به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از ستاد خبری نوروز ۹۸ سازمان پایانههای مسافربری مشهد، محمد کابلی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: برای رفاه حال زائران و مسافران ایجاد و گسترش امکانات سختافزاری موردنیاز موردتوجه پایانه مسافربری قرارگرفته است.

وی افزود: از طرفی هماهنگی جهت تقویت اورژانس و استقرار یک دستگاه آمبولانس انجامشده است در طی این ایام برای آمادگی از حوادث احتمالی دوستان ما در این پایانه مستقر بودند.

خبر جدید  ایجاد بازارچه های محلی در محورهای حادثه خیز خراسان رضوی

معاون اداری و مالی سازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد گفت: هماهنگی با پلیسراه جهت کنترل ناوگان خروجی ورودی و تقویت نیروها از یک مرکز به ۳ مرکز از دیگر اقدامات برای رفاه زائران بوده است.