به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مجید علیخواه در نشست آموزشی این شرکت، اظهار کرد: آموزش نقش مهم و راهبردی در توسعه و پیشرفت فعالیت های واحدهای صنعتی و تولیدی دارد و به همین جهت با نیازسنجی هایی که صورت پذیرفته آموزش های مختلف بصورت مستمر برای صنعتگران انجام می شود.

وی افزود: در سه ماهه سوم امسال ۶۵ دوره آموزشی برای ۱ هزار و ۶۵۴ نفر به میزان ۱۷ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده که رقم ۹ ماهه اول امسال را به تعداد ۱۶۷ دوره آموزشی برای ۴هزار و ۹۲۷نفر به میزان ۴۹هزار و ۵۱۷ نفر ساعت مجموع آموزش در شهرکها و نواحی صنعتی می رساند.

خبر جدید  590 میلیون نفر روز، نیاز جامعه هدف فراغتی در استان است

وی ادامه داد: هدف ما توسعه کسب و کار صاحبان صنایع،مهارت کارکنان واحدهای صنعتی وآشنایی با مقررات داخلی و بین المللی است که توسط این دوره ها و مشاوران صنعتی آموزش داده می شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی، خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی جزو سیاست های حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی بوده تا صنعتگران با استفاده از این دوره ها سطح توانمندی خود را افزایش داده و از فرصت ها بهترین بهره را ببرند.

خبر جدید  سرریز شدن ۱۲ سد در استان خراسان رضوی

وی در پایان گفت: این دوره های آموزشی با سرفصل های متنوع در زمینه ارتقا مهارت شاغلین واحدهای صنعتی، توسعه بازار موضوعات مدیریتی، منابع انسانی، HSEE و کارآفرینی برگزار شده است.