به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بودجه ۹۸ کلانشهر مشهد به شورای شهر رسیده و در این بودجه ۸ هزار میلیاردی نکات قابل توجهی از جمله تخصیص ۷۰ درصد به پروژهها بوده و تنها ۳۰ درصد بودجه بناست صرف هزینه جاری شهر شود. در حالی که این رقم در پایتخت دقیقا متفاوت است و تهران ۶۰ درصد بودجه ۱۹ هزار میلیاردی خود را به هزینهکرد در سال ۹۷ اختصاص داده است. از سوی دیگر در حالی که نیمی از بودجه ۹۷ شهرداری تهران محقق شده، معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهری مشهد، تحقق این رقم را بالای ۹۶ درصد پیشبینی کرده است.

شهریار آلشیخ در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به اختصاص ۷۰ درصد بودجه ۹۸ به توسعه عمرانی شهر گفت: نیازهای عمرانی شهر تمام نمیشود و در بودجه ۹۸ سهم قابل توجهی برای توسعه شهر در نظر گرفتهایم.

معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد با تاکید به بدهیهای شهرداری خاطرنشان شد: ما در بودجه ۹۸ سهمی برای بدهیها داریم که مربوط به بدهیهای بانکی است چراکه در یکسال اخیر توانستهایم با مدیریت هزینهها و تغییر ساختار بودجهریزی، عملا مطالبات پیمانکاران پرداخت کنیم از این رو خوشبختانه بدهی غیربانکی نداریم.

خبر جدید  پیشرفت‌های مدیریت شهری مشهد قابل‌تأمل است

آلشیخ بیان کرد: قبلا حسابهای شهرداری مسدود شده بود ولی در حال حاضر این حسابها باز است چراکه بدهیهای بانکی را تعیین تکلیف کردهایم.

وی در رابطه با چگونگی پرداخت مطالبات بدهکاران گفت: سال جاری در تهاتر توانستیم مطالبات و بدهیها را تسویه کنیم.

معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد افزود: سال جاری اوضاع کلی شهرداری به گونهای بوده که جریانهای عمرانی نه تنها توقف نداشته بلکه توسعه هم پیدا کرده است. در مجموع بودجه شهرداری ۷۰ درصد صرف پروژههای عمرانی و ۳۰ درصد صرف هزینههای شهر خواهد شد.

آلشیخ در رابطه با میزان تحقق پذیری بودجه ۹۷ شهرداری مشهد بیان کرد: تقریبا در حال حاضر بودجه با انحراف ۱۵ درصدی محقق شده و معمولا در پایان سال که فشار بودجهای بیشتر است برآورد میکنیم که بالای ۹۶ درصد بودجه را محقق کنیم. حتی در روایتی اگر اتفاقات ویژهای بیفتد ۱۰۰ درصد را هم رد خواهیم کرد.

خبر جدید  بهره برداری و رونمایی از 5 طرح مرتبط با دامپزشکی همزمان با دهه فجر

بودجه ۹۸ صرف چه اموری خواهد شد؟

معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال که پروژههای تعریف شده سال ۹۸ صرف چه اموری خواهد شد؟ بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری ساخت و ساز غیر زیرساختی انجام نمیدهد بخش زیادی از بودجه ۹۸ که برای بحثهای عمرانی در نظر گرفته شده صرف حمل و نقل، تقاطع غیر هم سطح، پل، زیرگذر و روگذر خواهد شد و بخش دیگر پروژههای کمربند سبز است که توسعه آن را متوقف نکردهایم و در حوزه زیست محیطی و مدیریت توسعه شهر مصر به انجامش هستیم. در حوزه بافتهای فرسوده نیز بودجه در نظر گرفته شده و همه این بودجهها زیر ساختی است.

وی در ادامه گفت: بودجهای نیز برای توسعه معابر در نظر گرفته شده است. در سال آینده حجم زیادی از بودجه را به اصلاح فضاهای زیستی مردم در خصوص اصلاح هندسی، ترافیکی و معابر اختصاص خواهیم داد. در خصوص حرم مطهر برنامه ویژهای داریم تا معابر را باز کنیم و این کار برای ما اولویت دارد.

خبر جدید  مسابقات فوتبال پیشکسوتان تلفیقی از فرهنگ و ورزش است

آلشیخ اظهار کرد: با توجه به اینکه بنا نداریم در منطقه ثامن پروژههای ساخت و ساز تجاری انجام دهیم روی گسترش معابر و فعال شدن فضای عمومی و توسعه فضای سبز تمرکز خواهیم داشت.

معاون برنامهریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال که چه میزان از درآمدها را از طریق تراکم فروشی محقق خواهد کرد، گفت: در خصوص تراکم فروشی، برنامهای برای بلندمرتبهسازی در مشهد نداریم از این رو بلندمرتبهسازی بدون مطالعات و مسیر قانونی صورت نمیگیرد و مجوز ماده ٥ ندادیم و نخواهیم داد. در سال قبل هم تعداد مجوزهای ماده ٥ صادر شده کمتر از ۱۰ مورد بوده که آن هم در حدود ۱۰ و ۱۲ طبقه میباشد.