خراسان ما
خراسان ما

بولوار نماز مشهد از هشتم بهمن‌ماه در اختیار شهروندان

بولوار نماز مشهد از هشتم بهمن‌ماه در اختیار شهروندان

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت: با تفاهم صورت‌گرفته بین معاون وزیر راه‌وشهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه روز پنجشنبه بولوار نماز مشهد از هشتم بهمن‌ماه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، محمدهادی مهدینیا افزود: در جلسه امروز مقرر شد پرونده اراضی آبشار و پادگان لشگر در جلسه روز هشتم بهمن شورایعالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب شود و همزمان بولوار نماز مشهد نیز در دسترس شهروندان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: جلسه امروز بسیار مثبت بود و براساس قول محمد ایزدی معاون معماری وزیر راه و شهرسازی، قرار است موضوع بولوار نماز و تمام جزئیات مرتبط با اراضی آبشار و پادگان لشکر ۷۷ و همچنین خیابانهای فرعی در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شود.

مهدی نیا ادامه داد: قرار شد یک مکانیزم اجرایی برای نحوه اجرای طرح انتقال پادگان و در دسترس قرار گرفتن فضاهای عمومی برای شهروندان مشخص و مورد توافق قرار گیرد.

روابط عمومی شورایشهر مشهد نیز در اطلاعیهای اعلام کرد: این شورا از مردم عزیز و نجیب بهخاطر رنج و مشقتهایی که با بسته بودن بولوار نماز در ۶ ماه گذشته متحمل شدهاند، عذرخواهی میکند و تقاضا دارد برای مدتی دیگر صبوری فرمایند تا نمایندگان آنان در مدیریت شهری با رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهر، مشکل را برطرف کنند.


منبع :: https://www.ilna.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد