امام‌جمعه مشهد خطاب به مسئولان گفت: بیانیه رهبری سفارش نیست؛ مانیفستی برای ادامه راه انقلاب است و این‌طور نیست همایش‌هایی برگزار و بعد از ۶ ماه بگویید تمام شود. " /> بیانیه رهبر انقلاب مانیفستی برای ادامه راه انقلاب است | اخبار مشهد خراسان ما - Part 65517
اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

بیانیه رهبر انقلاب مانیفستی برای ادامه راه انقلاب است

بیانیه رهبر انقلاب مانیفستی برای ادامه راه انقلاب است

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا، آیتالله سیداحمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه امروز مشهد گفت: بحث ما در شیطان شناسی در نهج البلاغه به بحث در خطبه ۱۲۷ آن رسید، در این خطبه مولا علی (ع) میفرمایند:« فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیطَانِ کمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. أَلَا مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَ لَوْ کانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هَذِهِ» یعنی: کسانی که از جماعت کناره میگیرند طعمه شیطانند مانند گوسفندی که از گله جدا میافتد و گرگ او را برمیدرد. آگاه باشید، هر که مردم را به این شعار دعوت کند، بکُشیدش اگر چه زیر این عمامه باشد. این بیان یک تبیین قابل دقت و تأمل است.

وی افزود: امروز در جامعه عدهای هستند که به تنهایی میخواهند از اسلام و دین برداشت کرده و بر اساس برداشت خود حرکتکنند. مسئله شناخت حلال و حرام الهی در نتیجه درس و تخصص در حدیث شناسی و قرآن شناسی است.

خطیب نمازجمعه مشهد اظهار کرد: اگر فردی بیاید بگوید من مقلد نیستم و فقه را به عنوان علم خاص قبول ندارم و با درک خود از دین عمل میکنم؛ شاذ هستند یعنی در فعالیتهای اجتماعی و دینی تنها حرکت کرده و دنبالهرو رهبری و امام نیستند.

علمالهدی تصریح کرد: مصداق نخست شاذ کسی بوده که از جریان دین جدا شده، مصداق دوم هم کسی است که در بندگی خدا عقب مانده و کم آورده، او هم طعمه شیطان است.امروز روز اول ماه رجباست و این ماه فرصتی است برای انسانهای شاذ و عقب افتاده تا برسند.سفارش من به شمایی که مشهدی هستید این است که ماه رجب حرم امام رضا(ع) را از دست ندهید.

وی افزود: در روایاتی داریم که نقطهٔ حساس در ارتباط با خدا نیم ساعت قبل اذان صبح است؛ پس سعی کنید در این زمان حرم و محضر امام هشتم(ع) باشید. در فقرات دعای ماه رجب میگوییم خدایا انسانهایی که غیر در خانه شما رفتهاند، دستشان خالی است و زیان کردهاند.آنها که بین دنیا و آخرت سرگردان بوده و بهسمتی غیر شما رفتند، سقوط کردهاند. خدایا درهای ماه رجب باز شد تا عاشقانت بیایند و یا الله بگویند و با باز شدن این در،آرامش پیدا کردند چون این ماه، ماه بارش رحمت الهی برای همه است.

خبر جدید  7 تکلیف مقام معظم رهبری به مسئولان روی زمین مانده است

انقلاب فرهنگی، اسلام را در عمق فکر مسلمانان باورمندانه شکل داد

خطیب نماز جمعه مشهد گفت: لیلةالرغائب که شب جمعه اول ماه رجب است، دیشب نبود چون روز پنجشنبه باید جزوی از ماه باشد؛لیلةالرغائب پنجشنبه هفته آینده است.

علمالهدی تصریح کرد: سیره سیاسی امام باقر(ع) برای ما یک آموزه قابلتوجهی دارد و آن، بهرهبرداری از «نقطه عطف» است؛این نقطه عطف در جامعه دینی تحولی ایجاد میکرد و این انقلاب فرهنگی بهوسیله امام باقر (ع) صورت گرفت.این انقلاب فرهنگی، اسلام را در شکل مکتب فکری، برنامه عملی و دین آسمانی در عمق فکر مسلمانان باورمندانه شکل داد.

وی افزود: گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی برای ما نقطه عطف ایجاد کرد. در آخر ۴۰ سال به موضعی از اقتدار جهانی بهویژه در منطقه رسیدیم که قویترین قدرت استکباری دنیا در مقام سلطه بر منطقه، از ما شکست خورد. در حوزه پیشرفت علمی و فرایندهای فناوری به قلهای رسیدیم که در کنار کشورهای پیشرفته قرار داریم و ما را بهصورت تنها کشور و ملت مستقلی درآورد که خودمان برای خودمان تصمیم میگیریم. رهبر حکیم انقلاب نیز این نقطه عطف را با سند راهبردی بالادستی بیانیه گام دوم انقلاب برای ۴۰ سال آینده به ما متذکر شدند. رهبری در این سند راهبردی، هدف نهایی را ایجاد تمدن نوین اسلامی و ایجاد آمادگی جهان برای ظهور بقیةالله بیان کردند.

خبر جدید  خوابگاه متأهلی جدید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افتتاح می‌شود

خطیب نماز جمعه مشهد اظهار کرد: با این آرمان، هرکسی بهعنوان مسئول اجرایی، قضائی، نماینده مجلس، نماینده ولیفقیه وکادر عملیاتی از این سند راهبردی تخلفکرد و راه دیگری رفت، خائن به ظهور امام زمان است.

بیانیه رهبری مانیفستی برای ادامه راه انقلاب است

خطیب نماز جمعه مشهد بیان کرد: بیانیه رهبریسفارش و توصیه نیست،مانیفستی برای ادامه راه انقلاب است؛ اینطور نیست همایشهایی برگزار کنید و بعد از ۶ ماه بگویید تمام شود، کاری که با وصیتنامه امام(ره) کردید.

علمالهدی اظهار کرد: خصوصیات بیانشده در بیانیه رهبری دو اقتضا دارد:نخست اقتضای مردمی، که میخواهند برای این مملکت مسئول تعیین کنند؛ کسانی را انتخاب کنند که از نظر فکری و برداشتی، با این سند سنخیت داشته باشند. دوم اقتضای مسؤلیتی، که هر مقامی میخواهد مسئولی را به کار بگیرد، باید محتوای این سند و الزامات این سند را لحاظ کند.

خطیب نمازجمعه مشهد یادآور شد: مقام معظم رهبری عنصری را که فقیه درس خارج حوزه است و ۳۵ سال در مسئولیتهای بالای قضایی حضور داشت، بهعنوان تولیت قوه قضائیه معرفی کردند که این انتصاب با موارد این بیانیه تطبیق کند.

برای فقرا و مستضعفین عید به وجود بیاورید

علمالهدی تصریح کرد: عید امسال، دقت و مراقبت بیشتری از شما مردم میخواهد.جشن نیکوکاری امسال دیگر جشن نیست، امسال به فریاد رسیدن و دادرسی کردن از خانوادههای مستضعف و آسیبپذیر آبرومند است؛ اگر همت شما نباشد، قشر فقیر از بین میروند و مستضعفین را از پا درمیآورد.

وی تأکید کرد: برای فقرا و مستضعفین عید به وجود بیاورید و شادی ایجاد کنید. بزرگترین تجربه این ۴۰ سال، حضور مردم در عرصه بوده و با جهاد در عرصه جشن نیکوکاری وارد شوید.

خبر جدید  آقایان مسئول؛ افزایش قیمت خرما که دیگر به آمریکا مربوط نیست

خطیب نماز جمعه مشهد گفت: جهاد در توزیع کالای اساسی مردم اقتضا نمیکند انبارها پر شود و بهتدریج بخواهید به مردم برسانید.باید با جهاد بین مردم توزیع کنید.در یکی- دو ماه گذشته معاونت امداد آستان قدس، ۲۵ تن گوشت به دست مردم رسانده است؛جهاد یعنی شبانهروز کار کنید.

جلوی فساد در توزیع کالای اساسی را بگیرید/ فساد در مدیریت امید مردم را به باد داد

علمالهدی تصریح کرد: انتظار از قوه قضائیه این است که با انواع فسادها در این کشور مبارزه جدیتر داشته باشد. جریانهایی از قوه قضائیه در دستگاههای مختلف اجرایی و حکومتی کشور به کار بگمارد که دست مفسد را همان لحظه اول بگیرد.

وی افزود: مبارزه واقعی با فساد در دستگاه قضایی در دو بستر باید انجام بگیرد: یکی در بستر دستگاههای درون حکومتی که در داخل حکومت هستند و نفوذی در دستگاهها وارد شدهاند و دیگری فساد در بستر اجتماعی و جریانهای اقتصادی کشور است.

خطیب نمازجمعه مشهد خاطرنشان کرد: رئیسجمهور در گیلان گفت که ما در این کشور در کالا کمبود نداریم و انبارهای ما پر از کالاست؛مشکل در توزیع است. خب این مشکل توزیع، در فساد در مدیریت و تدبیر بوده که امیدهای مردم را به باد داد.

علمالهدی اظهار کرد: مگر گوشت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان به دست مردم نمیرسد؟ در توزیع این گوشت چه کسی حضور دارد؟ جز مدیریت فاسدی که کالا را در اختیار عناصر ناپاک و زالوصفت دلال قرار داده؟ ما هم از اول داد میزدیم سوءمدیریت و سوءتدبیر، این فساد باید از بین برود.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۷۱/خ


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *