خراسان ما
خراسان ما

سوغات مشهد از یکسری مختصات فرهنگی خالی است

سوغات مشهد از یکسری مختصات فرهنگی خالی است

سوغات مشهد از یکسری مختصات فرهنگی خالی استبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی، هادی بختیاری ظهر امروز در نشست زیارت نوروزی تحت عنوان سوغات در زنجیره گردشگری در سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد گفت: در موضوع سوغات یکسری ابعاد اقتصادی مانند نقشی که در گردش مالی شهر ایفا میکند داریم که در رابطه با آن بحث میشود و در رابطه با آن بهطور تخصصی نیز بعدا صحبت خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه مسائل فرهنگی که خود صاحب نظران، مصرفکنندگان، زائران و افراد مختلف به آن اشاره دارند آنچه در بازار مشهد به عنوان سوغات از آن یاد میشود از یکسری مختصات فرهنگی خالی است که چهمقدار اینها حس تعلق به محیط مشهد و چقدر حس مشهدی بودن دارند جای بحث و حدیث است.

معاون فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: خود اینها نکتهایست که اگر به آنها توجه شود میتواند در برندسازی و ارتقا تصویری که از مشهد و مشهدیها در ذهن و ضمیر غیر مشهدیها است، تاثیرگذار باشد که این خود دغدغهایست که وجود دارد.

بختیاری بیان کرد: ما در حوزه فرهنگی شهرداری هم این به موضوع فکر میکنیم و دوستان طرحهایی دارند و حاضریم حمایتهایی را در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم از سوغاتهایی که وجه مشهدی بودنشان برجسته است، برخوردار باشیم.

وی بیان کرد: البته به این موضوع میتوان دو نگاه داشت اول پیشینه تاریخی، محیطی و طبیعی مشهد را در این طراحیها گنجاند دوم اینکه ابتکار و خلاقیتی داشته باشیم که بتوان کالایی را به عنوان کالای مشهدی تولید کنیم.

بختیاری بیان کرد: خوب است که ما به سمتی برویم که کالاهایی که طراحی شده و به عنوان سوغات در بازار مشهد فروخته میشود ماندگاری و خاطرهانگیزی بیشتری داشته باشد، این موضوع خاطره بخشی موضوع مهمی است.

وی افزود: موضوع سوم این است که بالاخره مشهد ظرفیتها و شاخصهای فرهنگی بالایی دارد و دغدغهای که وجود دارد این است که چه میزان از سوغاتها هویت فرهنگی و تبادل معنی دارد.

معاون فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد ما میتوانیم در زمینه اطلاعرسانی، برقراری ارتباط و تقویت تعاملات با زائر کمککننده باشیم. افرادی که تولیدکننده هستند یا محصولی دارند به ویژه آنجایی که ما میخواهیم هدایتگری کنیم و به نوعی الگو ارائه سوغاتی که زائر با خود میبرد را تسهیل کنیم. ما میخواهیم در این زمینه در کنار مجموعههای دیگر قرار بگیریم و کمک کنیم مثلا تسهیلاتی را شهرداری ارائه دهد و بازارهای سوغات شکل بگیرد حتی با کمک دوستان ساختمانها و مجتمعهای تجاری در میدان شهدا ساخته شده که البته نباید به یک مرکز اکتفا کرد.

بختیاری گفت: ما در حوزه اجرایی و حاکمیتی نیازمند سیاستگذاریهایی هستیم که ضمن تضمین و تعریض بازار، تولید الگوها و محصولات جدید، در این زمینه برندسازی را نیز انجام دهیم. همچنین با مطالعاتی که باید انجام شود میتوان در مدیریت مشهد به ویژه در بخش فرهنگی ظرفیتهایی ایجاد کرد. همچنین تحقیقاتی در زمینه ذائقهشناسی برای شاختن ذائقه مخاطبین مورد نیاز است تا بتوانیم به چند محصول محدود برسیم و آنها را ترویج دهیم تا سرمایه گذاری انجام شود.

انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد