به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، جلال قربانی، ادامه داد: در هنگام بارندگی برخی خیابان های منطقه به دلیل بن بست بودن امکان انباشت آب در آنها وجود دارد و این امر برای شهروندان ایجاد مشکل می کند که شهرداری اقدام به حفر چاههای جاذب برای جذب باران می کند.

شهردار منطقه ۲ به بارندگی روز اخیر نیز اشاره کرد و افزود: با شروع بارش نعمات الهی برخی خیابان ها دچار آبگرفتگی شده بود که موارد به صورت مداوم در حال رفع می باشد و ۱۰ دستگاه خودرو مکش در حال حاضر مشغول فعالیت در سطح منطقه هستند تا کمتر شاهد آبگرفتگی معابر و ایجاد مشکل برای شهروندان باشیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نیروها و تجهیزات منطقه ۲ آماده بارش برف می شوند و ۵ دستگاه برف روب و نمک پاش در سطح منطقه برای انجام اقدامات سریع آماده هستند.

شهردار منطقه ۲ به برخی خیابان های که در آنها چاه جاذب حفر شده اشاره کرد و افزود: بیشتر این چاهها در نواحی ۱ و ۲ و در خیابان های مطهری، نجف، وطن خواه بوده و برخی از چاهها نیز که نیاز به مرمت داشتند هم بازسازی شده اند.