به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، جمال حسن بارانی اظهار کرد:

نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تاریخ هجده و نوزدهم دی ماه سال جاری با حضور وزارتخانه ها، شهرداری ها، سازمان ها و نهادهای بخش عمومی بنگاه های اقتصادی خصوصی، نهادهای دولتی و خصوصی و سازمان ها و بنگاه های مالی و بیمه در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه این کنفرانس از سال۸۸ به صورت متوالی در حال برگزاری است، افزود: این کنفرانس امسال در چهار محور پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ایران، ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، نقش حسابرسی عملکرد در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نقش و کارکرد قوه مقننه در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برگزار گردید .

خبر جدید  برای 15 پزشک افغانستانی در خراسان شرایط کار فراهم شده است

مدیر کل برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در ادامه افزود :بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از سال ۹۲ تاکنون به صورت عملیاتی و عملکردی در شهرداری مشهد ثبت می شود و این مجموعه برای نخستین بار در میان دستگاه های اجرایی سطح کشور توانست ساز و کار اجرایی بودجه عملکردی را از طریق سامانه ایجاد نماید.

خبر جدید  کشاورزی تربت جام، نیازمند حمایت واقعی

بارانی گفت: شهرداری مشهد در سال ۹۴و سال ۹۶ و همچنین در سال جاری توانست تندیس نقره ای این کنفرانس بین المللی را به دست آورد؛ همچنین باید به این مسئله توجه داشت که تندیس نقره ای بالاترین سطحی بوده که تمامی سازمان ها، وزارت خانه ها و غیره توانسته اند کسب کنند و تاکنون هیچ نهادی نتوانسته تندیس طلایی را به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد تنها مجموعه در میان سایر شهرداری های کشور است که توانسته است تندیس نقره ای را به دست آورد، یادآور شد: در نهمین دوره این کنفرانس تنها هشت نهاد توانسته اند به مقام های تقدیرنامه، برنز و نقره ای دست یابند که در این میان فقط شهرداری مشهد و وزارت بهداشت توانستند تندیس نقره ای بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را به دست آورند.

خبر جدید  طراحان فتنه در حاشیه هستند/شناخت سخت فتنه نرم

مدیر کل برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در خاتمه گفت: در این کنفرانس نیز از کشورهای فرانسه، مالزی و اوکراین حضور داشتند.