مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: جامعه به ظرفیت وجودی زنان آگاه شده است و اجرای طرح بانوی سبز مؤید این موضوع است. " />جامعه به ظرفیت وجودی زنان آگاه شده است | اخبار مشهد خراسان ما - Part 60731
اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

جامعه به ظرفیت وجودی زنان آگاه شده است

جامعه به ظرفیت وجودی زنان آگاه شده است

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا از استانداری خراسانرضوی، فرشته سلجوقی با استقبال از اجرای طرح بانوی سبز در استان خراسانرضوی اظهار کرد: استفاده از انرژی و ظرفیت بیبدیل استان در گروهها و طبقات اجتماعی، برای حفاظت از زمین ضروری است.

وی اضافه کرد: زن مظهر تجلی مهر و عطوفت است و زنان در طول تاریخ همواره پیام صلح و دوستی را ترویج دادهاند و اگر امروز شاهد از دست رفتن منابع حیاتی زمین هستیم بهواسطه نبود آگاهی زنان از این مهم است که آن هم به دلیل کمتوجهی جامعه به سهم مؤثر آنان در این خصوص بوده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: برای هرگونه تحول در نظام آموزشی، اصلاح الگوی مصرف، ترویج رفتار صحیح اجتماعی و برخورد با طبیعت و زیستمندان، نیازمند اصلاح الگوی فکری زنان هستیم و مشارکتخواهی و فراخوان این قشر به حفظ محیطزیست نشاندهنده این است که جامعه به ظرفیت وجودی زنان آگاه شده است.

خبر جدید  مدارس مهارتی بازار سرمایه و تعلیم و تربیت راه‌اندازی می‌شود

سلجوقی با ابراز خرسندی از شکلگیری این پویش زیستمحیطی در قالب «طرح بانوی سبز» با اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری در این خصوص و ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست در جامعه زنان، ابراز امیدواری کرد که این پویش بهصورت یک حرکت دائمی در بین بانوان و پس از آن در خانواده و دیگر اقشار متأثر از حضور زنان مبدل شود.

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خراسان رضوی نیز بیان کرد: هدف از پیادهسازی طرح بانوی سبز که برای نخستینبار پس از ماهها مطالعه و بررسی همهجانبه به مرحله اجرایی رسیده است، ظرفیتسازی و بهرهمندی از جایگاه و منزلت اجتماعی و اقتصادی بانوان در جامعه برای پیشبرد اهداف محیط زیستی و افزایش نرخ جلب مشارکت بوده است.

تورج همتی با اشاره به اینکه با پیادهسازی این طرح علاوه بر ارتقایسطح مهارت و آگاهی بانوان، درصدد هدایت زمینه فعالیت سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان به سمت حفظ محیطزیست و تقویت نقش زنان در حمایت از زمین هستیم، توضیح داد: با توجه به نقش کلیدی و مؤثر زنان در خانواده و اجتماع، آموزش و جلب مشارکت سازنده بانوان در زمینه طرح مباحث و مسائل محیطزیستی، عامل تأثیرگذاری در اشاعه فرهنگ حفاظت و پاسداشت محیطزیست و شکلگیری سرمایه اجتماعی مرتبط در حرکت بهسوی توسعه پایدار خواهد بود.

خبر جدید  مشهد در بحرانی‌‎ترین شرایط تنها ۲۲ درصد سوخت یورو ۴ دارد

وی افزود: در این راستا، بهمنظور راهبری نظاممند موضوع، مشاوره علمی و هماهنگکنندهای برای پیشبرد طرح تعیین شد تا با اشاعه و گسترش فضای طرح مسائل محیط زیستی و شبکهسازی از حضور مؤثر بانوان در حوزه حفاظت محیطزیست استفاده کرده و به این ترتیببا دخالت مستقیم نیمی از جمعیت فعال جامعه، پلی ارتباطی با سایر گروههای اجتماعی شکل گیرد.

خبر جدید  کیفیت هوای مشهد پاک شد

مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی تصریح کرد: طبق این تفاهمنامه، برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه بانوان در سطوح مختلف دستگاههای اجرایی، سمنها، فعالان محیطزیست و رسانه و نیز نیازسنجی آموزشی در حوزه بانوان و ارائه آموزشها منطبق با نتایج احصاشده و بهرهمندی از ظرفیت شوراهای شهر و روستا بهمنظور بسترسازی مناسب برای مشارکت مؤثر بانوان بهویژه در روستاها و توسعه همکاریهای بین بخشی در حوزه مهارتی آموزشی مورد انتظار است.

به گزارش آنا: این تفاهمنامه اجرایی در قالب هفت ماده و یک تبصره همزمان با هفته هوای پاک و با حضور مدیران کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و حفاظت محیطزیست استان به امضا رسید که در این مراسم جمعی از نمایندگان جامعه دانشگاهی و مشاوران بانوان در دستگاههای اجرایی شرکت داشتند.

انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۱۲۱/


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *