اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

تفاوت نگاه مکاتب مختلف حقوقی به زن و حقوق وی

تفاوت نگاه مکاتب مختلف حقوقی به زن و حقوق وی

تفاوت نگاه مکاتب مختلف حقوقی به زن و حقوق ویبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی نادره شاملو امروز در کرسی آزاد اندیشی «با کدام دید ببینیم؟» در رابطه با شناخت و بررسی حقوق زن در اسلام در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: هر کدام از نظام های حقوقی موجود یک هدف و مبنا را دنبال می کنند. بنابراین ما باید در ابتدا بدانیم که نظامهای حقوقی که حقوق زن را مطرح میکنند، دارای چه فلسفهای هستند. اگر بخواهیم این فلسفهها را بر مبنای ریشه و اساس آن مورد بررسی قرار دهیم، به دو دید وسیع دست خواهیم یافت؛ اولین مساله ای که این نظام های حقوقی باید به آن پاسخ دهند، این است که فلسفه وجودی انسان چیست؟

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی بیان کرد: برخی از این نظام های حقوقی فلسفه وجودی انسان را تصادفی می داند که بر اثر تصادفات محوری ایجاد میشود و به دلیل برتری بیشتر بر تمام موجودات، انسان است که مشخص میکند که جهان خلقت بر چه اساسی ایجاد شده و محور جهان نیز انسان است. این دیدگاه در فلسفه وجودی اومانیسم مطرح می شود.

شاملو خاطرنشان کرد: هدف اومانیسم، لذت جویی بیشتر انسان از هر چیزی که در خدمت او قرار دارد. در این نوع نگاه زمانی که حقوق میخواهد باشدها و نباشدها را تعیین کند، نباید انسان را محدود کند بلکه باید زمینههایی را تعیین کند که او از این لذتها بهرهجویی کند. در دیدگاه های دیگر انسان فقط برای استفاده کردن از دنیا خلق نشده بلکه خلق شده تا دنیا ابزاری برای رسیدن او به سعادت بالاتر باشد و محور آن سعادتجویی و خدامحوری است. همچنین تمام وسایل در خدمت رسیدن انسان به سعادت و دستیابی به کمال است. در این دو دیدگاه خواهید دید که انسان در لذتجویی مدیریتی بر نفسانیت خود ندارد و نفس انسان او را مدیریت میکند اما در نظام حقوقی دیگر، انسان برای رسیدن به سعادت باید مدیر خود باشد.

خبر جدید  هیئت بیماران خاص در ۸ شهرستان خراسان رضوی فعال شد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به بررسی وضعیت حقوقی زنان در مکاتب مختلف تصریح کرد: اگر بخواهیم نظام حقوقی زن را برسی کنیم، متوجه خواهیم شد که زن جزئی مجزا از مرد نیست بلکه هر دو انسان هستند ولی همه به تفاوت میان زن و مرد معتقد هستند. به دلیل وجود همین تفاوتها، یک نظام حقوقی کامل باید این تفاوتها را بشناسد و برای آن تعریف و مبنا داشته باشد. آیتالله خامنهای(ره) در رابطه با زنان میگوید «حق کرامت الهی زن، بالاترین حقوق زن است»؛ یعنی کرامت زن باید برای او اصل باشد. گاهی اوقات بعضی از مسائل اشتباه به اسلام نسبت داده می شود؛ به عنوان مثال خانهنشینی زنان، عدم حضور فعال در اجتماع و… از این موارد است ولی در غرب بیشتر بر وجود جنسیتی زن تاکید میشود که به ابزاری در اختیار سرمایه تبدیل می گردد.

خبر جدید  پروانه انتشار پژوهش‌نامه «نقد آرای تفسیری» صادر شد

وی گفت: زنان در غرب اعتراف میکنند که ما زمانی میتوانیم مطرح باشیم که به قواعدی که مردان از ما توقع دارند عمل کنیم اما اسلام در رابطه با چگونگی سبک زندگی زن و مرد، الگوی خانواده را مطرح میکند.

شاملو اظهار کرد: یکی از نفسانیاتی که باید مدیریت شود، غرایز است که یک مورد آن غریزه جنسی است. اسلام برای مدیریت این غریزه تشکیل خانواده را پیشنهاد میدهد. همچنین تجرد را توصیه نمیکند زیرا سرکوب غرایز مشکل ساز است؛ بنابراین اسلام طهارت را پیشنهاد میدهد. امروز جامعه اروپایی به سمتی میرود که حتی بحث همجنسگرایی در مجالس قانون گذاری آن ها پذیرفته و به قانون تبدیل میشود. اگر در اسلام طلاق وجود دارد، در کنار آن نیز مساله عده را مطرح میکند. عده دارای یک بعد روانشناسی و فیزیولوژی مرتبط با بدن است که با شناخت کامل از وجود انسان تعیین شده است.

خبر جدید  پایان مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی خراسان رضوی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: فلسفه وجودی عده طهارت نفس نیست بلکه وجود شخص نیز یکی از جنبههای دیگر قضیه است. در حال حاضر در پژوهشهای جدید به این نتیجه رسیدهاند که خانمها از نظر فیزیولوژی به نوعی هستند که اگر بخواهند ارتباطات مختلف داشته باشند، ساختار بدنی آنها بهم ریخته میشود. برای ازدواج مجدد بدن انسان نیازمند مدت زمانی برای ریکاوری است. در پژوهشهای جدید به این نتیجه رسیدهاند که بدن نیازمند سه ماه ریکاوری است؛ به همین دلیل عده طلاق با عده وفات تفاوت دارد و این نشاندهنده جامعیت اسلام است.

انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *