اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

امام‌جمعه مشهد: آقای رئیس‌جمهور مشکل توزیع کالا از کجا آمده؟/ هر کسی از بیانیه "گام دوم" تخلف کند خائن به ظهور امام زمان(عج) است

امام‌جمعه مشهد: آقای رئیس‌جمهور مشکل توزیع کالا از کجا آمده؟/ هر کسی از بیانیه "گام دوم" تخلف کند خائن به ظهور امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، آیتالله سیداحمد علمالهدی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه مشهد اظهار داشت: استغفار در ماه رجب جایگاه بارزی دارد وباید از برکات این ماه بهرهمند شد. هرکس طالب احسان از غیرفضل خداوند متعال باشد گرسنه و قحطیزده باقی میماند و تمام این مسائل در برکات دعای ماه رجب آمده است.

امامجمعه مشهدمقدس با اشاره به اینکه ماه مبارک رجب، ماه رحمت خداوند است و همه شامل این رحمت الهی میشوند، بیان کرد: در موضوع شیطانشناسی از نگاه نهجالبلاغه در تکمیل بحث شیطانشناسی از قرآن باید عنوان کرد که امیرالمومنین(ع) تعبیری در مورد صیدشدهها و شکارشدههای شیطان دارند.

نماینده ولیفقیه در استان خراسانرضوی اضافه کرد: حضرت علی (ع) در خطبه ۱۲۷ نهجالبلاغه میفرمایند، افراد شاذدر جوامع انسانی و در امت طعمههای شیطان هستند، تعبیر شاذبهعنوان طعمه شیطان،یک تبیین قابل دقت است، شاذ در حقیقت کسانی هستند که در عرصههای فعالیتهای مذهبیتنها حرکت میکنند، دنبالرو رهبری نیستند و از امامت تبعیتنمیکنند. اینها برحسب روشفکری خودشان تنها از اسلام برداشت میکنند و براساس برداشتهای خودشان حرکتهای دینی دارند، در واقع میگویدهرچه از دین فهمیدم عمل میکنم، در حالی که دین یک جریان تخصصی است.

وی بیان کرد: دین در عرصه تکالیف فردی، شناخت سبک زندگییک جریان تخصصی است ومتخصص میخواهد، تشخیصحرام و حلال نتیجه استتناج و استنباطاز قرآن کریم است. سیره سیاسی امام باقر(ع) برای ما آموزه قابل توجهی دارد و آن بهرهبرداری از نقطه عطف است؛ وجود مقدس این امام همام در نقطه عطف تاریخ اسلام ظهور کردند؛ بنیامیه در حال سقوط بوده و بنیعباس به قدرت نرسیده بود و این نقطه عطف نیازمند تحولی از نظر فکری و فرهنگی بود و انقلاب فرهنگی توسط امام باقر(ع) صورت گرفت.

آیتالله علمالهدی تصریح کرد: امام باقر(ع) با یک انقلاب فرهنگی، اسلام را در قالب یک برنامه عملی و دین آسمانی نشان دادند تا این مکتب، باورمندانه جای بگیرد و وجود مقدس ایشان از این نقطه عطف استفاده کردند که این مسئله در تاریخ هر انقلاب و جریانی یک آموزه است که این بیداری را ایجاد میکند؛ گذشت ۴۰ سال از عمر پیروزی انقلاب برای ما یک نقطه عطف است.

خبر جدید  خراسان رضوی|گردش اقتصادی سالانه سوغات زائر ۱۲ هزار میلیارد تومان است

وی افزود: در پایان ۴۰ سال به موضعی از اقتدار جهانی رسیدیم که قویترین قدرتهای استکباری دنیا در مقام سلطه بر منطقه از ما شکست خوردند؛ در حوزه پیشرفت علمی و فرآیندهای بالای فناوری به قلهای رسیدیم که در کنار کشورهای پیشرفته قرار گرفته و در زمره کشورهای در حال توسعه قرار گرفتیم؛ این عمر انقلاب ما بود. استقلالی که در ۴۰ سال پای آن ایستادیم و برایش شهید و عزیز دادیم، ما را بهصورت تنها کشور مستقل و تنها ملت مستقلی درآورد که خودمان برای خودمان تصمیم میگیریم و هیچ قدرتی در دنیا برای ما تصمیم نمیگیرد.

امامجمعه مشهدمقدسبا اشاره به اینکه رهبر عزیز و حکیم ما با توجه به این نقطه عطف، سند راهبردی بالادستی برای ۴۰ سال آینده در اختیار ما قرار دادند که همان بیانیه "گام دوم" است، گفت: در این بیانیه مشخص کردند که کجای قضیه هستیم؛ بعد راهبرد را بهعنوان یک سند بالادستی ۴۰ سالآیندهای که مسیر را باید طی کنیم در اختیارمان گذاشتند و آرمان نهایی و هدف آخر را نیز مشخص کردند که ایجاد "تمدن نوین اسلامی" است.

وی افزود: با این هدف و آرمان، هر کسی از این سند راهبردی تخلف کند؛ تحت عنوان یک مسئول اجرایی و قضایی و نماینده مجلس و نماینده ولیفقیه و یا یک کادر عملیاتی، این خائن به ظهور امام زمان(عج) است. مقام معظم رهبری قدم آخر را مشخص فرمودند؛ نقطه هدف ۴۰ ساله دوم را مشخص کردند که زمینهسازی برای طلوع خورشید ولایت است.

خبر جدید  ارتقای معیشت و رفاه مرزنشینان باید در دستور کار باشد

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر با قدرتیابی مسئولیتی را بهدست بگیرید و مسیر جامعه و مملکت را بخواهید از این سند راهبردی تغییر دهید خائن به ظهور امام زمان(عج) هستید؛ این سند راهبردی و بیانیه مقام معظم رهبری یک مانیفست است و چیز سادهای مثل سفارش و توصیه نیست که رهایش کنیم و یا همایش برای تفسیر بیانیه رهبری تشکیل دهیم و سپس تمام شود، مثل کاری که با وصیتنامه امام راحل کردیم؛ این تمامشدنی نیست. هر مسئولی سر کار میآید باید بیانیه "گام دوم" مقابلش باشد زیرا این برای عملکردن است و نه برای بیان لفظی و تبیین ما.

آیتالله علمالهدی ادامه داد: این خصوصیات دو اقتضاء دارد؛ یکی اینکه مردمی که قرار است مسئول و برنامهریز مثل رئیسجمهور و نماینده مجلس و خبرگان تعیین کنند باید کسی را انتخاب کنند که با این سند سنخیت دارد؛ هر مقامی که قرار است مسئولی را بهکار گیرد باید انتظارات و محتوای این سند را لحاظ کند. ابتدای صدور این سند مصادف شد با تعیین مسئول قوه قضائیه و تعیین تولیت قضا در این کشور. مقام معظم رهبری عنصری که فقیه درس خارج و دارای دکتری فقه و حقوق است و ۳۵ سال مسئولیت قضایی در دادستانیهای مختلف بوده به این عنوان منصوب فرمودند که این انتصاب تطبیق با محتوای بیانیه دارد.

وی گفت: برحسب بیانیه گام دوم در مسئله دستگاه قضایی، انتظار این است که مبارزه جدیتر با انواع فسادها صورت بگیرد و با یک تیزبینی جریانهایی را از قوه قضائیه در دستگاههای مختلف اجرایی و حکومتی کشور بهکار بگمارد و دست مفسد را همان لحظه اول بگیرند. مبارزه واقعی با فساد توسط دستگاه قضایی در دو بستر دستگاههای درون حکومتی و دستگاههای برون حکومتی و اجتماعی و اقتصادی باید صورت بگیرد.

امام جمعه مشهدمقدس ادامه داد: آقای رئیسجمهور در گیلان نکتهای را عنوان کردند که «در این کشور در کالا کمبود نداریم و تمام انبارهای ما پر از کالاست و هر روز اطلاعات از انبارهای کالای اساسی کشور تحصیل میکنم و مشکل ما در توزیع است»این مشکل توزیع از کجا آمده آقای رئیسجمهور؟ از فساد در مدیریت و تدبیر آمده که امیدهای مردم را به باد داد.

خبر جدید  تجمع تعدادی از پرستاران مشهدی مقابل استانداری خراسان رضوی + عکس

وی تاکید کرد: میگوئید انبارها پر از کالای اساسی است و گوشت وافر، اما مردم و قشر ضعیفِ آسیبپذیر بیش از ۲-۳ ماه است که گوشت به زن و بچههایشان نرسیده؛این جز فساد در توزیع است؟مگر قصابیها گوشت نمیفروشند؟ گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان که توزیع شما را دچار مشکل کرده جز یک مدیریت فاسد پشت سرش است که اینها را در اختیار عناصر سودجوی زالو صفت قرار داده است؟

آیتالله علمالهدی افزود: از ابتدا داد زدیم فساد و سوءمدیریت و تدبیر و خود رئیسجمهور هم عنوان کرد مشکل در توزیع است؛ این مشکل باید برداشته شود. عید امسال دقت و مراقبت زیادتری میخواهد؛ این جشن نیکوکاری هر سال جشن بود اما امسال جشن نیست بلکه بهفریاد رسیدن است و دادرسی کردن از خانوادههای آبرومند مستضعف؛ با همت قیام کنید. برای فقرا عید بهوجود بیاورید؛ شادی بهوجود بیاورید تا این عید را در گرسنگی و ناداری بهعزا سر نکنند.

وی گفت: مردم ما در این ۴۰ سال در عرصه بودند و اکنون نیز هستند و با یک حرکت جهادی وارد جشن نیکوکاری شوید. جهاد از طرف مردم برای کمککردن و جهاد امدادگران در توزیع. شما بیائید در توزیع جهاد کنید؛ از امدادگران کمیته امداد و آستان قدس که حرکات جالب توجهی کردند و ۱۵ تن گوشت به خانه فقرا رساندند تشکر میکنم. اینها را جهادگرانه انجام دهید و شبانه روز نخوابید.

انتهای پیام/ ز


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *