اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

تصورات غیرواقعی در مورد خویش انسان را به اتخاذ تصمیمات غلط سوق می‌دهد

تصورات غیرواقعی در مورد خویش انسان را به اتخاذ تصمیمات غلط سوق می‌دهد

تصورات غیرواقعی در مورد خویش انسان را به اتخاذ تصمیمات غلط سوق میدهدبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی نخستین جلسه از سلسله نشستهای نقد و بررسی کتاب، هنر خوب زندگی کردن اثر رولف دوبلی، با همکاری انتشارات و روابط عمومی جهاددانشگاهی با حضور محمدحسن اشرف در نمایشگاه و فروشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، شماره ۲ برگزار شد.

اشرف مطرح کرد: هنرخوب زندگی کردن اثر رولف دوبلی، اقتصاددان سوییسی است. او مدتی نویسندگی میکند اما چندان موفق نمیشود و نهایتا هنر شفاف اندیشیدن و سپس هنرخوب زندگی کردن را مینوسید که کتابهای پرفروشی میشوند.

وی افزود: این کتاب جعبهابزار زندگی است، این نویسنده در ۵۲ سالگی، ۵۲ ابزار برای خوب زندگی کردن معرفی میکند که این ۵۲ فصل بین ۴ تا ۶ صفحه ابزار خوبی را به ما معرفی میکند.

این روانشناس و درمانگر وجودی خاطر نشان کرد: این کتاب یک کتاب مرجع است و پیشنهاد من این است که یک فصل را باز کنید و بخوانید و اگر گیرا بود ادامه دهید و اگر این فصل شما را گیر نینداخت به فصل دیگر مراجعه کنید. در هر لحظه باید فصلی را بخوانید که پیچ زندگیتان را در آن لحظه باز کند.

اشرف با اشاره به اینکه پیام اصلی این کتاب، بیاعتمادی هوشمندانه است، گفت: یک بیاعتمادی هوشمندانه؛ این کتاب به شما میآموزد که به افسانههایی که در مورد سیستم روانی شما وجود دارد، بیاعتماد شوید. تصورات غیرواقعی که در مورد خودتان دارید شما را به تصمیمات غلط سوق میدهد. هر فصل و هر قدم باور امنیت بخشی را از شما میگیرد.

وی عنوان کرد: مثلا ما به درد اعتماد داریم، درد را یک تجربه اصیل میدانیم. ما به درد استناد میکنیم، بنا به درد مرخصی میگیریم، مجوز رفتار بحرانی به خود میدهیم و اهدافمان را رها میکنیم، درد در زندگی روانی و جسمانی ما یک پدیده دارای ارزش ذاتی است. ما در حین دردمندی به خودمان اجازه فریاد میدهیم. اما در روانشناسی بسیاری از دردهای بدونخطر داریم، درد الکی و درمانگر شما را با دردتان دوست میکند.

وی ادامه داد: ما در روانشناسی این را یادمیگیریم که به درد اعتماد نکنیم. باید یادبگیریم هردردی خطرناک نیست و هربیدردی هم بیخطر نیست. شمادر این کتاب مدام به ابزار سازی سوق داده میشوید، در واقع انسان ناتوانیها و نقصانهایش را با ساخت ابزار پوشش داده. به شما گفتهشده خواستن، توانستن است. یونگ، روانشناس، معتقد بوده، جمله خواستن توانستن است اسطوره انسان مدرن است. این اسطوره هم ذهن ما را به شکل کاذب آرام میکند. خواستن همانقدر توانستن است که جوانه گندم الزاما همه گندم باشد. چه بسیاراند اولین جوانههایی که به گندم تبدیل نشدند.

اشرف با بیان اینکه«از خواستن تا توانستن یک سفر طولانی است ک به آن میگوییم معماری انتخاب»، گفت: معماری انتخاب میگوید شما باید گزینههای پیشرو را تغییر دهید. اراده کافی نیست، به یادآوری، تاکید ،سختکردن مسائل، سخت خطا کردن و غیره نیاز دارید.

خبر جدید  هفته آینده معاون زیارت خراسان رضوی منصوب می‌شود

این روانشناس و درمانگر وجودی مطرح کرد: معماری انتخاب بر اساس یک بیاعتمادی است، بیاعتمادی درست و هوشمندانه. آدمها به تلنگر نیاز دارند. ما یک بخشهایی در سیستم روانیمان داریم که نیاز به تلنگر دارند، اما همیشه و در هرلحظه آن بخشها فعال نیستند. سیستم روانی ما از تعداد زیادی ایالت و استان تشکیل شده که هر بخش کار خودش را انجام میدهد. کنش و واکنش، این بخشها در زندگی ما حضور دارند. ما چطور میتوانیم هر کاری را از این بخش پس بگیریم؟ با نیت آگاهانه داشتن و با درنگ و تامل کردن.

وی افزود: ما در این کتاب قرار است ۵۲ اصل برای بیاعتمادی به سیستم روانی را یاد بگیریم، بنابراین در این بیاعتمادی قرار است معماری انتخاب داشتهباشیم. اراده مانند خیلی از افعال دیگر اگر زیاد انجام شود، خسته میشود. شما با ارادهاید اما فشار بیش از حد اراده را تحلیل می برد.

اشرف ادامه داد: پیام معماری انتخاب این است که اراده را استفاده کن، به چالش بکش اما خستهاش نکن. تمرینهایی برای تقویت اراده وجود دارد؛ تمرین یک، چند دقیقه دیرتر چیزی که داری را انجام بده. برای مثال پنج دقیقه تا چند دقیقه دیرتر چیزی را که داری میل کن. تمرین شماره دو، یک لقمه کمتر بخور و یا یک ربع کمتر بخواب. با این تمارین، اراده در سیستمعصبی ما جایگاهی دارد و تقویت میشود.

خبر جدید  تشرف یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر به بقاع متبرکه خراسان رضوی در ایام نوروز

این روانشناس تاکید کرد: چگونه اراده را خسته نکنیم؟ با دشوار کردن گزینههای بد. اشتباهها را گران کن و آنچه که در راستای اهدافت است ارزان کن. این کتاب در چند بخش از حافظه و خاطره صحبت میکند. یک خاطره را انتخاب کنید که به خودتان خیلی حق میدهید، برای بار هزارم در ذهنتان تعریف کنید و بعد یک چرخش ۳۶۰ درجه داشتهباشید و از نگاه نقش منفی برای خودتان تعریف کنید، از نگاههای مختلفی که در آنجا هستند تعریف کنید. در اول این تمرین آدمها خشمگین میشوند و مقاومت نشان میدهند. این تمرین باعث میشود که حق همیشگی را از خودتان سلب کنید.

اشرف خاطر نشان کرد: چرا برنامههایمان را نمینویسیم؟ ما خیلی به کارکردنهای شفاهی و غیرمکتوب ذهنمان ایمان داریم، شما در این کتاب خواهید خواند که باید اهداف و برنامهها و ایدههایتان را بنویسید. ذهن ما جای بسیار خوبی برای از دستدادن ایدهها و اهدافمان است! حافظه ما بسیار خطا پذیر است.

این درمانگر وجودی با بیان اینکه«98 سال بحرانهای مختلفی است»، گفت: چه برنامهای برای ۹۸ دارید؟ در ۹۸ خیلی چیزها گران و خیلی چیزها ارزان میشود، در بحران تغییر ارزان میشود و برای تغیر در کسب و کار سال ۹۸ فرصت طلایی بازبینی در ارزشهای فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

اشرف افزود: ۹۸ پایان تاریخ نیست، در صد سال گذشته بسیاری از سالهای سختی را پشتسر گذاشتهایم و پایان نخواهد بود. دراین سال دوستهای خوبتان را پیدا میکنید، سرمایهگذاری بر روی انسانها منفعتش بیشتر میشود. هیج چیزی به شکل کامل از دست نمیرود، ما در آستانه ۹۸ هستیم، چه تصمیمهایی داریم؟ برای ارتباطاتمان چه کارهایی انجام میدهیم، چه کتابهایی را میخواهیم بخوانیم، اهدافتان را بنویسید هرروز نگاه کنید، اصلاح کنید و یاداوری کنید، در این کتاب در مورد اصلاح و یاداوری خواهید خواند.

خبر جدید  44 درصد جمعیت خراسان رضوی زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

وی افزود: توصیه من این است که حتما این کتاب را بخرید و بخوانید، با خودمان عهد کنیم در ایام نوروز به افرادیکه که حتی کتابخوان نیستند کتاب هدیه کنیم. صنعت چاپ و نشر حال خوشی ندارد و به این صنعت کمک کنیم. اگر میخواهید کتاب بخرید و هدیه بدهید این کتاب عمومی، فلسفی و کاربردی است و فکر و اندیشه را در یک فضای روزمره به چالش میکشد.

اشرف با اشاره به اینکه«سال ۹۸ نزدیک است و اسفند ماه شادترین ماه سال است»، گفت: در این ماه چون همه ما کار داریم که به لحظه عید برسیم. نوروز زمان پژمرده شدن، افت خلق و اندیشه است و زمان مناسبی برای افسردگی است. خودتان را از افسردگی نوروزی مراقبت کنید، الگوی خواب را در نوروز بهم نزنید، خصوصا بیخوابی در شب باعث افت خلق میشود و فعالیت جسمی مناسب داشتهباشید.

وی مطرح کرد: در نوروز یک کارهایی که بعد از آن ایام به درد میخورد را سر صبح انجام دهید و با یک کار ناخوشایند مفید شروع کنید تا انرژی زیادی را تا شب داشته باشید. و برای اسفند، در کنار خانه تکانی و خرید، یک خانه تکانی ذهنی هم انجام دهید و چند ساعتی برای خودتان زمان بگذارید. در سال۹۷ چه کردید؟ به کجاها رسید و چه چیزی را بدست و یا از دست دادید و برنامهریزی کنید که در میخواهم در ۹۸ چگونه باشم.

اشرف افزود: در این کتاب همین را میخوانیم، هوشمندانه در کنار خود، عوامل بیرونی را هم در نظر بگیر. در مارپیچ اراده، عوامل را به مرور تغییر میدهید تا تغییر بوجود آید. خود فرد هم بسیار موثر است، اما این کتاب میگوید تعامل هنرمندانهای با محیط برقرار کن و کمکم محیط را به بند بکش و در خدمت آن کاری که میخواهی بگذار.

انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *