خراسان ما
خراسان ما

سهم گردشگری در تولید ناخالص کشور تنها ۲٫۸ درصد است

سهم گردشگری در تولید ناخالص کشور تنها ۲٫۸ درصد است

سهم گردشگری در تولید ناخالص کشور تنها 2.8 درصد استبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی دکتر هادی رفیعی امروز در سمینار تخصصی سرمایهگذاری در صنعت گردشگری شهر مشهد که در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: پژوهشکده گردشگری با ۳ گروه جامعهشناسان، اقتصاددانان و مدیران برنامهریزی گردشگری فعالیت دارد که به شکلی ویژه از اواسط دهه ۸۰ تمرکز بر صنعت گردشگری کرده و مطالعات گوناگونی در این زمینه انجام داده است. بیش از ۵۰۰ طرح به درخواست و سفارش دستگاههای اجرایی توسط پژوهشکده گردشگری جهاد اجرایی شده است.

وی افزود: یکی از مطالعاتی که اخیرا به مجموعه پژوهشکده جهاد دانشگاهی واگذار شده، در حوزه توسعه اقتصادی روستاهاست که در آن بحث اقامتگاههای بومگردی استان، شبکههای مربوط به آن و توسعه گردشگری روستایی بهصورت ویژ مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهشکده گردشگری مطالعاتی ویژه در گروههای تخصصی بهشکل شبکه ای برنامه مطالعاتی انجام میشود.

رفیعی با بیان اینکه یکی از رسالت هایی که پژوهشکده گردشگری دارد، ارتباط با بخش خصوصی و حل معضلات این بخش از طریق اجرایی کردن نتایج مطالعات است، ادامه داد: در همین راستا مرکز مطالعات تخصصی گردشگری پژوهشکده دایر شده تا بخشی از نتایج مطالعات و پیشنهادات به شکل پروژههایی ویژه ارائه شود که از جمله آن میتوان به سامانه تردد لوتوس مورد استفاده در هتلها و مراکز اقامتی که به سرانجام رسید، اشاره کرد.

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسانرضوی گفت: یکی دیگر از اقدامات پژوهشکده جهاد دانشگاهی در حوزه گردشگری ارائه نخستین نقشه هوشمند گردشگری سوغات و رهیاب با عقبه فرهنگی و تغذیهای که تا دو ماه آینده به صورت تولید انبوه وارد بازار میشود.

وی با طرح این پرسش که چرا بحث سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را بهصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادیم؟ بیان کرد: به دلیل اهمیت گردشگری باید توجه داشت که سرمایهگذاری در این صنعت منجر به توسعه آن خواهد شد. از سویی دیگر نیازمند ایجاد زیرساختهایی در این زمینه هستیم. برای نمونه مهمترین نیاز در حوزه صنایع دستی سرمایهگذاری مالی است. سهم گردشگری در تولید ناخالص جهانی ۱۰.۴ درصد است که رشد قابل توجهی را در سالهای اخیر تجربه کرده است.

رفیعی با بیان اینکه از هر ۱۰ نفر یک تن در حوزه گردشگری شاغل است، اظهار کرد: از هر ۵ شغل ایجاد شده، یک شغل مربوط به این حوزه است که نشانگر اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در جهان است. اما براساس گزارشهای شورای جهانی سفرهای گردشگری سهم این صنعت در ایران بهصورت مستقیم در ارزش افزوده کشور ۲.۸ درصد است؛ بنابراین صنعت گردشگری ۲.۸ درصد به صورت مستقیم اثر مثبت در تولید ناخالص داخلی کشور داشته و ۴٫۶ سهم غیرمستقیم دارد.

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: صنعت گردشگری در کشور برای حدود ۵۵۳ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و برای یک میلیون و ۵۷۸ هزار نفر اشتغالزایی غیرمستقیم داشته است. از سویی دیگر میزان صادرات این بخش به گردشگران خارجی ۳.۹ درصد است که رقمی پایین است. همچنین میزان سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ۳.۳ درصد در کل کشور است؛ بنابراین برای رسیدن به حداقل متوسط جهانی در صنعت گردشگری نیازمند سرمایهگذاری خاص در این حوزه هستیم.

انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد