رقم در شرایط اوج مصرف به دو میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز هم میرسد و آلودگی ناشی از خودروها و وسایل نقلیه سهم ۷۰ درصدی را به عنوان منابع متحرک به خود اختصاص دادهاند که حجم بزرگی از آلودگی را تولید میکنند.

همتی با بیان اینکه عوامل طبیعی نیز در بروز و ماندگاری آلودگی هوا در کلانشهر مشهد نقش دارند، افزود: مشهد به لحاظ ساختار طبیعی یک دشت است و وجود کانونهای بحران گرد و غبار خارجی و داخلی در کنار آلایندههای ثابت و متحرک در تشدید آلودگی هوای آن موثرند.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت: به تمام این موارد باید سوختن روزانه قریب دو میلیون لیتر بنزین در آسمان مشهد به واسطه پروازهای انجام شده در فرودگاه هاشمینژاد مشهد را نیز اضافه کرد و از آنجا که طبق نظر کارشناسان هر هواپیما معادل ۳ هزار خودرو آلودگی ایجاد میکند، حجم قابل توجهی آلودگی به این شهر تحمیل میشود.

همتی ادامه داد: خوشبختانه برنامههای اجرایی سال آینده در حوزه آلودگی هوا در کارگروه مربوطه اولویتبندی شدهوامیدواریم با اجرای مصوبات و برنامههای طبقهبندی شده آن بتوانیم هوای سالم را به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی هدیه کنیم.

وی از افزایش بیش از دو برابری روزهای با هوای پاک در مشهد در سال جاری در مقایسه با سال گذشته سخن گفت و افزود: حسب آمار دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای مشهد مستقر در نقاط مختلف شهراز ابتدای سال تا پایان دیماه ۳۳ روز هوای پاک، ۲۳۰ روز هوای سالم و ۳۷ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس را تجربه کردهایم این در حالی است که سال گذشته در همین بازه به ترتیب ۱۶ روز پاک، ۲۱۷ روز سالم، ۶۱ روز ناسالم برای گروههای حساس بوده و در هر دوسال ۳ روز هوای ناسالم برای تمامی گروهها را داشتهایم.

خبر جدید  خیابان‌های اطراف حرم رضوی مملو از حضور زائران است

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در ادامه به نقش فرهنگسازی و جلب تمایل عمومی به استفاده از موتورسیکلت برقی و دیگر جایگزینهای خودروهای شخصی تاکیدو افزود: رسانهها نقشی غیرقابل انکار در نهادینه شدن عدم استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی و ترویج فرهنگ حمل و نقل عمومی دارند.

همتی با اشاره به اینکه کارگروه آلودگی هوای مشهد دستاوردهای موثری همچون پیادهسازی طرح LEZ (کنترل هوشمند خودروهای فاقد معاینه فنی)، تصویب اجرای کامل خط سوم بی آر تی و خط دوم قطار شهری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تخصیص تسهیلات کم بهره به منظور اجرای پروژههای گازرسانی جهت تأمین سهم واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی مستقر در محدوده و حریم شهر مشهد و غیرهداشته است گفت: خوشبختانه با وفاق بین بخشی اجرای مصوبات این کارگروه سرعت گرفته است گفت: اجرای قانون هوای پاک زیر بنای اجرایی مصوبات کارگروه آلودگی هوای مشهد است.

وی ادامه داد: تعامل مثبت ارگان های موثر در کاهش آلودگی هوای شهر مشهد با حفاظت محیط زیست استان، بهبود شاخصهای زیست محیطی در تمامی حوزه ها را به عنوان یک دستاورد جمعی از سوی ارگانهای ذیربط اجرایی و نظارتی نشان میدهد.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی همچنین به تدوین نهایی برنامه عملیاتی کاهش ۵۰ درصدی آلودگی هوای مشهد اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از موثرترین مصوبات این کارگروه بودهکه مراحل نهایی خود را طی میکند.

همتی به اهداف و راهکارهای تدوین شده در سند چشم انداز حوزه فرابخشی محیط زیست در افق ۱۴۲۰ اشاره کرد و افزود: این سند نیز محصول یک خرد جمعی در استان است که با وفاق بین بخشی و بر مبنای آن نظرات و ایدههای کارشناسان مختلف تمامی دستگاهها و ارگانهای مختلف جمعآوری و تنظیم شده است.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوای مشهد ابزاری مهم و مدیریتی برای تصمیمگیریهای شهری است گفت: اتصال تمامی ایستگاههای سنجش کیفیت هوای مشهد به سامانه پایش ملی یکی از مصوبات اخیر کارگروه آلودگی هوای مشهد بوده؛با توجه به اهمیت تجمیع تمامی اطلاعات آلایندههای هوای شهر مشهد بر روی سامانه پایش ملی کیفیت هوای کشور، با جدیت در حال پیگیری است.

همتی لزوم همراهی تمامی ارگانها به ویژه سازمانهای زیر مجموعه شهرداری در اجرای طرح سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر مشهد به عنوان یکی از طرحهای مهم شهری را یاد آور شد و ابراز امیدواری کرد با هم افزایی بین بخشی شاهد تحقق مصوبات کارگروه مربوطه وبهبود کیفیت هوای این شهر باشیم.

خبر جدید  مشهد مقدس|موضوع انسداد مرزها به علت گستردگی مرزها زمان‌بر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین باتوجه به اهمیت بومی سازی دانش راهبری ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، موضوع استفاده از توان شرکت های دانش بنیان جهت ساخت و تعمیر قطعات مورد نیاز ایستگاه ها و همچنین راهبری این ایستگاهها را از دیگر مصوبات کارگروه یاد شده ذکر کرد.

همتی از تشدید پایش شبانه واحدهای صنعتی و روند مثبت کنترل و مدیریت آلایندهها درمشهد و شهرستانهای استان خبر داد و افزود: همزمان با هفته هوای پاک و با هدف نظارت بیشتر بر نحوه مدیریت آلایندههای زیست محیطی از سوی صنایع در ساعات فعالیت شبانه نظارت بر واحدهای آلاینده در سراسر استان با تشدید بیشتری صورت میپذیرد.

وی ادامه داد: در پایشهای صورت گرفته، نحوه مدیریت آلایندههای زیست محیطی واحدهای صنعتی استان در حوزه هوا از سوی کارشناسان محیط زیست، بررسی و نمونهبرداری لازم صورت گرفتهو واحدهای خاطی اخطاریههای زیست محیطی دریافت کردهاند.

همتی درباره این قبیل پایشهای شبانه گفت: اجرای برنامه های پایش کنترلی شبانه ، بصورت ویژه در دستور کار این اداره کل قرار دارد و واحدهای کشتارگاهی ، ایزوگام ، ریخته گری، فولاد و صنایع غذایی دارای تولیدات فصلی از قبیل کارخانجات رب گوجه فرنگی و غیرهاز اولویتهای اجرای برنامههای پایشی شبانه هستند و در این هفته تمرکز بر روی واحد های آلاینده هوا بوده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی همچنین به ۸۰ مورد پایش آلودگی واحدهای صنعتی در بخش هوا، تعطیلی هفت واحد آلاینده و دو مرکز متخلف معاینه فنی خودروها در سال جاری اشارهو افزود: بیش از ۵۰ نوبت نظارت همزمان با همراهی آزمایشگاههای معتمد حفاظت محیط زیست نیز درسال جاری صورت گرفته است.

همتی ضمن اشاره به اهمیت حفظ تالاب های طبیعی و مصنوعی در سطح استان برای جلوگیری از ایجاد کانون های ریز گرد گفت: با توجه به این که یکی از عوامل اصلی ایجاد پدیده گرد و غبار ، خشک شدن تالاب ها است لذا حفاظت از این زیستگاه ها و بدنبال آن اجرای برنامه های احیایی تالاب ها ، ضمن حفظ تنوع زیستی نقش بسزایی بر کاهش گردو غبار دارد .

خبر جدید  مشهد|«جاده جنگ» یکی از سرمایه‌های عظیم ادبیات انقلاب اسلامی است

وی در ادامه به ازبین رفتن تالابها و اثرات زیانبار آن بر زندگی مردم از جمله هجوم ریزگردها (گردو غبار )، مهاجرت و شیوع بیماریها سخن گفت و افزود: به همین منظور برنامههای حفاظتی و احیاء اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان انجام و برای توسعه زیرساختهای آن وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه از آموزش و فرهنگسازی به عنوان رکن اساسی مدیریت آلایندههای هوای مشهد یاد کرد و گفت: همزمان با هفته هوای پاک، ویژه برنامههایی برای تاکید بر اهمیت این روز در سراسر کشور برگزار و استان خراسان رضوی نیز در این زمینهبا دیگر استانها همگام است.

وی به برگزاری همایش روز هوای پاک با همراهی آموزش و پرورش استان در روز ۲۹ دی ماه در آموزشگاه ایوب نصیر زاده واقع در کاشانی ۲۲ خبرداد و گفت: زنگ هوای پاک به صورت نمادین در مدرسه یاد شده با حضور مسئولان استان به صدا درخواهد آمد.

همتی همچنین به امضاء تفاهم نامه مشترک اجرای طرح "بانوی سبز" بین حفاظت محیط زیست استان و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری همزمان با روز هوای پاک اشارهو اضافه کرد: این طرح پس از ماهها مطالعه و بررسی مشاور،گامی نو در شکلگیری یک سرمایه اجتماعی برای حرکت به سوی توسعه پایدار در کشور خواهد بود.

همتی به تخفیفات مراکز معاینه فنی خودروها درشهرستانهای خراسان رضوی در طول هفته هوای پاک و اجرای برنامه های نمادین و برگزاری مسابقات دوچرخه سواری ،پیاده روی عمومی ،پاکسازی محیط زیست و نمایشگاههای مرتبط اشارهو گفت: روزانه تعداد زیادی از دانشآموزان در ردههای سنی مختلف درمشهد و شهرستانهای استان تحت پوشش آموزشهای زیست محیطی قرار میگیرند و با مفاهیم مبانی آلودگی هوا و راهکارهای فردی در بهبود کیفیت هوا آشنا میشوند.

انتهای پیام/ح


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *