اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

رشد ۷ ‌برابری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش قرآن حرم مطهر طی ۳ سال اخیر

رشد ۷ ‌برابری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش قرآن حرم مطهر طی ۳ سال اخیر
رشد 7 برابری کلاسها و کارگاههای آموزش قرآن حرم مطهر طی 3 سال اخیربه گزارش ایکنا از خراسانرضوی حجتالاسلام سید جلال حسینی که امروز در نشست خبری با موضوع ارائه گزارش عملکرد ۳ ساله این معاونت سخن میگفت، اظهار کرد: دستاوردهایی که در این سه سال به دست آمد، در بخشهای مختلف قابل تبیین است. پس از انتصاب آیتالله رئیسی به حکم مقام معظم رهبری، در آستان قدس این حکم را به منشور عالی آستان قدس در دوره جدید تعبیر کردیم که البته تعبیر درستی نیز بود و میتوان گفت عالیترین سند حرکت آستان قدس در دروه جدید، هفت ماده و یا بندی بود که در حکم حضرت آقا برای انتصاب جناب آقای رئیسی آمده است.
وی افزود: اقدامات مجموعا در چهار بعد و شاخص انجام گرفت که میتوان گفت معیارها و شاخصهای اصلی حرکت ما در این دوره سه ساله بود. اولین شاخص اصلی، حرکت در جهت تحقق منشور حضرت آقا و هفت بندی بود که مکلف و موظف به آن بودیم و این که در تمام برنامهریزیها، سیاستگذاریها، اولویتبندیها و خط مشیگذاریها حکم هفت بندی ایشان مد نظر همه معاونتها و حوزههای آستان قدس و از جمله آن، معاونت تبلیغات بود. بنابراین، این اولین شاخصه عملکرد سه ساله بود.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی عنوان کرد: مورد دوم حرکت جهادی و انقلابی است که در این دوره سه ساله اتفاق افتاد. بنابراین، اگر این روحیه انقلابی و جهادی و انگیزههای مخلصانه شکل نمیگرفت، قطعا تحقق اتفاقات بزرگ در این فرصت کم، مقدور نبود و شاید یکی از ویژگیهای اصلی تولیت محترم آن بود که روحیه جهادی و انقلابی را در میان کارکنان و خدام تقویت کردند.
حسینی ادامه داد: سومین شاخص، حرکتهای تحولی و بنیادین است و همانگونه که میدانیم، به عنایت حضرت امام رضا(ع) و در پرتو برکات این نظام مقدس در دوره طولانی تولیت فقید، اتفاقات بزرگی در آستان قدس رخ داده بود؛ از جمله این که زیرساختهای خوبی تدارک دیده و تاسیس شده بود که بایستی به کار گرفته میشد و بر مبنای این زیرساختها، حرکات نوین، تحولی و بنیادین اتفاق میافتاد. بنابراین، این اصل منطقی و معقولی بود که آستان قدس بایستی از تجربه چهل ساله گذشته و هزینهها و سرمایههای بزرگ، نهایت استفاده را کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر در بحث شاخصهای عملکرد، افزایش سرمایه اجتماعی آستان قدس با ارتقای سطح اعتماد عمومی مردم به آستان قدس رضوی است و همانگونه که میدانیم، در این بخش تعداد موقوفات آستان قدس افزایش مییابد و افزایش نذورات آستان قدس یک شاخصه است برای این که سطح اعتماد عمومی مردم، شکل گرفت و ارتقا یافت.
توسعه کمی و کیفی برنامههای فرهنگی حرم با تقویت زائرمحوری
معاون تبلیغات اسلامیی آستان قدس رضوی در خصوص توسعه کمی و کیفی برنامههای فرهنگی حرم با تقویت زائرمحوری و افزایش پوشش برنامههای ناظر به انواع گروههای جمعیتشناختی مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی بیان کرد: در بخش دستاوردها، مهمترین دستاوردی که در حوزه معاونت تبلیغات مد نظر قرار گرفت، توسعه کمی و کیفی فرهنگ زیارت بود. زائرمحوری یک اصل راهبردی بود که در منشور حضرت آقا ذکر شد و ما در بخش کمی افزایش ۶۰ درصدی پوشش برنامههای حرم و مخاطب را داشتهایم. ضمن این که در سال ۹۵ حدود ۱۰ میلیون زائر مخاطب ما بودند و اکنون این تعداد به ۱۶ میلیون زائر رسیده که از برنامههای ما استفاده میکنند و این آمار غیر از برنامههای نماز جماعت و برنامههای عمومی حرم است.
حسینی اضافه کرد: دومین دستاورد ارزشمندی که به عقیده بنده یک سرمایه برای آستان قدس به حساب میآید، آن است که برای اولینبار نظام جامع تبلیغ را در این آستان مقدس طراحی، تدوین، و مستقر کردیم و امروز باید بگویم که در بحث تعداد مبلغ و در دوره سه ساله، ۷۳ درصد رشد جذب و بهرهگیری از مبلغ، قاری، مداح، سخنران و راوی را داشتهایم و این تنها یک بخش از استقرار نظام جامع تبلیغ است.
وی اظهار کرد: سومین دستاورد حوزه تبیلغات حرم در دوره سه ساله، رویکرد ما در جهت به کارگیری ابزار نوین رسانهای در تبلیغ سنت و سیره اهل بیت(ع) و به ویژه امام رضا(ع) بود. به طوری که در بحث نمایشگرهای پهنپیکر ۵۰ درصد رشد داشتهایم و نگاه تولیت محترم نیز این بود که این فناوری در حرم به کار گرفته شود و حتی به لحاظ محتوا نیز برنامههایی که از این دستگاهها پخش میشود، در این سه سال اخیر به هشت برابر رسید. همچنین سامانههایی چون رضوی تی وی ۱۷۰ درصد رشد داشته و پاسخگویی به سوالات دینی و اعتقادی در فضای مجازی رشد قابل توجهی پیدا کرد. به علاوه پایگاهها و کیوسکهای راهنمای زائر و پایگاههای فرهنگی زیارت نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید محتواهای فرهنگی و تبلیغی را از طرق مختلف در دسترس زائر قرار داد که مخاطبین ما در این بخش به ۱۰ میلیون نفر زائر میرسد.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: ما به نحو راهبردی در رابطه با موضوع تبیین مبانی و آرمانهای ناب انقلاب اسلامی، اندیشهها و گفتمان امامین انقلاب در این سه سال برنامهریزی کردیم. برنامههایی نظیر همایشهای تخصصی رویش فرهنگ، نشستهای تخصصی تبیین اندیشههای امامین انقلاب که به صورت هفتگی برگزار میشود، بزرگداشت چهرههای شاخص انقلاب همچون شهید نواب، شهید اندرزگو، سرداران شهید، شهدای مدفون در حرم، شهدای آستان قدس و نیز تجلیل از جانبازان عزیز، جلسات محتوایی و همایشهای تخصصی ناظر به بانوان تحت عنوان «زن مومن انقلابی» و نیز «جوان مومن انقلابی» در سالروز میلاد امام جواد(ع) از جمله برنامهها و قالبهایی بود که در جهت تبیین و تقویت مبانی انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی در حرم مطهر شکل گرفت.
اجلاس اعتاب مقدس، آستان قدس را به قرارگاه دیپلماسی زیارت در جهان اسلام تبدیل کرد
حسینی همچنین در بخش کارهای ابتکاری و نوآوری بیان کرد: اولین اقدام تاسیسی که آستان قدس را به قرارگاه دیپلماسی زیارت در جهان اسلام تبدیل کرد، برگزاری اولین اجلاسیه اعتاب مقدس است که موسس آن معاونت تیلیغات آستان قدس رضوی بود و کماکان این اجلاس در حال برگزاری است و به عقیده بنده یک حرکت بدیع و تاسیسی بود که تمام تولیتهای ایران، عراق، سوریه و تولیتهای مختلف را در زیر یک پرچم با یک راهبرد قرار داده و به سمت ماموریتهای مشترک حرکت میکند و نیز در همان سال تفاهمنامه جامع همکاریهای مشترک میان تولیتهای محترم منعقد شد.
وی عنوان کرد: دومین اقدام جدید که در این سالهای اخیر رخ داد، راهاندازی پایگاههای فرهنگی آداب زیارت و ارائه خدمات متنوع به زائران بوده و تعبیر بنده آن است که منظومهای از خدمات فرهنگی در این پایگاهها به زائرین با محوریت آموزش آداب زیارت ارائه میشود. ضمن این که سالانه قریب به نیممیلیون زائر به صورت تخصصی از این پایگاهها استفاده میکند.
معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی، یکی از بزرگترین ناشران این نهاد است
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: همچنین برای اولینبار معاونت تبلیغات توانست در زمینه تولیدات مکتوب موفق به اخذ مجوز به عنوان ناشر شود و یکی از بزرگترین ناشرین آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات است و در بخش تولید کتابهای ایرانی و غیر ایرانی در عنوان، در این سه سال اخیر ۳۷ درصد رشد داشتهایم. همچنین در بخش شمارگان ۱۳ درصد رشد حاصل شده است. به علاوه، در سال ۱۳۹۴ که در بخش عنوان ۷۹ عنوان را شاهد بودهایم، اکنون این رقم به ۱۰۸ عنوان افزایش یافته است. در بخش شمارگان نیز از یکمیلیون و ۱۳۱ هزار جلد، به یکمیلیون و ۲۷۵ هزار جلد رسیدهایم.
راهاندازی دفاتر مشاوره وقف و نذر در حرم مطهر از اقدامات تاسیسی و جدید است
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از دیگر اقدامات جدید و تاسیسی در این سه سال اخیر که منطبق بر بند ۶ منشور حضرت آقا و در راستای حفاظت و صیانت از وقف و موقوفات است، راهاندازی دفاتر مشاوره وقف و نذر در حرم مطهر است و همانطور که میدانیم، در دفاتری که در حرم مطهر راهاندازی شده و تحت مدیریت و اشراف معاونت تبلیغات است، هزاران اقلام چه در بخش منقول و چه در بخش غیر منقول، نذورات و موقوفات جذب آستان قدس میشود که در واقع بسیج عمومی و مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف آستان قدس رضوی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تاسیسی و جدید، در جهت یکی دیگر از بندهای منشور حضرت آقا که در خصوص محرومیتزدایی در حاشیه شهر و شهرستانهای محروم بود، صورت گرفت و در این مورد، کاروانهای جهادی معاونت تبلیغات، به خصوص در سال اول و قبل از تشکیل سازمان فرهنگی آستان قدس، شکل گرفت که در حال حاضر، این ظرفیت ۱۲۰۰ مبلغ در معاونت تبلیغات، منتقل به سازمان شده و راه خود را ادامه میدهد و اعزام کاروانهای جهادی مبلغین اتفاق افتاده است.
رواق حضرت فاطمه(س) به پایگاه تخصصی برنامههای فرهنگی و تبلیغی بانوان مبدل شده است
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس در خصوص برنامههای جامع اختصاصی برای بانوان گفت: از آنجا که حدود ۶۰ درصد از زائران را بانوان تشکیل میدهند، این نیاز به تولیت محترم منتقل شد و با تدبیر ایشان، رواقی به برنامههای فرهنگی و تبلیغی بانوان اختاص داده شد و امروز رواق حضرت فاطمه(س) به پایگاه تخصصی برنامههای فرهنگی و تبلیغی بانوان مبدل شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: در جهت تحقق بند چهار منشور حضرت آقا مبنی بر بهرهگیری از ظرفیت خبرگان و نخبگان عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، امروز توانستهایم ۴۰ هیات اندیشهورز و کارگروه علمی را در ح وزه معاونت تبلیغات راهاندای کنیم و بنابراین، هیچ برنامهای در حرم مطهر نیست؛ الا این که هیات اندیشهورز و کارگروه علمی، کار طراحی، مهندسی و تهیه قالب آن برنامه را بر عهده داشته باشد. ضمنا برخی برنامههای جدید برای اولینبار در این سه سال اتفاق افتاد که از جمله آن برنامه خیمه امت بود که اختصاص یک مکان خاص به برگزاری مراسم عزاداری به سبک و سیاق محلی را توسط هیاتهای مذهبی سراسر کشور و جهان اسلام شامل میشد. همچنین اجرای قالبهای جدید برنامههای هنری در تبلیغ دینی مثل برگزاری نمایش آیینی سلسلهالذهب و تعزیهخوانی و نیز اکران فیلمهای جشنواره عمار از این دست برنامهها است و در واقع این قالبهای جدید، در جهت تحقق راهبرد توسعه شیوههای تبلیغی بود.
شکلگیری مرکز آموزشهای تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در حرم مطهر برای اولینبار در ایران
وی عنوان کرد: در جهت تحقق نخبهپروری نیز برای اولینبار در ایران اسلامی، مرکز آموزشهای تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در حرم مطهر شکل گرفت. این دورهها، با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زیر نظر حضرت آیتالله علمالهدی صورت میگیرد و سالانه هزاران زائر و متقاضی از دستگاهها و نهادهای اجرایی و فرهنگی کشور در این دورهها شرکت میکنند که درسنامههای آن تدوین و گواهی آن صادر میشود و به عقیده بنده، این امر یک باقیاتالصالحات برای آستان قدس است که پرچمدار امر به معروف و نهی ازمنکر در کشور باشد.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اضافه کرد: در جهت توسعه شیوههای تبلیغی، چهار بازی خلاق جهت آموزش قرآن کریم ویژه کودکان استثنایی در حرم مطهر طراحی و اجرا شد. ضمنا در بخش قرآنی، اتفاق بزرگی که در حرم مطهر افتاد، مربوط به کلاسها و کارگاههای آموزش قرآن بود که در این سه سال، رشد آن را هفت برابر اعلام میکنیم که این یک تحول در بخش قرآنی حرم مطهر محسوب میشود و شاهد بودیم که مسجد گوهرشاد یکپارچه به پایگاه بزرگ قرآنی در حرم مطهر مبدل شد. همچنین در جهت پرورش نخبهپروری دورههای آموزش تخصصی مداحان و سخنرانان جوان را داشتیم که برای اولینبار سازوکار آن تهیه و سرفصلها تدوین شد و امروز چیزی حدود ۹۰ مداح نوجوان داریم.
حسینی تصریح کرد: در بخش توسعهای، پاسخگویی به سوالات دینی، چه حضوری و چه غیر حضوری و نشستهای پرسش و پاسخ ۴۱ درصد در این سالهای اخیر رشد یافت. همچنین مشاورههای فردی و گروهی ۵۱ درصد، ارائه خدمات فرهنگی به گروهها و کاروانهای زیارتی ۲۰ درصد و خدمات راهنمایی زائران ۱۹ درصد دارای رشد بود. همچنین نمازهای جماعت به حسب توسعه اماکن متبرکه و رواقهایی که برای تسهیل برگزاری و دسترسی زائر مورد بهرهبرداری قرار گرفت، ۴۸ درصد به لحاظ مکان برگزاری و نوبت برگزاری افزایش یافت. به علاوه، مراسمهای سخنرانی و قرائت ادعیه ۵۰ درصد رشد و ارتقا یافته است.
ساخت صحن حضرت علی اصغر؛ ویژه کودکان و نوجوانان زائر در حرم مطهر رضوی
وی افزود: توجه ویژه به موضوع کودک و نوجوان امری است که همواره مورد تاکید تولیت محترم بود و لذا صحن و مکانی را تحت عنوان صحن حضرت علی اصغر برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد دادهایم. ضمنا در سالهای اخیر مجموعه فعالیتهایی که برای کودک و نوجوان زائر داشتهایم، رشد دوبرابری داشته است.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در خصوص ساماندهی خادمیاران فرهنگی بیان کرد: یکی دیگر از رویکردهای تحولی تولیت محترم در دروه جدید، توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم بود و البته این رویکردی نبود که فقط در بخش خادمین حرم شکل بگیرد؛ بلکه این سیاست باید در تمامی حوزههای آستان قدس اثر خود را بر جای میگذاشت و امروز در حوزه فرهنگی و به صورت تخصصی ۹۰۰۰ خادم فرهنگی تخصصی با ما همکاری میکنند. ضمنا رشد ما در این بخش حدود ۵۸ درصد در جذب خادمیاران فرهنگی بوده است.
حسینی در بحث توجه به جوانگرانی معاونت تبلیغات آستان قدس بیان کرد: در دوسال اخیر، به لحاظ میانگین سنی نیروها به حدود ۳۸ سال رسیدهایم. این عدد نشانگر ان است که حوزه تبلیغات حرم مطهر توانسته است نیروی جوانی را با ظرفیت تجربه تلفیق کند. ضمنا به لحاظ سطح تحصیلات، حدود ۹۰ درصد نیروهای این معاونت لیسانس به بالا هستند.
مفروشسازی زیرگذر حرم مطهر برای استفاده زائران از برنامهها
وی ضمن اشاره به این که در این دوره سهساله فرصتسوزی بسیاری داشتیم، خاطرنشان کرد: به طور کلی، به حسب مقدوراتمان و فرصتهایی که در چارچوب این مقدورات در اختیار داشتهایم توانستیم استفاده از برنامههای فرهنگی حرم مطهر را از ۱۰ میلیون به عدد ۱۶ میلیون برسانیم و در برنامه پنج ساله این رقم را به ۲۰ میلیون نیز خواهیم رساند. بنابراین نیاز به زیرساختهایی داریم که باید فراهم شود. ضمن این که در حال حاضر، موزه جامع رضوی و رواق جامع رضوان در حال ساخت هستند. همچنین بسیاری از برنامههای فرهنگی در زمستان به دلیل محدودیتهای مکان، امکان اجرا ندارند؛ لذا به تدبیر تولیت محترم، یکی از بزرگترین و باشکوهترین رواقها و صحنهای حرم مطهر در حال احداث است. در برنامه تحولی هم که به تولیت محترم ارائه دادهایم، یکسری زیرساختها را تقاضا کردیم که در آینده بتوانیم افزایش بیشتری را در خصوص برنامهها داشته باشیم. ضمنا در صددیم زیرگذر حرم مطهر را مفروش کرده و تحت پوشش تصویر قرار دهیم تا زوار بتوانند از برنامههای حرم مطهر استفاده کنند.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در مور تعداد معتکفین امسال گفت: با توجه به آن که امسال ۱۳ رجب مصادف با ۲۹ اسفندماه بوده و روز بعد نیز دیدادر با حضرت آقا را داریم، بخشهایی از مسجد گوهرشاد تحت تاثیر سخنرانی ایشان است و در بحث اعتکاف باید گفت اگر همهساله ۴۵۰۰ نفر معتکف را شاهد هستیم، امسال تعداد کاهش یافته و حدودا این رقم به حدود ۹۰۰ معتکف در فضای حرم کاهش خواهد یافت.
نگاه ما به زائر باید نگاهی ملی باشد
حسینی ضمن بیان این که نگاه ما به زائر باید یک نگاه ملی باشد، گفت: تدبیری که تولیت محترم در این خصوص داشتهاند، این است که زیارت را تنها در حوزه جغرافیایی حرم مطهر ندیده و زیارت از مبدا تا مبدا را بیان کردند. معنا و مفهوم آن این است که به طور مثال، اگر زائری در اهواز غسل زیارت کرد نیز زائر امام رضا(ع) است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال رفتن آیتالله رئیسی از آستان قدس و تکلیف تدوام برنامههای مبتنی بر منشور رهبر معظم انقلاب گفت: آنچه قابل توجه است این است که سیاست و راهبرد در هیچ دستگاهی دستخوش رفتن و نرفتن مسئول آن نیست و منشوری که حضرت آقا در حکم انتصاب جناب آقای رئیسی مطرح کردند، سیاستهایی حیاتی بوده که ظرف دو یا سه سال محقق نخواهد شد. لذا هیچ سیاستی از سیاستهایی که در منشور حضرت آقا بوده است، دستخوش تغییر نخواهد شد و برنامهریزیهایی که برای تحقق آن در آستان قدس مورد توجه قرار گرفته، برنامههای بلندمدتی است که بخش کوتاهمدت آن اقداماتی چون زائرشهر، خادمیاران، نمایندگی استانها و غیره است.
۵ میلیون زائر غیر ایرانی در حرم مطهر خدمات دریافت میکنند
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ضمن بیان این که پنجمیلیون زائر غیر ایرانی در حرم مطهر خدمات دریافت میکنند، ادامه داد: همچنین با ۶۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در دنیا ارتباط مستمر داریم و نیز در حرم مطهر به صورت ویژه برای زائران عربزبان، اردوزبان، انگلیسی، روسی و آذری مکان و برنامههای ویژه تدارک دیدهایم. ضمنا مراسمهای غیر ایرانی حرم مطهر حدود ۲۵ درصد رشد و ارتقا داشته است.
حسینی افزود: یکی از تدابیر تولیت محترم آن بود که دایره و دامنه برنامههای فرهنگی حرم مطهر باید به سطح ملی و ابعاد بینالمللی رفته و در سطح حرم نماند. لذا سازمان فرهنگی در جهت این که دامنه فعالیتهای فرهنگی آستان قدس همه روستاها و شهرهای کشور ایران اسلامی را فرا گیرد. همچنین در جهت ابعاد بینالمللی، مرکز امور بینالملل آستان قدس شکل گرفت. به علاوه شاهد هستیم که در تمامی شهرستانها دفاتر نمایندگی آستان قدس با محوریت خادمیاران شکل گرفته است.
وی در تکمیل سخنان خود بیان کرد: سالانه پنج میلیون کودک به حرم مطهر مشرف میشوند که ۲۵ درصد از کل زائران را تشکیل میدهند. در مورد استفاده این قشر از برنامههای حرم در صددیم برنامه کبوترانه را در سطح صحن جامع و در یکی از اتاقهای همسطح این صحن داشته باشیم. همچنین شهربازی معارفی نیز سیاستی است که معاونت رسانه آن را دنبال میکند.
انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.ir

خبر جدید  نگارخانه شهر نشان دهنده توانمندی بانوان هنرمند مشهدی است
0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *