به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مهدی سالیانی گفت : این اعتبار از محل بند "ه "تبصره یک قانون بودجه سال ۹۷ برای توزیع قیر رایگان در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰هزار نفربه منظور تسریع وتسهیل در اجرای طرح های عمرانی پیش بینی شده است.

وی افزود : تاکنون ۶ هزار و ۶۷۵تن قیر برای بهسازی و آسفالت معابر در اختیار۶۶ شهرداری استان قرارگرفته است.

خبر جدید  همکاری تنگاتنگی بین شهرداری‌های مشهد، تهران و نجف وجود دارد

سالیانی تصریح کرد : این اعتبار با افزایش چهار درصدی نسبت به سال۹۶ ،زمینه اجرای طرح های عمرانی و روکش آسفالت معابر شهرهای مذکور را به میزان حدود ۱۳۰هزارمترمربع فراهم کرده است.