به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمدهادی مهدینیا ظهر امروز و در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح آخرین اقدامات و عملکرد کمیسیون عمران و شهرسازی پرداخت و اظهارکرد: طی ۳ ماه اخیر نشست های مشترکی بین مدیران شهرداری، شهردار و معاونان شهرداری با اعضای شورای برگزار و در این جلسات مقرر شد عرصه پروژه های عمرانی، حرکتی تهاجمی داشته باشیم و عملیات اجرایی بخشی از پروژه های بزرگمقیاس در حوزه عمرانی و اقتصادی سال آینده آغاز خواهد شد.

مهدینیا با بیان اینکه پس از انتصاب معاون جدید عمران شهرداری، طی جلسات مختلف راهبردهای سال ۹۸ انتخاب شد، گفت: تبلور این راهبردها را در بودجه سال ۹۸ شهرداری شاهد هستیم که افزایش ۹۶ درصدی بودجه عمرانی گواه این مدعاست.

وی در ادامه افزود: در سال آینده به صورت ماهیانه کلنگزنی یک پروژه عمرانی را در دستورکار خواهیم داشت؛ حدود ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی است که امیدواریم موجب افزایش کیفیت حوزه حملونقل و ارتقاء محیط شهری شود و بخشی از محافظهکاری سال نخست در بحث اعتبارات عمرانی را جبران کند.

مهدینیا در ادامه به حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: نوع فعالیت در این حوزه بیشتر سبک فرآیندی است تا پروژهای؛ اصلاح فرآیندها در دستورکار مدیریت شهری قرار دارد تا منجر به کاهش بروکراسی اداری شود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مراجعات مردمی به شهرداری مربوط به حوزه شهرسازی است، خاطرنشان کرد: اقدامات را سعی کردیم در دو قالب کوتاهمدت و بلندمدت اصلاح کنیم؛ از جمله اقدامات کوتاه مدت میتوان به شهروندسپاری، اجرایی کردن قانون حدنگار و … اشاره کرد و بازمهندسی فرآیندهای صدور مجوز شهرداری نیز جزو اقدامات بلندمدت است.

مهدینیا همچنین گفت: بعد از ارائه تخفیف های پایان سال، طبق گزارش های میدانی، میزان رضایتمندی شهروندان افزایش یافته ولی رصد دقیق این رضایتمندی نیازمند اقدامی پژوهشی است؛ با این وجود، رویکرد انتقادی هنوز وجود دارد چراکه هنوز با سطح ایدهآل فاصله داریم و باید به حداقل برسد تا بخشی از این بروکراسی کاذب کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از نظام های ما، بنا به بیاعتمادی نسبت به مخاطب گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: این نگاه نیازمند تغییر است؛ رشد اتفاق افتاده و بارقه های امید در اقدامات کوتاه مدت و فردی مدیران قابل ملاحظه است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در ادامه به پاسخ خبرنگاری درخصوص زمان جابجایی پادگان پرداخت و گفت: طبق جلسات مشترکی که میان مدیریت شهری مشهد، نمایندگان وزارتخانه راهوشهرسازی و امراء ارتش برگزار شده، تاکید داشتیم زمانبندی انتقال پادگان همزمان با تصویب طرح انتقال پادگان اتفاق بیفتد.

مهدینیا خاطرنشان کرد: متن مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز ابلاغ نشده است؛ زمانبندی باید به صورت دوجانبه میان ارتش و مدیریت شهری پیگیری شود و نه به صورت تحمیلی چراکه ارتش سازمان بزرگی است و انتقال آن نیازمند مقدمات مختلفی میباشد.

خبر جدید  اعضای کمیسیون‌های شورای شهر مشهد انتخاب شدند

وی با بیان اینکه امیدواریم برای ایجاد زیرساختها مثل معابر میانی و پارک فرآیند تسریع یابد، گفت: مجموعه ارتش نیز همیت جدی برای سرعت دادن زمان تحویل است و امیدواریم در سال ۹۸ بخشی از پادگان که دارای کاربری های فضای سبز و خدماتی است، در اختیار شهر قرار گیرد تا علاوه بر کارکرد اکولوژیکی، کارکرد اجتماعی نیز پیدا کند.

مهدینیا در ادامه صحبت های خود به طرح جامع پرداخت و در این خصوص اظهارکرد: طبق ابلاغیه طرح جامع سال ۹۵، ضوابط و مقررات طرح جامع به استانداری ابلاغ شده براساس قانون، اسناد طرح های جامع مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ۳۶ هزار هکتار اراضی حریم شهر مشهد، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ملزم میشود سند پهنهبندی حریم شهر را نیز تهیه کند؛ هنوز در این حوزه اقدام مشخصی انجام نشده و شورای شهر از شهرداری مشهد پیگیری این موضوع را مطالبه کرده است.

Fayazi Payegah, [09.03.19 17:33]

[Forwarded from Fayazi Payegah]

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه نسبت به اراضی مستعد توسعه در حاشیه شهر مشهد باید منفعل باشیم و با برنامه پیشبرویم تا مانع از گسترش حاشیهنشینی شویم، گفت: به منظور پهنه‎بندی حریم شهر، باید برنامه مشخصی را جایگزین کرد.

پهنه های بلندمرتبهسازی دیگر محور صحبت های مهدینیا در این جلسه بود و گفت: کلانشهر مشهد مسائل مختلفی دارد که جنس آنها با سایر کلانشهرهای دنیا تفاوتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد شهر، مراودات اجتماعی و حوزه شهرسازی، شدت استفاده از زمین و … سبب شده تا به سمت استفاده از ارتفاع پیش برویم؛ این رویکرد میتواند حاکم باشد ولی در نقاطی که کمترین تبعات را برای شهر ایجاد کند.

مهدینیا در خصوص حریم شهرها افزود: طبق قانون، شهرداری ها متولی حفاظت از حریم شهرها هستند ولی صرف حفاظت برای جلوگیری از تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز امکانپذیر نیست و لذا علیرغم نبود مدیریت یکپارچه شهری که بیش از ۱۰ نهاد و ارگان در آن دخیل هستند، باید سندی یکپارچه داشته باشیم تا هماهنگی های بین بخشی محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه بضاعت شهرداری با این حجم از مساخت شهر، برای نظارت کافی نیست، خاطرنشان کرد: به منظور نظارت و شناسایی گستردهتر تخلفات میتوانیم از روش های نوین مثل عکسبرداری هوایی، ماهوارهای و … استفاده کنیم.

توجه به بافت های فرسوده و قلعه وکیلآباد دیگر موضوعی بود که از سوی یکی از خبرنگاران در این نشست مطرح شد و مهدینیا در این باره گفت: خوشبختانه سازمان بازآفرینی شهری شکل گرفته و از سوی دیگر رویکرد شورای پنجم در مواجه با بافت های فرسوده، بازآفرینی با مشارکت خود مردم است.

خبر جدید  تسهیلات تشویقی ویژه برای پروژه های چندفعالیتی در مناطق کم برخوردار مشهد

مهدینیا با بیان اینکه ۲۰ دفتر تسهیلگری برای استقرار در مناطق مختلف پیشبینی شده که برای ۴ نقطه اولویت ویژه درنظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: یکی از اولویتها، قلعه وکیلآباد است؛ تاکید شورای شهر به بهرهگیری از ظرفیت های مردمی محلی است چراکه شناخت بیشتری نسبت به بدنه اجتماعی و بافت منطقه دارند.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد افزود: از مداخله مستقیم کور، تملک که به بافت شهری زخم بزند، انتقاد میکنیم و امیدواریم همین رویکرد سند راهی برای مدیریت شهری در سالهای آینده نیز باشد.

مهدینیا همچنین اظهارکرد: در موضوع پادگان لشگر ۷۷ نیز بدنبال رویکرد بازآفرینی هستیم؛ مشابه اقدامی که در میدان کوثر در حال انجام است، در این پادگان نیز اجرایی خواهیم کرد تا در اختیار شهر قرار دهیم.

وی در بخش دیگری به کمربند جنوبی شهر مشهد اشاره کرد و گفت: کمربند جنوبی از سطح صرف مدیریت شهری بالاتر رفته و باید با مداخله نماینده عالی دولت به سرانجام مقصود برسد؛ امیدواریم با همیتی که استاندار دارد و جلسات مشترکی که شکل گرفته، این موضوع حل و فصل شود.

مهدینیا با بیان اینکه کمربند جنوبی پروژهای است که در زمان خود مسیر قانونی طی کرده است، گفت: ایرادات و ابهامات نیز باید از مجاری قانونی پیگیری شود و با تعامل بین بخشی شاهد برطرف شدن و گشایش گره ایجاد شده باشیم.

سوال دیگر خبرنگاران پیرامون ادغام معاونت های عمران و حمل و نقل و ترافیک بود که مهدینیا در این زمینه اظهارکرد: به لحاظ ساختاری این دو معاونت ادغام نشدهاند؛ ادغام معاونتها نیازمند مطالعات پژوهشی است چراکه باید این اقدام منجر به افزایش کارایی و کاهش بروکراسی های اداری شود.

وی افزود: برخی معقتدند که اقدامات عمرانی شهرداری مربوط به حوزه حمل و نقل و ترافیک است لذا بهتر بوده تا سیاستگذاری، اجرا و نظارت تحت مجموعهای واحد انجام شود.

مهدینیا در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر تشریح اقدامات مدیریت شهری برای زائران بارگاه منور رضوی، گفت: هرآنچه شهرداری مشهد انجام میدهد، همزمان برای شهروندان و زائران رضوی است؛ مدیریت شهری مشهد تفکیکی برای این دو مجموعه قائل نبوده و منافع اقدامات شامل حال هر دو گروه میشود.

وی در بخش دیگری به بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و طرح بلندمرتبهسازی این محدوده پرداخت و گفت: تاکنون برای طرح این محدوده ۲ مرتبه اصلاحیه صادر شده که اکنون طرح تاش است؛ از سال گذشته طرحی راهبردی در شورای عالی معماری شهرسازی مصوب شده که در ابتدای فعالیت شورای پنجم با آن مواجه شدیم همراه با اعتراضاتی در مجموعه استان شد.

خبر جدید  تشکیل ستاد تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب در تربت جام

مهدینیا خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی و معاونان ایشان گام های خوبی در این جهت برداشته شود.

Fayazi Payegah, [09.03.19 17:33]

[Forwarded from Fayazi Payegah]

وی با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده در ماه های اخیر، ۳۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین زیرساخت های مورد نیاز در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی لازم است، گفت: امیدواریم اعتبار قول داده شده از سوی دولت تا ۳ سال آینده محقق شود؛ مشهد همانگونه که در لفظ بعنوان شهری ملی دیده میشود، در زمان تخصیص منابع نیز باید ملی باشد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در بخش دیگری به طرح میدان شهدا اشاره کرد و گفت: برج پیشبینی شده در میدان شهدا جزو بسته های سرمایهگذاری معاونت شهرداری است و سرمایهگذار نیز برای ساخت آن اعلام امادگی کرده است.

قطارشهری مشهد محور دیگری بود که مهدینیا در این جلسه به آن پرداخت و اظهارکرد: علیرغم افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ و تورم و مشکلات مالی، با تاکید اعضای شورای شهر، سرعت احداث قطارشهری مشهد در حوزه حفاری و تجهیز و تکمیل ایستگاهها بدون وقفه ادامه داشته است؛

وی تاکید کرد: پس از اتمام حفاری خط ۳، تجهیزات وارد خط ۴ خواهد شد و امیدواریم در سال ۹۸ نیز اوراق قطارشهری منتشر شود.

مهدینیا در پاسخی دیگر، شفافیت را بزرگترین چالش و مسئله حوزه معماری و شهرسازی دانست و افزود: متاسفانه ساختارهای سازمانی به نحوی است که به سمت شفافسازی نرفتهایم؛ هرآنچه اطلاعات در حوزه شهرسازی که مغایر با قانون انتشار آزاد اطلاعات نیست باید در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد افزود: تصمیمگیریها باید در مقابل دید مردم باشد و تنها راه کاهش بروکراسی اداری و فساد و تسهیل کار مردم شفافیت است.

وی با بیان اینکه از ابتدای فعالیت شورای پنجم تاکید جدی به شفافیت داشتیم، گفت: اکنون نیز طرحی در دست داریم که حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و مدیریت شهری در دسترس عموم باشد؛ اگر به سمت شفافیت برویم بخش زیادی از چالش ها خود به خود حل و فصل میشود.

مهدینیا خاطرنشان کرد: سامانه فاش بخشی از اطلاعات را در دسترس گذاشته و بخشی نیز به دلیل زیرساخت های ناقص در سال آینده بارگذاری میشود.

وی افزود: هیچ بدنه اداری راغب به انتشار اطلاعات درون سازمانی خود نیست و در وهله اول باید این مهم فرهنگسازی شود؛ مدیران باید به این اعتقاد برسند و هر اطلاعاتی که به حرمت انسانها بازنمیگردد میتواند در اختیار همگان قرار گیرد.