به گزارش خبرنگارخبرگزاری برنا از تربت جام ، مرتضی حمیدی فرماندار تربت جام با اشاره به رسالت دانشگاهها و دانشجویان گفت:دانشجویان قشری هستند که همه افراد جامعه به آنها نظر دارند وجامعه را درک می کنند و از ریسک پذیری بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دانشجویان قدرت تحلیل در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دارند باید بتوانند از این توان و قدرت فکری در جامعه و در سطح دانشگاهها به خوبی استفاده کنند.

خبر جدید  2 تفاهم‌نامه معین‌های اقتصاد مقاومتی تربت‌جام به امضا رسید

فرماندار تربت جام گفت: ضرورت جامعه گفتمان و گفتگو است و باید بتوانیم زمینه امید و نشاط در جامعه را فراهم کنیم و آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم و شما نخبگان و نمایندگان دانشگاهها می توانید در این امر به شهرستان کمک کنید.

خبرنگار: علیرضافیروزی