اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

امام جمعه مشهد: فضای مجازی فریاد خانواده لائیک را هم درآورده؛ سوءمدیریت بدتر از تحریم ما را مستأصل می‌کند

امام جمعه مشهد: فضای مجازی فریاد خانواده لائیک را هم درآورده؛ سوءمدیریت بدتر از تحریم ما را مستأصل می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، آیتالله سیداحمد علمالهدی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی(ع) اظهار داشت: کلام ما در خطبه نخست در موضوع شیطانشناسی از نهجالبلاغه بود و عنوان شد حضرت علی(ع) نکاتی را که درباره شیطانشناسی در نهجالبلاغه بیان میکنند تبیین شگردهای شیطان و رفتار شیطان با سوژههای مورد اغوا و فریب خود است. در خطبه ۸۳ نهجالبلاغه که خطبه الغراء نامیده شده شگردهای شیطانی تبیین شده است.

نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی گفت: ایشان در مورد شیطان در این خطبه میفرمایند کهشیطان از جمله شگردها و رفتاری که با سوژه خود میکندوعدهدادن و آرزوسازی است یعنی این طور نیست که شیطان ابتدا خیلی صریح به انسان پیشنهاد ارتکاب گناه را بدهد و مشخص است که انسان براساس تحذیر خدا و اولیای خدا از این مسئله سر باز میزند.

علمالهدی عنوان کرد: شیطان برای اینکه مسلط شود و انسان را منحرف کرده و او را گول بزند یک شگرد و شیوه رفتاری دارد و از نقطه خود گناه شروع نمیکند و از قبل از نقطه گناه آغاز میکند و کار شیطان براساس فرمایش حضرت علی(ع) آرزوسازی استیعنی وعده میدهد و آرزو میسازد.

امام جمعه مشهدبا اشاره به وجود دو خاصیت نامتقارن در انسان گفت: آرزوی زیاد و پیروی از هویوهوس این دو خاصیت است که از سوی حضرت علی(ع) تبیین شده و شیطان نیز از این دو خاصیت استفاده میکند در واقع مواد خام آرزوسازی شیطان، هوای نفسانی و دوست داشتن غریزی است.

وی تصریح کرد: امروز در مقابله با جوانان خود در ادبیات جوان کلمه «دوست داشتن» را زیاد شاهد هستید؛ این ادبیات در جوان دیروز نبود و این گونه برخورد نمیکردند اما امروز این ادبیات متأسفانه امروز رواج دارد و در قشر جوان ما چه دختر و چه پسر وارد شده و این همانی است که حضرت علی(ع) نسبت به آن هشدار دادهاند زیرا دوست داشتن یعنی هوای نفس.

نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: شیطان هم با این دوست داشتنهاآرزو میسازد و این آرزو در مغز انسان متمرکز میشود؛ روی این دوست داشتنفکر و مشورت و عاقبتسنجی و آیندهنگری صورت نگرفته و این دوست داشتن برای انسان آرزو شده و همه توان و آرزوی انسان در این مسیر استخدام میشود و شیطان از این طریق برای انسانآرزوسازی میکند.

علمالهدی با تصریح بر این نکته که دستیابی به این آرزو جز با گناه و معصیت مقدور نیست بیان کرد: دیگر در اینجا نیازی به حضور شیطان نیز نیست زیرا انسان خودش دست به گناه میزند و شیطان صرفاً جادهسازی و آرزوسازی میکند. شگرد دوم شیطان این است که انسان بهسمت گناه میرود زیرا به این آرزو جز با گناه نمیرسد؛ این گناه عواقب بد و نتایج سوء دارد؛ در آن آبروریزی و افتضاح و بریدن از تبار زندگی و خانواده و پشتپا زدن به همه اصول عاطفی میان انسان و پدر و مادر نیز وجود دارد و همه اینها نتیجه این گناه است؛ شیطان بخشی از این گناه را که منشأ فساد میشود برای انسان زینت میدهد.

خبر جدید  پنجمین همایش فناوری‌های نوین ساختمان در مشهد برگزار می‌شود

وی گفت: خداوند متعال در قرآندر ۶ آیه متعلق آرایشگری شیطان و سوژه آرایشگری شیطان را اعمال مردم معرفی میکند و از قبیل این عبارات در این آیات زیاد بهچشم میخورد. آرایشگری اعمال در این آیات مدنظر است که حضرت علی(ع) در نهجالبلاغه دقیقاً اعمالی را که شیطان آرایش میکند مشخص میسازند، در واقع شیطان نقطه سیئات جرایم را آرایش میدهد یعنی بدی و وقاحت عمل را آرایش میکند و زینت میدهد، در واقع نقطه فسادخیز عمل از سوی شیطان زینت داده میشود. نتایج سنگینی را که این گناه و معصیت در شئون مادی و معنوی برای انسان دارد شیطان تسهیل میکند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با ابراز اینکه شگرد شیطان بهنحوی است که نتایج سوء معصیت را که فوقالعاده سنگین است تسهیل میکند بیان کرد: همه اینها توسط شیطان آسان نمایش داده میشود و سیئات جرایم زینت و آرایش داده میشود.

علمالهدی در ادامه با تأکید بر این نکته که "در دهه مبارکه فاطمیه قرار داریم" اظهار داشت: مرحوم علامه مجلسی این روایت را معتبر دانسته و در ۷۵ روز بعد از رحلت پیامبر(ص)شهادت صدیقه اطهر(ع) را اعلام داشته است؛ در این دهه فاطمیه باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما از سیره سیاسی ائمه و بهویژه حضرت زهرا(ع) در موقعیت سیاسی و اجتماعی امروزمان میتوانیم یک راهبرد دقیق اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به اینکه دو خصوصیت در قیام حضرت زهرا(ع) وجود داشت بیان کرد: خصوصیت نخست، «موقعیتشناسی» بود و اگر قیام ایشان بهتأخیر میافتاد جریان انحراف از خط رهبری و امامت نهادینه میشد؛ قیام ایشان برای کسب فدک غصبشده نبود؛ قیام حضرت زهرا(ع) برای خط بود؛ یک خط کور شده بود در اسلام و آن رهبری در تداوم وحی بود؛ مسئلهای که امروز نیز بحثش را داریم.

خبر جدید  کمبود مراکز دفن زباله از معضلات زیست محیطی روستاهای خراسان رضوی است

امام جمعه مشهدمقدس اظهار داشت: حرف ما امروز مقابل سکولارها همین است یعنی همان حرفی که حضرت زهرا(ع) داشتند و این یعنی اینکه قیام حضرت زهرا برای احیای رهبری در تداوم وحی بود. ایشان از همان ابتدا ایستادند و مقابله کردند و اگر میخواستند چند ماه بعد این کار را صورت دهند این انحراف جا میافتاد.

علمالهدی ادامه داد: صدیقه اطهر بنای مقابله با گفتمان داشتند و بنا نبود دست حضرت علی(ع) به قبضه ذوالفقار برود و قهرمان این میدان حضرت زهرا بود؛ ایشان تهدید به قتل و آتش زدن خانه شدند اما ایستادند و پاسخ گفتمان منطقی و وحیانی حضرت، تهدید بود. ایشان فرمودند "من دختر پیامبر(ص) هستم و در این خانه قرآن پیامبر است" اما دشمنان باز هم گفتند "خانه را آتش میزنیم" اما آنها بازنگشتند و حتی تهدید را عملی کردند و شعله آتش بالا آمد اما حضرت زهرا(ع) باز هم بازنگشت و حتی وارد خانه ایشان شدند اما ایشان ایستادگی کردند و میان در و دیوار باقی ماندند.

وی اضافه کرد: این نکته دیگر آموزنده سیاسی حضرت زهرا است؛ دقیقاً موقعیت امروز ما در انقلاب به اینجا رسیده، ۴۰ سال است آمریکا و جریان استکبار با ما مبارزه میکند و نتوانسته به ما آفت بزند و امروز اقتدار ما بیشتر و ذلت دشمن بیشتر است و دشمن به خط آخر رسیده و اگر بخواهد ادامه یابد آمریکا دچار فروپاشی شده و عین شوروی،این نقطه فروپاشی آمریکا است زیرا به خط آخر رسیده و همه شیطنتها را برای حفظ موجودیت خودش آمریکا بهکار میبرد تا ما را براندازی کند و ما به همان نقطهای رسیدیم که باید راهبردمان مقاومت فاطمه(ع) باشد. تا هر کجا فاطمه ایستاد ما باید بایستیم. مسئولان موظفند ابزار مقاومت مردم را در برابر این استکبار جهانی فراهم کنند.

علمالهدی عنوان کرد: آمریکا به این نتیجه رسیده که با دو کار آخرین شگردش را عمل کند؛ یکی اینکه مردم نان و آب نداشته باشند و دچار فقر شوند و خانواده آبرومند برای شام معطل باشند و خانواده کاسب و کارگر ضعیف، گوشت در خانه نداشته باشند و شگرد دوم آمریکا نیز این است که سفره دین از زیر پای مردم جمع شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه با آن روبهرو هستیم، تحریم اقتصادی آمریکا بهتنهایی نیست؛ آنچه با آن روبهرو هستیم در داخل مملکت، سوءمدیریت مسئولان است که بهکمک آمریکا رفته است و مشکل اصلی ما این است؛ یک جریان امنیتی میگوید "گوشت را کیلویی ۲۷ هزار تومان وارد مشهد میکنیم و با تمام هزینهها، به دست مردم با قیمت ۳۵ هزار تومان میرسد"، اما اکنون شاهد هستیم مردم باید برای گوشت ارزان صف طولانی داشته باشند و یا اینکه گوشت کیلویی ۸۵ هزار تومان بخرند، این چه مدیریتی است؟ بنا دارید آمریکا را کمک کنید که موفق شود؟ جلوی سوءمدیریت را بگیرید، این هم راه و چاره دارد؛ ما امروز آنقدر مشکل نداریم که مستأصل شویم؛ دشمن میخواهد مستأصل شویم و نباید سوءمدیریت داشته باشیم.

خبر جدید  سقف تسهیلات طرح پشتیبان مشاغل خانگی خراسان رضوی افزایش یافت

وی افزود: از سوی دیگردشمن میخواهد سفره دین را جمع کند و شما میگویید «چادر» مهم نیست؟ در تمام مذاهب اسلامییک مذهب و فرقه را پیدا نمیکنید که بگوید حجاب واجب شرعی نیست؛ بیحجابی «حرام شرعی» است و تظاهر به بیحجابیتظاهر به حرام و منکر است. هر که دلش نمیخواهد چادر سرش نکند؟ شهید دادیم که منکر شرعی در مملکت آزاد باشد؟ این حرفی است که شمای مسئول بگویید؟

علمالهدی عنوان کرد: این فضای مجازی و شبکههای اجتماعی فریاد همه را درآورده و حتی خانواده لامذهب و لائیک نیز صدایش درآمده استحتی این خانواده لائیک میگوید "امنیت ناموساز من گرفته شده و دختر من به هیچ وجه در عفت و عصمت زندگی خانوادگی من نیست". این خانواده حتی بیدین است اما ناموسش را میخواهد بعد شما میگویید همان مقدار که فیلتر کردیم پشیمان شدیم؟ حق دارید پشیمان شوید چون درست فیلتر نکردید اگر میخواستید درست انجام دهید اول شبکه اجتماعی داخلی را تقویت و بعد شبکه خارجی را فیلتر میکردید.

وی افزود: پهنای باند ۵۰۰ را به شبکه مفسد و ۳۵ را به شبکه داخلی دادید و بعد فیلتر کردیدمعلوم است که اثر معکوس دارد و مردم مشکلاتشان با این مسئلهبرطرف نمیشود، این کار را شما کردید. میخواهید به دشمن کمک کرده و چراغ سبز نشان دهید؟ این سوءمدیریت بدتر است. دشمن هیچ قدرتی ندارد. تحریم آمریکا کوچکترین نقشی ندارد؛ ممکن است مقداری ما را بهزحمت اندازد اما مستأصل نمیکندبلکه سوءمدیریت ما را مستأصل میکند. مردمی که دچار استیصال شده و ابزار مقاومت نداشته باشند چطور مقابل دشمن ایستادگی فاطمی داشته باشند؟

انتهای پیام/ح*


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *