اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

طرح «آمایش سرزمینی» در فضاهای پیرامونی مشهد مورد غفلت واقع شده است

طرح «آمایش سرزمینی» در فضاهای پیرامونی مشهد مورد غفلت واقع شده است

قربانعلی عباسزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: آنچه که در سکونتگاههای روستایی ما امروزه میگذرد حاصل سه عامل منابع خدادادی، جامعه محلی در کنارسازمانها و نهادهای ناکارآمد است.

وی با اشاره به اینکه امروز با پدیده مهاجرت مردمی که قادر به زندگی در شهر مشهد نیستند به روستاها روبرو هستیمادامه داد: در شرایط نابسامان اقتصادی، شهرها با دو عامل مواجه هستند؛ یا شاهد کاهش مهاجرفرستی به روستاها هستند و یا شاهد بازگشت جمعیت از کلان شهرها به روستاها هستیم.

مدیر طرح ساماندهی مطالعات راهبردی حریم کلان شهر مشهد تصریحکرد: جمعیت از شهرها به روستاها برمیگردند،این مهاجران با توجه به درک شرایط شهر به مسائلبنیادین توسعه کشاورزی، معیشت و شیوههای بهرهبرداری توجه کرده و خود محرک برای تغییر جامعه محلی خواهند شد.

وی با بیان اینکه جامعه روستایی با افزایش سطح دانش و افرادی که از شهر به آنجا بر میگردند در حال پوست اندازی هستند، گفت: امروزه در شرایطی قرار گرفتیم که هیچ تغییری در زندگی روستاییان حریم مشهد، چه با الحاق به مشهد و چه بدون الحاق اتفاق نخواهد افتاد.

خبر جدید  ۸ کاراته باز خراسان رضوی در اردوی تیم ملی حاضر می‌شوند

عباسزاده با اشاره به ملحق شدن بسیاری از روستاها به مشهد عنوان کرد: هنوز نتوانستهایم تغییر اساسی در این سکونتگاهها ایجاد کنیم و با افزایش چندین برابری چالشها در آن مناطق رو به رو هستیم.اگر با نگرش انسانمدارانه به موضوعات روستاها بنگریم، تغییر حاصل میشود.

وی با اشاره به اینکه اگر عامل اصلی جاذب بودن روستاها ارزانی سکونت است، ادامه داد: اگر به دنبال مهار ورود جمعیت به روستا هستیم باید روستا از آستانه جذب جمعیت جدید خارج شود.

عباسزاده اظهار داشت: به فضاهای پیرامونی مشهد در طرح «آمایش سرزمینی» بیتوجه هستیم، باید اقدام و برنامهریزی محلی شکل دهیم. امروزه با توجه به همه شرایط در مورد پیرامون شهر مشهد میتوانیم از الگوی طلایی پیشرفت و توسعه نیز بهرهمند شویم.

خبر جدید  ۱۰۰۰ خادمیار رضوی در مناطق سیل‌زده استان گلستان حضور یافتند

وی با اشاره به وجود حدود ۱۲۸ روستا با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در حریم شهر مشهد گفت: این جمعیت ۲۰۰ هزار نفری خواهند توانست بخش عمدهای از نیازهای مجاوران و زائران را تحت پوشش خود قرار دهند.این موضوع مبتنی بر شناسایی رویکرد اقدام در حریم و آشنایی با ظرفیتها است.

عباس زاده با اشاره به اینکه امروزه با جمعیتی در این روستاها مواجه هستیم که نسل دوم مهاجرین نسل اول هستند، افزود: نسل اول هیچ تعلقی به مکان و فضای زندگی خود نداشتهاند چرا که خود را امانتی در این منطقه میدانستند اما نسل دوم به فضا و مکان خود تعلق دارند و برای بهبود شرایط زیست خود تلاش میکنند.

وی ادامه داد: نسل دومی که ماهر، آموزش دیده و تجربه زیست دارد و حتی قادر به جذب منابع است لذا نگرش ما به عنوان برنامهریزباید طرحی جامعهمحورانه باشد.

مدیر طرح ساماندهی مطالعات راهبردی حریم کلان شهر مشهد با بیاناینکه سیاستمداران و مدیران شهری در حال اقبال نشان دادن به تبدیل شدن روستاهای حریم به تولیدکنندگان واقعی هستند، اظهار کرد: تسهیلات خوبی را در اختیار آنان گذاشته خواهد شد.باید با استفاده از نقاط قوت و ظرفیتهایی که در اختیار ماست و با شناسایی کنشگران محلی و منطقهای شرایطی را ایجاد کنیم تا روستائیانبه سمت بالندگی در همه حوزهها بروند.

خبر جدید  ارتقای معیشت و رفاه مرزنشینان باید در دستور کار باشد

عباس زادهبا بیان اینکه سازمانهای عمومی دچار ناکارآمدی هستند، ابراز کرد: باید بپذیریم که سازمانهای عمومی برای بهبود زیست مردم کاری نخواهند کرد لذا در این شرایط مجبور به پذیرش مشارکتهای مردمی هستیم.

انتهای پیام/ ز


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *