دکترمحمدزاده معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام روز گذشته در گفتگو با برنا گفت:در مراجعههای انجام شده به پزشک متخصص پوست دو کودک مبتلا به بیمار نادر پروانهای شناسایی شد و جهت ادامهدرمانبه مرکز بیماران خاص دانشکده معرفی شد.

وی در موردبیمار پروانهایو نحوه مراقبت از این بیماران تصریح کرد:بیماری «ای بی» یا پروانهای یک نوع بیماری پوستی تاولی در پوست و غشای مخاطی است که معمولا به دو صورت بروز پیدا میکند، در دسته اول افراد به صورت مادر زادی به این بیماری مبتلا میشوند و دسته دیگر در بدو تولد دچار این بیماری میشوند.

خبر جدید  سومین کتابخانه آموزشگاهی خیرساز در کاشمرافتتاح شد

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:این بیماری انواع گوناگونی دارد که به جهش ژنی و تغییرات ژنی نیز مربوط میشود و مشکلات بیشتری را میتواند در فرد بیمار ایجاد کند.

محمد زاده افزود: بیماران «ای بی» دارای مشکلات خاصی هستند که به دو صورت بیماریژنتیکیغالب و بیماری ژنتیک مغلوب دسته بندی میشود. آن دسته از افراد که دارای بیماری ژنتیک مغلوب هستند ممکن است در خانوادههایی متولد شوند که ازدواجهای فامیلی در آنجا زیاد صورت میگیرد.

خبر جدید  حضور خراسانی ها در اردوی تیم ملی والیبال نشسته

وی ادامه داد: نوع غالب این بیماری در ازدواجهای غیرفامیلی هم اتفاق میافتد و دیده میشود افرادی که هیچ نسبت فامیلی هم ندارند، فرزندانشان به این بیماری دچار میموشوند. افراد مبتلا به بیماری پروانهای باید یاد بگیرند که چطور از زخمها و تاولهای خود مراقبت کرده و همچنین از یک رژیم غذایی مناسب برای خود استفاده کنند.

خبر جدید  رتبه سوم سنگ نوردان خراسان رضوی در المپیاد استعدادهای برتر

خبرنگار: علیرضافیروزی