خراسان ما
خراسان ما

انتقال پروژه‌های اسکان ارزان قیمت به حاشیه شهر مشهد

انتقال پروژه‌های اسکان ارزان قیمت به حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزخراسان رضوی، مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: در صورتی که باانتقال پروژههای اسکان ارزان قیمت به حاشیه شهر مشهد تخصیص بودجههای کافی یا هدایت سرمایهگذاران احداث مجتمعهای اسکان ارزان قیمت در حاشیه شهر مشهد بتواند زمینه اسکان ارزان قیمت و البته باکیفیت گردشگران و زوار را فراهم آورد، نه تنها با جهش چشمگیر درآمدهای حاصل از گردشگری در مشهد مواجه خواهیم شد، که این مهم امکان رفع مشکلات حاشیه شهر را نیز بیش از پیش مهیا کرده و سرعت میبخشد.

مهدی فروزان بیکاری را ریشه اصلی تمامی بزهکاریها و مشکلات موجود در حاشیه شهر دانست و افزود: صنعت گردشگری ظرفیت فوقالعادهای برای حل مشکلات اقتصادی و بهویژه معضل بیکاری در این قسمتهای شهر دارد.

وی گفت: تلاشهای مؤثری از جانب شهرداری مشهد، شورای شهر و دیگر ارگانهای مربوطه برای انتقال مزایا و دستاوردهای صنعت گردشگری و زیارت بهمناطق پیرامونی و کمبرخوردار حاشیه شهر برای ساماندهی این بخش در حال انجام است.

فروزان عنوان کرد: برای ساماندهی سکونتگاههای روستایی حریم کلانشهر مشهد، نباید منتظر معجزه باشیم.

مدیرکل امور زائران استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: توسعه زیرساختهای عمرانی، فرهنگی و گردشگری مشهد میتواند خود به خود منجر به بخشی از فرآیند ساماندهی حاشیه شهر شود.


منبع :: http://mashhad.iribnews.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد