اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

خشکسالی ۲۰ ساله گناباد؛ طرح آبخیزداری «سیاه‌کوه» همچنان خاک می‌خورد

خشکسالی ۲۰ ساله گناباد؛ طرح آبخیزداری «سیاه‌کوه» همچنان خاک می‌خورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازگناباد، آب شرب امروز یکی از نیازهای اساسی و حیاتی تمامی بخشها اعم از صنعت و معدن و کشاورزی و زندگی روزمره شده و با کمبود منابع آبی جهانبرخیمعتقد هستند در آینده جنگ بر سر آب و منابع آبی خواهد بود.

در حالی که چند روز گذشتهمجوز اولیه شیرین سازی آب دریاصادر شدکه میتوان از روشهای خدادادی برای این سیستم استفاده کرد و آب با کیفیتتری برداشت کرد و این هزینهها را نیز در وضعیت اقتصادی امروز کشور کاهش داد.

نمایندگان هر شهری معمولا به دنبال این هستند تا یک طرح را از وضعیت استانی به ملی تبدیل کنند تا بتوانند بودجه بیشتر و مستمری را برای آن طرح کسب کنند اماگویا این روش برای طرح آبخیزداری «سیاهکوه» گناباد جواب نداده است.

تصویب طرح آبخیزداریو آبخوانداری رشته کوه «سیاهکوه» به عنوان طرح ملی که منجر به احیای کشاورزی منطقه میشود در سال ۸۶ پس از پیگیری مستمرمدنی؛ نماینده دوره هفتم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی پس از رایزنیهای مختلف به عنوان طرح ملی مصوب و دارای ردیف اعتباری شد.

طرح آبخیزداریو آبخوانداری«سیاهکوه» سبباحیاء ۳۴۹۷ رشته قنات و ۲۰۹۲ چاه عمیق و نیمه عمیق کشاورزی و تعداد ۵ شهرستان، ۱۳ شهر و ۲۵۳۰ روستا میشود.

حجت الاسلام رجائی نماینده سابق گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در خردادماه ۹۲ اعلام کرده بودبا اجرای طرحهای آبخیزداری در منطقه «سیاهکوه» و تزریق آب به سفرههای زیرزمینی، سالانه ۲۴۰ میلیون لیتر آب به منابع آبی شهرستان گناباد افزوده میشود.

وی افزود: پروژه سیاه کوه در خراسانرضوی و جنوبی قرار دارد و شهرستانهای بجستان، گناباد، فردوس، بشرویه، قاین و بیرجند از مزایای آن بهرهمند میشوند.

هادی باقری؛ مدیرکل سابق منابع طبیعی استان خراسان رضوی نیز در این زمینه بیان کرد: ۱۲۰ هکتار جنگل کاری اقتصادی و با مشارکت مردم در حوزه سیاه کوه گناباد انجام شدهو در سال ۹۴ به علت کمبود اعتبارات، آبخیزداری سیاه کاخک مورد توجه جدی قرار نگرفت اما با مساحت آبخیزداری سیاه کوه در گناباد و مدیرت منابع آبی، علاوه بر آبخیزداری موضوع جنگلکاری، اقدامات مرتع و تثبیت مالکیت این حوزه در اولویت کاری اداره کل منابع طبیعی در سال ۹۵ است.

خبر جدید  بهمن تماشایی ۹۷| پاسخ دندان‌شکن مردم مشهد به تهدیدات و تحریم‌های آمریکا+فیلم

در حال حاضر که شاهد کوچ روستائیان به شهر برای امرار معاش هستیمطرح آبخیزداریو آبخوانداری رشته کوه سیاهکوه میتواند بهترین راه برای مهاجرت معکوس به روستا باشد زیرا این طرح از شهرستان بجستان آغاز و تا نهبندان در خراسان جنوبی ادامه دارد.

طرح سیاه کوه زندگی را به ما برمیگرداند

بخش کاخک گناباد که نزدیکی زیادی به رشته کوههای «سیاهکوه» دارد امروز در حال دستو پنجه نرم کردن با خشکسالی است و آبدهی قنوات این منطقه نیز کاهش یافته و جهاد کشاورزی نیز اقداماتی در حوزه لایروبی قنوات انجام داده امابرای کاهش آب سفرههای زیرزمینی دیگر نمیتواند کاری انجام دهد.

یکی از کشاورزان بخش کاخک در گفتوگو با خبرنگارتسنیم در گناباد اظهار داشت: در گذشته نزولات جوی زیاد بود و آب فراوانی در منطقه داشتیم تا جایی که اداره منابع طبیعی سد خاکی در بالادست احداث کرد اماامروز شاهد کاهش بارندگیها هستیم پس برای نگهداری همین آبی که از بارندگیها حاصل میشود باید برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: طرح آبخیزداری و آبخوانداری رشته کوه «سیاهکوه» میتواند زندگی دوبارهای به قنوات ما بدهد که با زنده شدن قنوات ما هم زندگی مجددی خواهیم داشت.

خبر جدید  مشهد|افتخارات انقلاب اسلامی و چالش‌های آن باید برای مردم تبیین شود

اشرفی یکی دیگر از کشاورزان این منطقه به خبرنگار تسنیم در گناباد گفت: طرح آبخیزداری و آبخوان داری رشته کوه «سیاه کوه» فقط به قنوات تنها کمک نمیکند و سببایجاد اشتغال در منطقه نیز میشود زیرا به عنوان مثال میتوانیم طرح سماقکاری که منابع طبیعی راهاندازی کرده را ادامه دهیم و یا پوشش گیاهی منطقه و گیاهان دارویی زیاد رشد خواهد کرد که خود اینها زمینه اشتغال ایجاد میکند.

هر هکتار آبخیزداری۵۲۰ متر مکعب آب تولید میکند

مهدی عراقی؛ کارشناس منابع طبیعی در زمینهاهمیت طرحهای آبخیزداری و تعریف آن به خبرنگار تسنیم در گناباد گفت: آبخیزداری به مجموعهای از فعالیتهای بیولوژیکی، بیومکانیکی، مکانیکی و برخی از رفتارهای مدیریتی در بخش مرتعداری و بیابانزدایی گفته میشود؛از جمله عملیات مکانیکی میتوان به اصلاح شیب آبراههها از طریق احداث بندها و سدها، تراسبندی و بانکتسازی، دیوارهسازی برای حفاظت کنارههای بستر رودخانه و موارد دیگری اشاره کرد.

وی ادامه داد: اجرای هر هکتار آبخیزداری سببتولید و نفوذ ۵۲۰ متر مکعب آب میشود و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری فعالیتهای ارزانی هستند و یک نوع عدالت اجتماعی را به دنبال دارد و میتواند عاملی در مهاجرت معکوس به روستاها باشد.

این کارشناس منابع طبیعی تصریح کرد: آبخیزداری یکی از روشهای مناسب برای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است که با گذشت قریب به ۷۰ سال از اولین اقدامات صورت گرفته در حوزه آبخیزداری در کشور، هنوز ابعاد مختلف اهمیت و ضرورت آن به خوبی روشن نشده و با وجود اعتبارات تخصیص یافته و اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر، همچنان شاهد تخریب منابع آب و خاک هستیم.

طرح آبخیزداری سیاه کوه در گناباد اعتباری ندارد

حسین چمنی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زمینهطرح آبخیزداری و آبخوانداری رشته کوه «سیاهکوه» اظهار داشت: در سهسال اخیر برای اجرای این طرح در شهرستان گناباد اعتباری تخصیص نیافته و به همین دلیل اجرای این پروژه متوقف شده است.

خبر جدید  بزرگترین مرکز درمانی MS شرق کشور در مشهد افتتاح می‌شود‌

وی افزود: پروژه آبخیزداری سیاهکوه به مساحت ۷ میلیون هکتار از پروژههای مهم خراسان بزرگ بوده که از ارتفاعات شهرستان بجستان آغاز و تا شهرستان نهبندان ادامه مییابد.

چمنی با بیان این که ۱۵ درصد این پروژه بزرگ در خراسان رضوی و بقیه در خراسان جنوبی است، ادامه داد: تا سال ۹۴ مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار برای آن جذب شده ولی به دلیل این که گناباد از دو کد اعتباری کویر مرکزی و سیاهکوه اعتبار دریافت میکرد اعتبار سیاهکوه حذف شد که در نتیجه این پروژه نیز در ادامه کار متوقف شده است.

پیگیریها همچنان ادامه داد

حمید بنایی؛ نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار داشت: پروژه آبخیزداری «سیاهکوه» برای شهرستانی مانند گناباد که قریب به ۲۰ سال است با خشکسالی دست به گریبان است از اهمیت ویژهای برخوردار است.

وی ادامه داد: تاکنون برای این پروژه چندین بار با مسئولین مختلف جلساتی را برگزار کردهایم و حتی یکبار در نطق میان دستور در مجلس دربارهاین پروژه صحبت کردهام.

نماینده مردم گناباد و بجستان تصریح کرد: مشکل اصلی در سیستم بودجهریزی و کدهای اعتباری به طرح استکه باید برای آن راهکاری پیدا کنیم و البته به دنبال این هستیم که از اعتبار اختصاص یافته به طرحهای آبخیزداری در این منطقه نیز استفاده کنیم.

گزارش از یاسر سالاری

انتهای پیام/ ع


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *