به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رضا زارعی در مجمع سالیانه هیئت خراسان رضوی که در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد، گفت: فرزاد فتاحی مدیر خوبی است که می تواند از وزارت منابع مالی خوبی را به استان بیاورد حضور او در مجامع سبب میشود بامشکلات هیئتها آشنا شود.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیبا اشاره بهاین موضوع که گروههای کوهنوردی را بهسمت باشگاه هدایت کردیم،خاطرنشان کرد: این کار باعث می شود که در این مراکز کنترل بهتر صورت گیرد و به عنوان بالاترین مرجع معرفی شود.

خبر جدید  موضوع روانشناسی در طب ایرانی و اسلامی بیشتر از طب مدرن مورد توجه است

وی عنوان کرد: هیئتها توان پشتیبانی ندارند، باید باشگاه و بخش خصوصی بهکمک هیئتهای بیایند، ما چون عضو چندین شاخه فدراسیون جهانی هستیم، همه ساله هزینه بالایی را پرداخت میکنیم و از لحاظ منبع مالی وضعیت خوبی نداریم.

زارعی درخصوص تجهیز سالن ۱۵خرداد گفت: متاسفانه سالها است بهدلایل مختلف این کار بهتاخیر افتاد، اما در نظر داریم، بیتردید در سال ۹۸ این امر محقق شود.

خبر جدید  ورزش بانوان استان پیگیر کارهایم بود/ روزی 4 تا 6 ساعت تمرین می‌کنم

رئیس فدراسیون خراسان رضوی را یکی از برترین هیئت های کشور معرفی کرد، افزود: باید به کیفیت هم علاوه بر کمیت توجه ویژه داشته باشیم خراسان رضوی در بخش پسران عملکرد خوبی دارد اما هنوز در بخش بانوان دچار ضعف است که باید برای این موضوع برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به جمعیت کوهنوردان کشور گفت: ۶۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کوهنوردان بیمه ورزشی دارند که یک سوم آن را بانوان تشکیل می دهند و اکنون جزو ۱۰ فدراسیون پرجمعیت کشور هستیم.

خبر جدید  افزایش 5/5 درصدی انتقال گاز در منطقه چهار شرکت انتقال گاز ایران

زارعی افزود: سال ۹۲ هفت هزار نفر در رشته کوهنوردی مدرک مربیگری گرفتند که این تعداد پارسال به ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.