به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسن عزیزی که در جلسه اتاق فکر و هیات اندیشه ورز مجمع سمن های جوانان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته جوان سخن می گفت با بیان این مطلب،خاطرنشان کرد: روح حاکم بر این منشور،معرفت شناسی،پیشرفت خواهی ،عدالت محوری و هویت افزایی به باور جوانان و اتکای به توانمندی ها،لیاقت ها و بروز شایستگی های آنان است.

وی با تصریح این موضوع که مطالبه گری،جریان سازی رسانه ای و مشارکت مبنایی جوانان در طراحی خلاقانه برنامه ها،اجرا و نظارت بر فعالیت ها به منظور به رسمیت شناخته شدن نقش و جایگاه جوانان و سازمان های مردم نهاد وابسته به آنان را به عنوان مهم ترین رویکردها در این هفته انتظار داریم،اظهار داشت:البته این امر شرط لازم برای دست یابی به اهداف است و افزود:شرط کافی آن اعتماد دستگاه های متولی امور جوانان به جوانان و واگذاری کارها به آنهاست.

خبر جدید  برگزاری محفل انس با قرآن دانش‌آموزی در مشهد

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان با بیان اینکه بدنبال طراحی بسته متنوعی از خدمات و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های دستگاه ها در بزرگداشت این هفته هستیم،بیان داشت:در این مسیر ،پاسخ گویی و معرفی برنامه ها و دستاوردهای جوانانی دستگاه ها را مورد توجه قرار داده ایم.

خبر جدید  برگزاری جشن‌های مردمی در محل آسبادهای نشتیفان خواف

عزیزی هفته جوان را نماد و سمبل شادابی و طراوت نظام در بها دادن به جوانان و مشارکت دهی آنان در امور مختلف جامعه ،قلمداد و تصریح کرد:در بیانیه گام دوم انقلاب ،به خوبی این نقش و مسوولیت با آگاه سازی و شناخت دهی،توانمندسازی و ظرفیت سازی میدان به جوانان برای دست یابی به تمدن نوین اسلامی بازآرایی شده است.

وی بزرگ ترین اقدام در مسیر عینیت بخشیدن به شعار جوان باوری و جوان یاوری در عرصه ی عمل را خودباوری و اتکای به توانمندی ها و پرورش استعدادها توسط خود جوانان و کیفیت بخشی و غنی سازی فعالیت ها با تشکل سازی و کار تیمی و در گام دوم معرفی دستاوردها و قابلیت ها با اطلاع رسانی شبکه ای و سازمان یافته بیان کرد و افزود: گام سوم، مشارکت در حل مسائل و مشکلات جامعه است که با تغییر نگاه و نگرش دستگاه های اجرایی و سایر بخش ها در نوع تعامل ،همراهی و همکاری با جوانان تجلی می یابد.

خبر جدید  نظارت بر فاضلاب کارخانجات چرمشهر مشهد تارسیدن به استاندارد

۲۴ تا۳۰ فروردین هفته جوان نامگذاری شده است.