اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

سعید جلیلی‌: برخی‌ها ‌می‌خواهند آلزایمر سیاسی را به ‌ملت تحمیل کنند

سعید جلیلی‌: برخی‌ها ‌می‌خواهند آلزایمر سیاسی را به ‌ملت تحمیل کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، سعید جلیلی در مراسم سالگرد فرمانده دلاور تیپ انصار الرضا (ع) سردار شهید حاج علی اصغر حسینی محراب در محل مسجد رضوان کوی طلاب مشهد اظهار داشت: چه کسی جنگ را از این کشور دور کرد؟ امثال شهید محراب و شهید برونسی این کار را صورت دادند و حرکتی از خود بروز دادند که ۳۰ سال است دشمن جرات ندارد به مرزهای شما نزدیک شود. مقابل این تفکر چیست؟ اینکه عنوان شد در این جلسات شهدا نیز برای ما پیام دارند همین است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: نباید هراس داشت و نگران بود و انقلاب این گونه بود که موفق شد؛ تمام حربه دشمن همین ترساندن است؛ اگر در سیستم محاسباتی خود این را لحاظ کنید دشمن نمیتواند آسیب بزند و این مسئله، عین آیه قرآن است و این را امام بزرگوار ما نیز فرمود و نویسنده آمریکایی مقاله مینویسد که تمام روسای جمهور آمریکا امروز با این جمله رهبر ایران موافقند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.

جلیلی با تصریح اینکه باید این مسائل را بفهمیم و دنبال کنیم، گفت: ابزار دیگر دشمن پوشاندن است؛ زمانی دنبال تغییر رژیم و مهار دوگانه و تغییر رفتار بودند اما نتیجه نگرفتند؛ امروز سراغ چه آمدهاند؟ این است که باید اجازه ندهند مسائل دیده شود و باید بپوشانند و باید برای نسل جدیدی که میراثدار یک چنین عظمتی است مسائل و موفقیتهای انقلاب اسلامی را بپوشانند تا نسل جدید موفقیتها را نبیند.

وی ادامه داد: چرا دشمن اینقدر عربده میکشد و امکاناتش را بسیج میکند؟ آنها میخواهند اجازه ندهند نعمت انقلاب اسلامی دیده شود زیرا در اوج ناامنی منطقه، ایران امنترین کشور منطقه است؛ آنها هزینه کردهاند تا انقلاب اسلامی تثبیت نشود. دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا ما موفق نشویم اما امروز در شاخصها شاهد عکس این مسئله هستیم.

جلیلی با تاکید بر اینکه میتوان مبتنی بر آمار خود غربیها پیشرفت جمهوری اسلامی را شاهد بود تصریح کرد: در همین کشور نرخ امید به زندگی ۵۵ سال بوده اما امروز به ۷۸ سال رسیده و ۲۳ سال به طول عمر اضافه شده است. آیا این بدون کار بوده است؟ سال گذشته در همین ایام کردستان بودیم و قرار بود مدرسهای افتتاح شود و شاهد بودم آن روستا گازکشی شده و عنوان شد ۹۵ درصد روستاهای کردستان امروز گازکشی است. آیا اینها فعالیت و کار محسوب نمیشود؟

خبر جدید  ‌محور سنگان به تربت حیدریه ۴ بانده می‌شود

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به حداقلها اکتفا نمیکند؛ این نیست که بگوئیم هرچه هست کافی است؛ انقلاب اسلامی به قلهها نگاه میکند اما اگر میخواهی به قله یک کوه بروی و ۴۰ درصد مسیر را رفتهای به معنای این نیست که به قله رسیدهای اما به معنای این هم نیست که هیچ موفقیتی نداشتهای.

جلیلی با اشاره به اخلال دشمن در نرم افزار جمهوری اسلامی از طریق تشکیک موفقیتها اظهار داشت: اگر جایی فساد بوده به خاطر انقلاب اسلامی بوده یا به خاطر فاصله گرفتن از نگاه انقلاب اسلامی؟ در جاهایی که تفکر انقلابی بوده و این شهدای بزرگوار ما حضور داشته به چیزی جز موفقیت رسیدهایم؟

وی تاکید کرد: این است که امروز تمام تلاش خود را دشمن صورت میدهد تا کشور و ملتی که این موفقیتها را داشته در ادامه مسیر تردید کند و مبنای محاسباتی وی را دچار لطمه کند و این آن چیزی است که همه باید به آن توجه کنیم. اگر بزرگداشت شهدای کربلای ۵ یا بزرگداشت شهید عزیز محراب را برگزار میکنیم برای این است که تجربه موفق یک ملت فراموش نشود زیرا سرمایه یک ملت، تجارب آن است و کسانی میخواهند کیلومتر پیشرفت انقلاب را به فراموشی بسپارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه باید حافظه تاریخی ملت حفظ شود تصریح کرد: کسانی میخواهند آلزایمر سیاسی را به یک ملت تحمیل کنند که این ملت فراموش کند چه موفقیتهایی داشته است. اگر کسی در یک محاسبه دچار اشتباه شود دچار ورشکستگی میشود و اگر ملتی نیز در محاسبه ثروت خود دچار اشتباه شود آن نیز دچار مشکل میشود.

جلیلی گفت: پیام شهدا، پیام امید و رشادت و نترسیدن و نگران نشدن است؛ این یک حقیقت قرآنی است که قرآن میفرماید شهدا را مرده نپندارید زیرا آنها پیام بشارت دارند و امیدواریم بر مبنای آن آموزههای دینی این مسیر را ادامه دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این روزها صحبتهای مختلفی را در دو اردوگاه میشنویم بیان کرد: یکی اردوگاه دشمن است که پس از ۴۰ سال مبارزه با حرکت مردم ما و مبارزه با انقلاب اسلامی، امروز خیلی عریانتر و صریحتر، منویات خود را بیان میکنند؛ اگر زمانی مشت آهنین خود را با دستکش مخملی میپوشاندند امروز صریحتر صحبت میکنند و یک اردوگاه نیز، اردوگاه انقلاب اسلامی است.

خبر جدید  طائب در مشهد: فتنه‌ ۸۸ ملت ایران اسلامی را واکسینه کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این دو اردوگاه، ۴۰ سال است که مقابل یکدیگر صف آرایی کردهاند و برای مقابله با این حرکت نیز دشمن پای کار آمده و هرچه امکان نیز داشته، جمع کرده است.

جلیلی افزود: از برخی سران قدرتهای بزرگ این را شنیدهاید که گفتهاند اگر کاری را توانستهایم انجام دادهایم و اگر کاری صورت نگرفته به معنای این بوده که نتوانستهایم؛ مردم ما نیز شاهد این مسئله بودهاند. میگ روسی و توپ فرانسوی و سلاح شیمیایی آلمانی، نمونهای از حربههای دشمن بوده است.

وی افزود: دشمنان از فروش سیم خاردار نیز به ما ابا میکردند و عنوان میکردند نمیتوانیم این را به شما بفروشیم و یک چنین جنگی شکل گرفت و با شروع انقلاب اسلامی این جنگ نیز آغاز شد و این را همه نیز انتظار داشتند که در مقابل این حرکت حق طلبانه، این حرکات باطل نیز شروع شود و شیاطین هیچگاه بیکار نمینشینند و سعی میکنند سنگ اندازی کنند و اجازه ندهند انقلاب اسلامی به موفقیت برسد.

جلیلی گفت: امروز بسیار مهم است که بدانیم طرف مقابل ما امروز بیان میکند که همه کارها را کردیم و همه امکانات را علیه انقلاب اسلامی بسیج کردیم اما موفق نشدیم. آنها میگویند اینکه یک مورد استثنایی نبوده است و در بسیاری از کشورهای دیگر این تجربه را داشتهایم که حرکتی شکل میگرفته و یا خاموش میشده و یا آن را مهار میکردیم.

وی ادامه داد: سئوال آنها امروز این است که همه این کارها را صورت دادیم و اینکه میگویند گزینه نظامی روی میز است؛ نخستین گزینهشان، گزینه نظامی بود و شاهد آن نیز دفاع مقدس و عملیات کربلای ۵ است؛ یک سئوال مهم این است که آنها میگویند با خود انقلاب مشکل داریم. وقتی انقلاب اسلامی شروع شد؛ در دی ماه ۵۷ حرکتی مردمی شروع شده بود و مردم کوی طلاب مشهد نیز پای کار بودند؛ همه قدرتها میخواستند شاه بماند اما شاه نرفت و همه آنها میخواستند صدام موفق شود، اما نشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما امروز براساس آمار، ۱۷ هزار شهیدمان ترور شدهاند و این غیر از صحنه جنگ است و در میان این شهدا، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز داریم که اسامی تمامی این شهدا مشخص و با تاریخ است و این غیر از شهدای جنگ و بمباران است؛ دشمن هر آنچه داشته به کار برده است اما چه اتفاقی رخ داده است؟

خبر جدید  اسناد مطبوعات حوزه شهری توسط شهرداری مشهد جمع‌آوری می‌شود

جلیلی تاکید کرد: باید بدانیم برای چه این مسیر متفاوت بوده است؟ فقط مقاومت صرف که نبوده است؛ آنها نیز میگویند شما فقط مقاومت نکردید بلکه پیشرفت نیز داشتید. برای همین است که همان دشمنی که سیم خاردار از ما دریغ میکرد امروز دغدغهاش برد موشکهای بالستیک ما است. امروز به صراحت بیان میکنند که مشکلشان چیست. کسی که خودش را قدرت برتر دنیا میدانست از این کشور اخراج شد و امروز همین انقلاب اسلامی این دشمن را از منطقه اخراج میکند. بیش از ۷ هزار میلیارد دلار در عراق هزینه کرده اما کسی در عراق از وی استقبال نمیکند.

وی گفت: امروز روابط ایران و عراق در سطح ملت و دولت به قدری عمیق شده که در عراق خیابان را به نام امام قرار میدهند؛ دشمن میگوید چه قدرتی شکل گرفته که این گونه شده است؟ دشمن محاسبه کرده و خرج کرده و گاهی اوقات این هزینهها را در قالب فاکتور نیز میگوید. دشمن تمام توانش را جمع میکند اما یک چیز در محاسبهاش نیست و اینکه عزیزی از کوی طلاب میگوید من امروز وظیفهام است بایستم و این همانی است که دشمن متوجه آن نمیشود. امروز ملت ما محاسبات دشمن را به هم ریخته است و یک سیستم محاسباتی جدید آمده است که همه چیز را به هم میزند.

جلیلی ادامه داد: دشمن میگوید من این قدر هزینه کردهام پس باید پیروز نبرد باشم؛ دشمن میفهمد هرجا صحنه رویارویی و مصاف شکل میگیرد و هر جا صحنه دو اراده باشد کدام اراده موفق بوده است. ملت ما محاسبات دشمن را به هم ریخته است. اگر آنچه که مبنای موفقیت ما بوده است را دچار شک و تردید شویم همان است که دشمن میخواهد و امروز ۲۴۰ شبکه ماهوارهای فقط در رابطه با مسائل ایران راهاندازی شده و میگوید میخواهم تحریم فلج کننده راه بیندازم.

انتهای پیام/ش


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *