به گزارش خبرنگارخبرگزاری برنا ازتربت جام رییس اداره ورزش وجوانان تربت جام درجلسه شورای ورزش شهرستان با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان متولی اصلی ورزش و دیگر ادارات ازجمله آموزش و پرورش و دانشگاهها نیز دیگر اضلاع مثلث ورزشی در شهرستان هستندعنوان کرد: انتظار ما ازادارات به حدمعقول است ، انتظارداریم تمامی برنامه های ورزشی شهرستان بامحوریت این اداره باشد،امامتاسفانه مشاهده می شود که این امر در شهرستان تاعمل فاصله بسیاردارد

سپهری اظهارکرداستعدادیابی هیات شهرستان از مربیان بسیار خوب و کاربلدی در رشتههای مختلف استفاده میکند طی جلسه ای در مهرماه از اداره آموزش و پرورش درخواست کردهایم زمینه همکاری مدارس و دانشآموزان را با این اداره جهتاستعدادیابی فراهم آورد

وی افزود: قطعا عملی شدن این بحث باعث توسعه بیش از پیش است و کشف استعدادهای ناشناخته درتمامی رشته های ورزشی خواهد شد

خبر جدید  هزینه مراسم روز معلم در تربت جام به سیل زدگان اهدا می شود

محسن سپهری همچنین با بیان اینکه ورزش وجوانان شهرستان درسال ۹۷ سال خوبی راپشت سرگذاشته است خاطرنشان کرد: در سال گذشته مابیشترین میزبانی استان بعدازمشهد را باهمه کمبودهای مالی در تربت جام داشتیم که نتیجه تلاش هیئتهای ورزشی شهرستان بوده است.

متولی ورزش تربت جام اضافه کرد: متاسفانه ازدیگر مشکلات و آسیبهای ورزش شهرستان این است که غیرمتخصص ها بدون هماهنگی کلاس وکارگاههای ورزشی درشهرستان برگزار می کنند ، حال این سوال پیش میآید که چرا با وجود متخصصین این زمینه از افراد غیر متخصصین استفاده میشود

سپهری گفت: نیاز است که برگزاری کلاس آموزشی و کارگاه دانش افزایی از هیئتهای مربوطه استعلام و از اداره ورزش وجوانان درخواست کنند

خبر جدید  نخستین مدرسه فصلی «روانشناسی اسلامی» افتتاح شد

معاون فرماندار تربت جام نیزبااشاره به اینکه شادابی ونشاط اجتماعی بامشارکت مردم شکل می گیردگفت :بی تردید در حال حاضر هیچ موضوعی به مانند ورزش نمیتواند نشاط و امید را به مردم تزریق کند که براین اساس در این راستا هرچقدر هزینه شود سرمایه گزاریست.!

کاظمی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی در خصوص رفع مشکلات جوانان بسیار مهم و حیاتی است تصریح کرد: موضوع جوانان در کشور ما مسئله ای خاص است و مقام معظم رهبری همیشه تاکید دارند که مسئولین باید دغدغه جوانان را داشته باشند که در این راستا باید تلاش مان بر این باشد که نگاه یکسانی نسبت به مسائل ورزشی و جوانان داشته باشیم.

کاظمی در ادامه بر بکارگیری و مشارکت واقعی جوانان درقالب سازمان های مردم نهادتاکید کرد و گفت:امروز دشمن جوانان مارانشانه گرفته است ، واداره ورزش وجوانان بعنوان متولی امور جوانان میتواند بامشارکت افزایی این نسل پویا درقالب سمن شورونشاط را به جامعه ترزیق و ازآسیب ها وناهنجاری های احتماعی را جلوگیری وکاهش دهد

خبر جدید  انسجام ملت و دولت ایران آرمان‌های دشمنان را ناکام خواهد کرد

این مسئول درپایان با تاکید بر اینکه سمنها بازوان توانمند دولت در امور اجرایی هستند و باید از فعالیت آنها حمایت لازم صورت گیرد، ادامه داد: طی سالهای اخیر تعداد سمنهای شهرستان به دو برابر افزایش یافته است ودر حال حاضر بیش از ۱۸ سازمان مردمنهاد در شهرستان تربت جام مشغول ودارای مجوز فعالیت هستندو۲ سمن ورزشی نیز درحال دریافت اعتبارنامه می باشند

خبرنگار: علیرضافیروزی