اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

بحران آب کشاورزان را تهدید می‌کند و باید مدیریت شود

بحران آب کشاورزان را تهدید می‌کند و باید مدیریت شود

مدیر جهادکشاورزی تایباد گفت:بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تایباد به کشت محصولات باغی اختصاص دارد.

محمد میری در گفتوگو با ایلنا در تایباد، با اشاره به کشت گیاهان دارویی در بیش از هزار و ۱۵۰ هکتار از مزارع شهرستان، گفت: چای ترش، گل گاو زبان، آنغوزه و سایر محصولات کم آب طلب باغی متناسب با اقلیم منطقه مثل پسته، زعفران، انگور از دیگر محصولات زراعی کمآبطلب میباشد که برای جلوگیری از هدر رفت آب در این شهرستان کاشته شده است و عمده آنها را گل محمدی و زیره سبز تشکیل میدهد.

وی افزود: در این شهرستان از سال ۱۳۹۳ تا کنون بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ هکتار سیستمهای نوین آبیاری در سطح مزارع اجرا که از این مقدار معادل ۲ هزار و ۷۶۰ هکتار با مشارکت بخش دولتی و میزان ۲۸۰۰ هکتار در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت خود اجرایی کامل توسط کشاورزان علاقهمند و پیشرو تجهیز شده است.

خبر جدید  باید در خصوص ارتقای بهره‌وری آب یک مدیریت همه‌جانبه پیش بگیریم

میری از دیگر شیوههای نوین مدیریتی در جهت بهبود بهرهوری آب را توسعه کشت نشایی و آبیاری قطرهای در مزارع جالیز دانست و اضافه کرد: با این اقدام از سطح ۱۳ هزار هکتار مزارع جالیز شهرستان، بیش از ۶ هزار هکتار به شیوههای نشایی همراه با آبیاری قطرهای کشت شده که تاثیر بسزایی در کاهش میزان آب مصرفی و افزایش بهرهوری دارد.

خشکسالیهای پی در پی و تغییرات اقلیمی از یک سو و بحثهای مدیریتی، برداشت بیرویه از منابع آب طی چند دهه اخیر و افزایش جمعیت از سوی دیگر کمآبی را به وجود آورده که این مشکل حوزه کشاورزی را تهدید میکند و نیازمند مدیریت صحیح برای مقابله با بحران آب است.

خبر جدید  خراسان رضوی رتبه سوم شرکت‌های دانش بنیان را در کشور دارد

گفت: برای جلوگیری از هدر رفت آب و برداشتهای غیراستاندارد باید یک برنامهریزی درست انجام شود، بهرهوری بهینه از آب تنها مولفه پیشرفت و توسعه کشاورزی است.

وی افزود: از چندسال گذشته تاکنون با اقدامات موثر، راهکارها و شیوههای جدید مدیریتی در بخش کشاورزی تا حد قابل توجهی بحران و مشکل کمآبی کنترل شده اما به منزله رفع کامل این چالش نیست و نیاز به استمرار و حمایتهای بیشتر دولت، مشارکت کشاورزان و فرهنگسازی جدیتر دارد.

مدیر جهادکشاورزی تایباد با اشاره به سیاستها و راهکارهای ابلاغی و اجرا شده، مطرح کرد: از جمله اقدامات اجرا شده توسط این مدیریت توسعه آبیاری تحت فشار با استفاده از کمکهای بلاعوض و تسهیلات ابلاغی بخش دولتی است.

خبر جدید  شهرستان‌ تربت‌ حیدریه برای توسعه به ظرفیت دانشگاه‌‌ها نیاز دارد

وی عنوان کرد: در حوزه افزایش بهرهوری آب اجرای برنامههای آموزشی در محصولات زراعی مانند توسعه کشت دانههای روغنی، توزیع بذر غلات متناسب با اقلیم منطقه و شیوههای نوین کاشت مانند کشت مکانیزه غلات و کشاورزی حفاظتی و توسعه گلخانهها انجام شده است.

در سال زراعی جاری حدود ۱۴۰ میلیمتر میزان بارندگی شهرستان بوده که از نظر میزان بارش نسبت به سال گذشته از رشد و وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.


منبع :: https://www.ilna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *