به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از ستاد خبری نوروز ۹۸ سازمان پایانههای مسافربری مشهد، محمد کابلی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: برای رفاه حال زائران و مسافران ایجاد و گسترش امکانات سختافزاری موردنیاز موردتوجه پایانه مسافربری قرارگرفته است.

وی افزود: از طرفی هماهنگی جهت تقویت اورژانس و استقرار یک دستگاه آمبولانس انجامشده است در طی این ایام برای آمادگی از حوادث احتمالی دوستان ما در این پایانه مستقر بودند.

معاون اداری و مالی سازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد گفت: هماهنگی با پلیسراه جهت کنترل ناوگان خروجی ورودی و تقویت نیروها از یک مرکز به ۳ مرکز از دیگر اقدامات برای رفاه زائران بوده است.