اخبار مشهد خراسان ما
سایر خبرگزاری ها

القای ناکارآمدی نظام جهوری اسلامی ایران از شاخص‌ترین تبلیغات سوء دشمن است

القای ناکارآمدی نظام جهوری اسلامی ایران از شاخص‌ترین تبلیغات سوء دشمن است

مسئول دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج میثم مشهد:

مسئول دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج میثم مشهد گفت: القای ناکارآمدی نظام جهوری اسلامی ایران از شاخص‌ترین تبلیغات سوء دشمن است.

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن گلقندشتی  در مجمع (انقلابیون) که باحضور، فرماندهان، معاونت‌ها و بسیجیان تابعه ناحیه مقاومت بسیج سپاه میثم در نمازخانه  سپاه ناحیه میثم مشهد برگزارشد، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران وارد سال چهلم شده است، اشاره کرد: اگر انقلاب اسلامی ایران به چهل سالگی برسد برای انقلاب یک رکورداست وباعث عوض شدن صحنه انقلاب وتحولات جهانی می‌شود. زیراوقتی به تاریخ صدراسلام مراجعه می‌کنیم درطی ۴۰ سالی که ازتشکیل حکومت پیغمبر (ص) درمدینه تازمانی که امام علی (ع) به حکومت می‌رسدوپس ازآن به شهادت می‌رسد، متوجه می‌شویم که حکومت اسلامی فرازونشیب‌های بسیاری راپشت سرگذاشته است، ازاین رودرمی یابیم که رسیدن ایران به ۴۰ سالگی وپیشرفت وموفقیت‌هایی راکه طی کرده است، محافل فکری واندیشکده‌های پژوهشی سیاسی آن رایک امتیازویژه به شمارمی آورند.

خبر جدید  ثبات امروز کشور نتیجه هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دنیای استکباری شرق وغرب اهمیت زیادی دارد، درسال ۵۷ سفیر و دست نشانده آمریکادرایران (ژنرال آیزنهاور) در ۱۳ بهمن ماه واردکشورمان شد. اودرهمان سال اجیرشده بودتادرکشورکودتا به راه بیندازد، لذادرشب ۲۲ بهمن دستورحکومت نظامی دادند، اماامام خمینی (ره) بابصیرتی که داشت ومی دانست هدف آنان چیست؟ دستوربه شکستن حکومت نظامی دادند.

گلقندشتی افزود: ژنرال آیزنهاور درباره جمهوری اسلامی ایران جمله‌ای داردکه گفته است:گمان نمی‌کنم در روی نقشه جغرافیایی جهان منطقه‌ای مهم‌تر ازایران وجودداشته باشد، چون ایران هم دارای نفت است وهم در ۴ راه جهان واقع شده است، ازهمین رو نبایدگذاشت که ایران به گذشته امپراطوری اش برگردد، بایدایران راتحت سیطره خوددرآوریم. لذ این است که می‌بینیم ازهمان لحظه اول انقلاب، دشمن به لطایف الحیلی، دنبال این است که این انقلاب رایاسرعش راکم کندویاجلوی پیشرفتش رابگیردودرنهایت به دنبال براندازی نظام اسلامی ایران هستند.

خبر جدید  طرح‌های هادی ۶ روستا به تصویب کارگروه امورزیربنایی استان رسید

مسئول نمایندگی ناحیه میثم تأکیدکرد:دشمن، چون می‌داندکه یکباره نمی‌شودایران رابراندازی کرد، طبق اعترافات خودشان برعلیه ایران، به دنبال تغییررفتاررهبرومردم هستندوبه وسیله تبلیغات مسموم سعی دارندکه مردم رابه نظام جمهوری بدبین کنند، تادشمن بتواندبااین کار، جای خودش رادربین مردم پیداکند.

حجت الاسلام محمدحسن گلقندشتی عنوان کرد: از شاخص‌ترین تبلیغات سوء دشمن برعلیه جمهوری اسلامی ایران، چه درداخل وچه درخارج ازکشور، القای ناکارآمدی نظام جهوری اسلامی ایران است که به شدت دراین زمینه کارمی کنند. امّا در ردّ تبلیغات آنان، فقط یک جمله میگوئیم، که درعظمت، کارآمدی وپیشرفت ایران همین بس که وقتی به دوران ۲۵۰۰ ساله ایران که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم درهردوره بایک بهانه‌ای وبایک عهدنامه وقراردادی، گوشه‌ای ازاین خاک پهناوررا ازدست می‌دادندکه آخرینش درسال ۴۲ کشوربحرین بودکه دردوران رضاشاه پهلوی ازایران جداوبه آل خلیفه واگذارشد، ولی ازانقلاب اسلامی به بعدبااینکه بعدازانقلاب جنگ ۸ ساله‌ای راتجربه کردیم و درواقع باچندکشورروبه رو بودیم امّانگذاشتیم وجبی ازخاک میهن زیرچکمه متجاوزقرارگیرد. این شمّه‌ای ازدوران سیاه پادشاهان بود.

خبر جدید  برگزاری مسابقات دارت بانوان رسانه مشهد

وی درپایان خاطرنشان کرد:امروزانقلاب اسلامی برای هرایرانی عزت وشکوه آورده است، امنیت آورده است که همه کشورهاحتی کشور‌های بزرگ وکشور‌هایی که ادعای ابرقدرتی دارندبه امنیت این کشورحسرت می‌خورند. امروزدشمن دنبال القای یأس وناامیدی دربین جوانان نسل ۳ و ۴ انقلاب است، چون آن‌ها اتفاقات ودشمنی‌های آنان راندیده اند.

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *