اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

رویکردهای سودجویانه منابع حاشیه شهر مشهد را نابود کرده است

رویکردهای سودجویانه منابع حاشیه شهر مشهد را نابود کرده است

قربانعلی عباسزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدسبا بیان اینکه توجه به عوامل زیست محیطی از بایستههای توسعه شهری است، اظهار داشت: طبق مطالعههای اخیر که با استفاده از تصاویر ماهوارهای انجام شده، جزایر حرارتی نه در کانون مشهد، بلکه در پیرامون شهر در حال تشکیل است و این مهم تمرکز بیشتر مدیران شهری به حریم شهر را میطلبد.

مدیر مطالعات ساماندهی راهبردی حریم کلانشهر مشهد خاطرنشان کرد: در ۵۰ سال گذشته تعداد ۸۰ روستا به شهر مشهد وارد شده که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مشکلات کالبدی و ساختمانهای ناایمن و عمده بافتهای فرسودهای که اکنون در شهر دیده میشود، ناشی از ورود همین روستاها به شهر بوده است.

خبر جدید  ارتقای معیشت و رفاه مرزنشینان باید در دستور کار باشد

عباسزاده عنوان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار نمیتوان نسبت به حریم شهرها بیتفاوت بود، همچنین رسالت مدیریتی و اخلاقی ما نیز ایجاب میکند نسبت به فضاهای پیرامونی بیتفاوت نباشیم.

وی با بیان اینکه طبق آنچه مطالعات اخیر نشان میدهد وضعیت کنونی حاشیه شهر مشهد معلول سه عامل است، گفت: اول موقعیت جغرافیایی، توپولوژی، منابع خدادادی و خصوصیات طبیعی نقاط پیرامونی مشهد است که این عامل از اختیار ما خارج است.

عباسزاده ادامه داد: دومین عامل سوءمدیریتها، رویکردهای سودجویانه و منفعتطلبانه است که منابع موجود در حریم شهر مشهد را نابود کردهاند و ما در چند سال آینده با فاجعههای انسانی خطرناکی روبهرو خواهیم بود و سومین عامل نیز عدم هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای عمومی از یک طرف و قوانین و مقررات حاکم از طرف دیگر است.

خبر جدید  زمینه اسکان ۲۴ هزار زائر نوروزی در مراکز اسکان موقت مشهد فراهم شد

وی افزود: در طول سالهای گذشته به جز شهرداری که توانسته ۳۰ هزار هکتار از حریم شهر را مدیریت کند، سازمانی دیگر کمتر به وظایف قانونی خود عمل کرده و همه آنچه از مشکلاتی که ما امروز در حاشیه شهر با آن مواجه هستیم در ۶۶ هکتاری اتفاق افتاده که در ید مدیریت شهری نبوده است.

خبر جدید  مشهد|الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی کشور نادرست است

مدیر مطالعات ساماندهی راهبردی حریم کلانشهر مشهد تصریح کرد: مدیران شهری در قبال مشکلاتی که در حاشیه شهر وجود دارد سه ماموریت شاملحفاظت و نظارت بر مناطق پیرامونی شهر، بهبود خرابیهای حاصل از آنچه به ما ارث رسیده و بهرهبرداری پایدار از منابع در سال های آینده را به عهده دارند.

انتهای پیام/ ع


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *