به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دکتر مرتضوی در خصوص تفاوت مدیریت پروژه و توسعه حرم ها در ایران و عراق اظهار کرد: مهم ترین تفاوت ایران عراق در تعدد ذی نفعان و زائرین اعتاب مقدسه میباشد چراکه حرم هایی که در ایران وجود دارد در قرون اخیر در یک زمینه شیعی و با دولت ها و ملت شیعی احداث، بازسازی و نوسازی شده اند.

وی ادامه داد: اما شرایط در کشور عراق در طول سالیان متمادی چنین چیزی نبوده و اعتاب مقدسه مورد بی مهری های زیادی از طرف حکومت های مختلف قرار گرفته اند.

دکتر مرتضوی بیان کرد: رفتار شناسی زائر در طراحی و معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به آن توجه کرد، به عنوان مثال سنت بیتوته که طبق آن زائرین عراقی در داخل حرم اقدام به اسکان و استراحت میکنند، سنتی مرسوم است که باید در طراحی تدابیر لازم در خصوص آن اتخاذ گردد.

وی افزود: این موضوع جزو سنت های عراق در زیارت اماکن متبرکه است و ربطی به تمکن مالی افراد ندارد و زائرین عمل بیتوته را شایسته دانسته و آن را بخشی از زیارت محسوب میکنند که ما این قضیه را به طور واضح در مشهد یا قم نداریم.

مرتضوی عنوان کرد: در بعضی از مواقع نیز حجم غیر قابل تصوری از زائر به حرم های عراق مخصوصا کربلا و نجف مشرف میشوند که در طرح توسعه نجف و صحن حضرت زهرا برای این مسئله راه حل دیده شده و این صحن به صورت مطبق ساخته شده است تا در صورت لزوم فضای بیشتری را در اختیار زائر قرار دهد.