اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

دیوارنگاران و نقاشان بین‌‌المللی از تجربه حضور در مشهدمقدس می‌گویند

دیوارنگاران و نقاشان بین‌‌المللی از تجربه حضور در مشهدمقدس می‌گویند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، گروهی از هنرمندان بینالمللی این روزها در مشهد هستند تا در بخش بینالملل خانه بهار ۹۸ و عمدتاً در بخش دیوارنگاری فعالیت داشته باشند.

النا تاچنگو نقاش، طراح لباس و عضو انجمن هنرمندان روسیه دعوت شهرداری مشهد را پذیرفته و برای شرکت در نخستینرویداد بینالمللی هنر شهری به ایران آمده است. این هنرمند قرار است که طرح خود را روی یکی از دیوارهای بوستان کوهسنگی مشهد نقاشی کند. در ادامه نظر این نقاش روسی درباره سطح هنرهای تجسمی در ایران و دلیل انتخاب طرح گل برای دیوارنگاری را میخوانید.

وی میگوید: نخستین چیزی که در مشهد نظرم را جلب کرد تعداد زیاد پارکها بود و روی بیشتر دیوارها نقاشیهای زیبایی کشیده شده بود، تمام مسیر از فرودگاه تا هتل و از هتل تا این پارک بزرگ (کوهسنگی) پر از درختان بزرگ و بلند بود و این موضوع بیشتر از همه نظر من را به خودش جلب کرد.

این نقاش بینالمللی ادامه میدهد: عاشق گلها هستم و چقدر خوب است که این شهر پر از گلهای رنگارنگ است، حتی نقاشیای که توسط من روی این دیوار کشیده میشود، طرح گلهایی است که هر کدام نماد کشوری هستند. گل النا نماد روسیه، گل لوتوس یا همان نیلوفر آبی نماد ایران، گل بینالمللی رز و چند گل دیگر در طرح من وجود دارند. با این نقاشی میخواهم مجموعه گلهایی را که نماد کشورهایی است که دوستان نقاشم از آنجا به ایران آمدهاند نقاشی کنم.

وی میگوید: بهدلیل اینکه تازه وارد ایران شدیم و بلافاصله به مشهد آمدیم هنوز موفق به گشتوگذار در این شهر نشدم. اما در دانشگاه درباره تاریخ هنر ایران چیزهایی خواندهام و میدانم این کشور آثار هنری متنوعی دارد و حتی برخی از آنها در موزههای کشورهای دیگر نگهداری میشود.

این نقاش اهل کشور روسیه عنوان میکند: میدانم قدیمیترین نقاشیهای مینیاتوری در ایران و توسط نقاشان ایرانی متولد شده و بعد به کشورهای دیگر رفته است. قصد دارم به موزههای این شهر بروم با سایر هنرهای ایرانی و سبکهای نقاشان و هنرمندان اینجا آشنا شوم. بهنظرم ایران در زمینه هنرهای تجسمی سطح بالاتری نسبت به بقیه کشورها دارد و البته زیباهای الهامبخش زیادی را هم در دل خود جا داده است. فکر میکنم زیباییهای زیادی در این شهر وجود دارد که میتوان آنها را دوست داشت و از تصویر و مفهوم آنها نقاشی کشید.

خبر جدید  شهردار مشهد: عملیات عمرانی پارکینگ شهدا کلید می‌خورد؛ وزارت راه تغییرات طرح اطراف حرم رضوی را پذیرفته است

وی میگوید: وقتی وارد هتل شدم، مراسمی برگزار میشد و وقتی پرسیدم این چه مراسمی است، گفتند: «جشن عروسی». بهنظرم این کشور پر از رسم و رسومهای جالب است و مردم همیشه کنار هم هستند و شاد بهنظر میرسند.

این نقاش اهل کشور روسیه ادامه میدهد: این رویداد بینالمللی بهانهای شد که بههمراه دوستانم برای اولین بار به ایران سفر کنیم و از نزدیک با هنرهای این کشور و هنرمندان بینظیرش آشنا شویم. امیدوارم این اتفاق، زمینه تبادل اطلاعات در رشتههای مختلف با هنرمندان سایر کشورها بهویژه روسیه را ایجاد کند و ما بتوانیم در فراتر از مرزها تجربیات بیشتری را با هم بهاشتراک بگذاریم.

آغاز دیوارنگاری نقاش اردنی در مشهد

کمال ابوحلاوه، رئیس انجمن هنرمندان اردن نیز این روزها مهمان مردم مشهد است؛ وی میگوید: زندگی مدرن فرصت آشنایی مردم عادی با هنر را گرفته است. آنها بهخاطر مشغلهها و مسائل روزمره فراغتی برای بازدید از گالریهای نقاشی و نمایشگاهها ندارند، پس لازم است ما هنرمندان، هنر خودمان را به خیابان ببریم تا پل ارتباط هنر و مردم قطع نشود.

رئیس انجمن هنرمندان اردن خاطرنشان میکند: آنها روزانه در مسیر رفتوآمد در سطح شهر هستند و با دیوارهای نقاشیشده روبهرو میشوند و تاحدودی با هنر و موضوعات هنری آشنا میشوند. با این دیدگاه و شناخت، به اجرای دیوارنگاری با موضوع مردم عادی در مکانهای عمومی شهر تصمیم گرفتم به ایران سفر کنم و سبک و وضعیت زندگی مردم عادی را بهتصویر بکشم، حتی نقاشیای که برای این دیوار در نظر گرفتم، تصویر چند خانم بههمراه کودکانشان است که در فصل بهار به خیابان آمدند و بهخاطر عید خوشحال هستند.

خبر جدید  خراسان رضوی| پای حرف مردم گناباد در روز شوراها؛ مطالباتی که صرفا نباید روی کاغذ بماند

ابوحلاوه خاطرنشان میکند: در بدو ورود به ایران، تهران نخستینشهری بود که بهقصد دیدن هنرهای شهری در آن گشتوگذار کردم. نقاشیهای دیواری، کاشیکاریها و مجسمهها و نماهایی که در میدانها و خیابان شهر وجود داشتند مهمترین چیزهایی بود که نظرم را به خودشان جلب کردند.

وی میگوید: مجموعه زیادی از هنرهای تجسمی در ایران شگفتانگیز است البته نشان میدهد مردمان هنردوستی دارد و قدر هنر را میدانند و از آن لذت میبرند. باید اعتراف کنم که رؤیای من سفر کردن به ایران بود. آرزوی این را داشتم که هنرم را به ایران بیاورم و کنار هنرمندان ایرانی بیاموزم و نقاشی کنم.

ابوحلاوه عنوان میکند: حتی زمانی که دوستانم متوجه شدند برای حضور در این رویداد هنری در مشهد آماده شدم، سعی داشتند از این کار منصرفم کنند، میگفتند "تو هنرمند هستی و سفر کردن به ایران میتواند مشکلاتی در آینده برای سفر کردن به کشورهای اروپایی ایجاد کند"، اما برایم مهم نبود، دوست داشتم به آرزویم که سفر به ایران بود برسم. از اینکه اینجا هستم بهشدت خوشحالم، اما چیزی بیشتر از همه خوشحالم میکند این است که هنرم را روی یکی از دیوارهای کشوری که دوستش دارم بهیادگار میگذارم و به اردن برمیگردم.

ایران فرهنگ را بهخوبی حفظ کرده است

بوسوک لی، رئیس انجمن بینالمللی هنرمندان خلاق قرن ۲۱ نیز این روزها برای دیوارنگاری در مشهد حاضر شده است. وی هم میگوید:زمانی که از سوی شهردار مشهد دعوتنامهای برای شرکت در این جشنواره بینالمللی دریافت کردم بسیار خوشحال شدم، به همین دلیل طراحی برای نقاشی دیواری انتخاب کردم که تلفیقی از لغات فارسی و کرهای است، با این کار میخواستم تلفیق فرهنگ این دو کشور را کنار هم بهتصویر بکشم.

خبر جدید  مدارس نواحی هفتگانه مشهد در نوبت عصر تعطیل است

وی بیان میکند: فرهنگ ایران برایم جالب است هرچند تفاوتهای بسیاری با فرهنگ کره دارد اما باز هم علاقه زیادی به آن دارم و میخواهم ارتباطی بین این دو فرهنگ بهوجود بیاید.

بوسوک لی خاطرنشان میکند: این موضوع که مردم ایران فرهنگ خودشان را حفظ کردهاند برایم الهامبخش است. مطالب زیادی درباره تاریخ ایران مطالعه کردم و تا حدودی با فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم این کشور آشنا هستم. تمایل دارم که میزبان هرمندان ایرانی در کشورم باشم و اینگونه رویدادها بیشتر اتفاق بیفتد. کره با شدت زیادی بهسمت مدرنیته حرکت میکند و این موضوع باعث شده تا از فرهنگ خودش فاصله بگیرد و در این زمینه ضعفهایی بهوجود آمده که ارتباط با ایران میتواند تا حدودی این ضعف را جبران و آنچه را در نتیجه پیشرفت در فرهنگ مردم کره پیشآمده احیا کند.

وی عنوان میکند: با تاریخ نقاشی در ایران آشنا هستم و میدانم قدمت زیادی دارد و البته بکر بودن خودش را طی سالهای متمادی حفظ کرده است. ایران از سطح بالایی در رشتههای مختلف هنری برخوردار است حتی نقاشی مینیاتوری اولین بار از ایران به چین میرود و برمیگردد و ایران بهنوعی مهد هنرهای متنوع است.

وی ادامه میدهد: نقاشیای که برای این دیوار انتخاب کردم تلفیق حروف کرهای و فارسی است، واژههای زندگی، عشق و امید در دل یک سیب جا گرفته و سیب نماد عشق و سلامتی است. بالای این سیب برگ کوچک سبزی وجود دارد که نشانه امیدواری است، همچنین دانههای سیب در دل این نقاشی دیده میشود، میخواستم با کشیدن این دانههای کوچک، انتقال ژن اصیل را بهتصویر بکشم.

انتهای پیام/ش*


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *