اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

تکانه‌های تحریم دهک‌های پایین جامعه را له می‌کند/حل مشکلات کشور با توقف مهاجرت

تکانه‌های تحریم دهک‌های پایین جامعه را له می‌کند/حل مشکلات کشور با توقف مهاجرت

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: خراسان رضوی بیشترین مددجوی استان‌های کشور را داراست و پس از آذربایجان‌شرقی، دومین استان از نظر مشارکت‌های مردمی و تعداد خیرین است.

به گزارش ایلنا از مشهد، وحید قبادیدانا گفت: هیچکدام از مدیران و کارشناسان به بحث سکونتگاههای غیر رسمی نپرداختند با اینکه مهاجرت و حاشیهنشینی یکی از مشکلات اساسی کشور است و به گفتهی یکی از استادان امور اجتماعی، اگر مهاجرت متوقف شود خیلی از مشکلات کشور نیز حل خواهد شد. به جز طلاق، علت اساسی سایر مشکلات و آسیبهای اجتماعی فقر است که حاشیهنشینی در کلانشهرها یکی از تبعات این امر است.

وی با بیان اینکه در کل سازمان بهزیستی، ۵۰ درصد نیروهای انسانی لیسانس و بالاتر هستند، گفت: از این جهت بهزیستی خراسان رضوی که ۶۰ درصد نیروهایش در این مدارج هستند بالاتر از میانگین کل سازمان بهزیستی قرار میگیرد و این نشاندهندهی بدنهی کارشناسی این نهاد در استان است.

قبادیدانا مجاورت با بارگاه امام هشتم(ع) و وفور عاشقان زیارت آن حضرت را زمینهی مناسبی برای افزایش مشارکتها در بهزیستی عنوان کرد و گفت: حضور در بهزیستی یک توفیق الهی است و بیتردید شما و ما، دعای خیر والدینمان را پشت سر داشتهایم که این توفیق نصیبمان شده است. برخی مشکلاتی که شما مطرح کردید بهخاطر تغییر زودهنگام مدیریتهاست و خود من هم به مدیر قبلی سازمان گفتم اگر شما میمانید بهتر است چون معتقدم استمرار مدیریت، گره بیشتری از کارها باز میکند.

وی بهزیستی را شجرهی طیبهای دانست که به گفتهی او شهید فیاضبخش، نهال آن را غرس کرده و مدیران این سازمان، هر یک بر تنومندی آن افزودهاند تا امروز که ما میراثدار زحمات آنها هستیم.

خبر جدید  کشور را باید با شرکت‌ها بسازیم نه دولت‌های تمرکزگرا/ نظام اداری ما فساد پذیر شده/ از اقتصاد خانوار روستایی غفلت کرده‌ایم/اهل سیاسی‌کاری نیستم

قبادیدانا با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در سازمان گفت: نیروی انسانی، سرمایهی هر سیستم و سرمایهی کل نظام است و ما برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و حل مشکلات آنها بدون اینکه قول خاصی بدهیم، تلاش خودمان را انجام میدهیم.

وی با اشاره به وظایف سازمان بهزیستی که وی آن را گسترده توصیف کرد، خاطرنشان ساخت: موازی کاری و پراکندهکاری یک آفت است و اگر بتوانیم وسعت خدمات با عمق کم را به خدمات محدود با عمق و کیفیت بیشتر تبدیل کنیم بهتر است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: بهزیستی به جای بهزیستن، متکفل کارهای بهجا مانده از سایر دستگاهها در زمینهی سلامت اجتماعی شده است.

وی تأکید کرد: سطح دستمزدها در سازمان بهزیستی پایین است و با وجود تلاشهایی که در مدیریتهای گذشته شده، این مشکل همچنان وجود دارد و ما هم شرایط کارکنان بهزیستی را بخوبی درک میکنیم. وضعیت کلی کشور را باید ببینیم و اینکه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، سیاستهای انقباضی داریم و در این شرایط، باید مطالبات را ساماندهی کنیم. تکانههای تحریم در گسترهی جامعه، دهکهای پایین را له میکند زیرا ما دچار جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط، مدیریت منابع، بسیار دشوار است.

قبادی دانا در زمینهی وضعیت مشارکتهای مردمی در بهزیستی گفت: برخی مشارکتهای کلان به خاطر وضعیت اقتصادی بنگاهها، دچار مشکل شده اما در سطوح پایینتر، مشارکتها همچنان ادامه دارد و ما سطح عمومی مشارکتها را در خانوادههای مددجویان میبینیم که همچنان با ما مشارکت میکنند.

وی به افزایش مستمری مددجویان در یکی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: با وجود سه برابر شدن مستمریها و حق پرستاری که کار بزرگی بوده، به خاطر اینکه ارزش پول ملی کاهش یافته، به خانهی اول برگشتهایم و شرایط به گونهای است که گویا اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

خبر جدید  معلولین در آزمون استخدامی اسفندماه سهمیه‌ ویژه دارند

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره برونرفت از آنچه وی وضعیت دشوار خواند، گفت: مدیریت این کار جز با خلاقیت و نوآوری، استفاده از تکنولوژیهای نوین که به صرفهجویی منابع میانجامد و سبک کردن بار فعالیتها ممکن نیست.

وی در زمینهی حقوق و دستمزد کارکنان بهزیستی گفت: این مسئله را از دو مجرای همطرازی با سایر دستگاهها و یا سختی کار در بهزیستی پیگیری میکنیم ولی قولی نمیدهیم چون امکان عمل به قول ضعیف است.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: در برخی سطوح مدیریت و بدنه کارشناسی ستاد سازمان، تمایل زیادی به اضافه کردن کارهای بهزیستی وجود دارد و این عرق و غیرت سازمانی چنان زیاد است که حتی مدیران سازمان هم جرأت مخالفت نداشتهاند. از این طرف، صف اجرای این وظایف بار شده بر سازمان، میگوید مگر ما مسؤول همهی کارهای اضافی و سر بار کشور هستیم که باید این وظایف را به عهده بگیریم. موضوع اعتبارات ماده ۱۶ را از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور پیگیری میکنیم چون واگذاری این برنامه به بهزیستی با هفت ملزومه همراه بوده که این ملزومات اجرایی نشده و به همین دلیل، بهزیستی در این زمینه دچار مشکل است.

وی با اشاره به مشکلات اشتغال و توانمندسازی مددجویان در بهزیستی گفت: مشکل اشتغال عمومیت دارد و در سطح کل کشور مطرح است و با وضعیت فعلی اقتصادی، شیب افزایش مستمریبگیران سازمان تندتر هم میشود.

خبر جدید  سه کشته بر اثر واژگونی خودرو در نیشابور

وی با تأکید بر اینکه برای رفاه پرسنل سازمان بهزیستی تمام تلاش خود را انجام میدهد، گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی کشور برای مطالبهگری در این زمینه، محدودیت دارد و دستمان تا حدودی بسته است. درباره اجرای قانون حمایت از معلولان باید از ظرفیتهای این قانون به درستی و خوبی بهره ببریم.

قبادیدانا افزود: مثلا در زمینهی رسانه، صدا و سیما موظف شده که روزانه ۵ ساعت برنامهی رایگان از جامعهی هدف بهزیستی پخش کند و تیزرها و محصولات رسانهای ما را بهصورت رایگان به مردم نشان دهد اما از این سو، تولیدات رسانهای ما به اندازهی مورد نیاز نبوده که باید تقویت شود.

وی همچنین به بودجهی اختصاص داده شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس به قانون حمایت از معلولین اشاره کرد و گفت: برآورد سازمان بهزیستی برای اجرایی کردن این قانون در سال اول ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که مجلس فقط یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده که کمتر از یکدهم مبلغ برآوردی بهزیستی است. حتی اگر قرار باشد ده درصد جامعهی هدف را به مستمری در سطح قانون برسانیم به دو برابر این اعتبار نیاز داریم و در این شرایط، کار چندانی نمیتوانیم در اجرای این قانون انجام دهیم.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در سطح کشور حدود ۱٫۵ میلیون معلول شناسایی شده و پروندهدار در بهزیستی داریم، گفت: ۸۰۰ هزار نفر از این جمعیت در گروه شدید و خیلی شدید قرار میگیرند که اگر همین افراد را بخواهیم افزایش مستمری در حد قانون داشته باشیم این بودجه کفایت نمیکند.


منبع :: https://www.ilna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *