اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

قالیباف در مشهد:«۴درصدی‌ها»اجازه پیشروی امور را نمی‌دهند

قالیباف در مشهد:«۴درصدی‌ها»اجازه پیشروی امور را نمی‌دهند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، محمد باقر قالیباف شامگاه پنج شنبه در همایش «کارنامه چهل سالگی، بررسی مسائل، چالشها و فرصتها در دهه پنجم انقلاب»در مشهد اظهار داشت: هر حرکت و انقلابی در هر مجموعهای از سازماندهی سیاسی فضای امروز دنیا با وجود جریانها و نگرشهای مختلفوقتیبه قدرت میرسدباید ساختاری برای خود طراحی کندتا این قدرت را حفظ و همچنین ساختاری را طراحی کندتا افزایشقدرت هم بدهند و این، شامل هر حرکت و انقلابی میشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: انقلاب اسلامی ویژگی منحصربه فردی نیز داشت؛باورش مبتنی بر اعتقاد بهسنتهای الهی بودآن هم در موقعی که فرهنگ لیبرالی و سرمایهداری در تمام سطوح جهانی، منطقهای، ملی، محلی و حتی نفر به نفر نفوذ پیدا کرده است، ما انقلابیداریم که بنا به تعبیر زیبای حضرت امام (ره)اگر شما بخواهید مقابل دین ما بایستید، ما مقابل همه دنیا شما خواهیم ایستاد مصداق پیدا میکند.

قالیباف افزود: پس انقلاب اسلامیبا چنین تفکر و باوری مبتنی بر اعتقاد بر سنتهای الهی و فرهنگ برخاسته از قرآن و اهل بیت(ع) گام برداشته و خود را در چارچوب نظم نوین جهانی جا نمیدهد و در عصری اتفاق افتاد که دوره جنگ سردبود که دنیا تحت سیطره دو قدرت بود.
آنها دست از سر ما برنمیدارند مگراینکه در آرمانها، ارزشها، باورها، تفکرها و اندیشههایمان تجدید نظر کنیم؛ این همان رابطه ظالم و مظلوم است.

وی تصریح کرد: شرایط قبل و بعد از انقلاب ما متفاوت است، مهمترین کار و اولویت ما در قبل از انقلاب، تعریف و تبیین مبانی انقلاب بود ولی وقتی به قدرت رسیدیم باید بدانیم حرف لازم است اما کافی نیست؛ امروز وظیفه همه ما کارآمدی دین در جامعه است و منظور از کارآمدی این است که هم درست کار کنیم و هم کار درست را بکنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وقتی به این ساختار نگاه میکنیم باید بدانیم آرمانهایمان کجاست؟سطح اول، هدف غایی و نهایی است که در همه عصرها و نسلها وجود داشته و در حقیقت فلسفه خلقت؛ یعنی زندگیکردن براساس بندگی و سیر رشد و تعالی است، یعنی اگر ما همه امکانات مادی را فراهم کنیم اما بندگی خدا و سیر رشد و تعالی اتفاق نیفتد به هدف غایی خود نرسیدهایم.

قالیباف افزود: سطح دوم که امروز بیشتر با آن سر و کار داریم، سطحی است که باید به جمهوریت نظام یعنی مردم سالاری دینی، به آزادی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اسلامیت نظام یعنی توجه به شریعت احکام و فرهنگ اسلامی و در حوزههای عدالت، رفاه، تربیت و تعلیم و در کل سطوح به نوعی سبک زندگی اسلامی در همه شئونات باید پرداخت.

خبر جدید  خراسان رضوی| ۱۵۰ باب خانه در روداب و داورزن در اثر سیلاب تخریب شدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: وقتی میگوییم مولد باشیم یعنی براساس باورهای دینی خود باید تولید قدرت، ثروت، معرفت و منزلت کنیم؛ کارکرد یک نظامی مثل جمهوری اسلامی باید مبتنی بر تبیین کردن این چهار قدرت باشد؛ یعنی تبدیل کردن معرفت به قدرت و ثروت و منزلت به قدرت.

قالیباف افزود: یک سطح عملیاتی و میدانی هم داریم که به تعبیر امروز؛ مسائل زیرساختی، خدماتی، نیازهای اولیه ما است؛ اگر بخواهیم یک ارزیابی از کارکرد جمهوری اسلامی داشته باشیم باید در این سه سطح دقت کنیم؛کارنامه ما در جاهایی قابل قبول است اما در جاهایی هم اصلا قابل دفاع نیست.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبریافزود:در جمهوری اسلامی در دولتسازی باقی ماندیم و نتوانستیم موفق شویم و جاهایی نیز عقبنشینی کردیم؛ منظور از دولتسازی؛ قوه قضائیه، مجریه، مقننه، نیروهای مسلح و مردم هم هست، اساس این انقلاب بر مردم و مردم مداری است.

قالیباف تصریح کرد: امروز هم در داخل کشور با مشکلاتی روبرو هستیم؛ بیکاری، فساد، رانت، آسیبهای اجتماعی، مشکلات اقتصادی، تورم؛ باید دقیقا دقت کنیم اگر امروز بر فرض مثال با فساد روبرو هستیم فساد علت است یا معلول؟ بنده معتقدم همه این مشکلات معلول است و علت اصلی، ضعف مدیریت و کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی است و در این بخش دچار چالش بزرگ هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به لحاظ منابع مادی و انسانی چیزی کم نداریم و مثالهای زیادی هم در حوزههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دهه اول انقلاب تا چهارم تا امروز داریم؛ اما امروز چالش ما ناکارآمدی اشباع شده در کشور است که با آن روبرو هستیم و مهمترین نیاز بنیادی ما در حقیقت مدیریت و اداره کشور در این بخشها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر در تاریخ اسلام و در زمان حکومت حضرت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)، نگاه کنیم در همان دوران کوتاه۵ ساله، درسهایی است که باید نگاه کنیم و سرمشق بحثهای مدیریتی باشد.باید ساختارها را کوچک کنیم؛ بایددر توزیعفضایی قدرت و سازماندهی سیاسی فضا یعنی تفکیکهای ساختاری اداره کشور بین کار ملی و محلی تفکیک قائل شد.
هر کاری که جنبه حاکمیتی دارد باید در اختیار دولت باشد و هر کاری که جنیه تصدی گری دارد باید به طور کامل به مردم واگذار شود.

قالیباف گفت: اگر مردم مدنظر باشند و خود مردم در میدان کار قرار بگیرند؛ شایستهسالاری صورت میگیرد، فساد به حداقل میرسد؛ هرچه از انقلاب فاصله گرفتیم، مرتب به سمت نوعی از تفکرات که با مبانی انقلاب در حوزه مدیریت است رفتیمو اوج این کار هم از دهه۷۰ پایهگذاشته شد و این روند تا امروز ادامه پیدا کرد و امروز آسیبهای آن را در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میبینیم اما در حوزه دفاع و امنیت که امروز کارنامه قابل دفاع داریم اساس نگرش انقلابی تا امروز باقی مانده است.

خبر جدید  «شیخ طبرسی»؛ از مفسر بزرگ مدفون در شمال صحن انقلاب حرم رضوی چه می‌دانید؟

وی در پاسخ به سوال اینکه نظر ایشان راجعبه عملکرد مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی چیست تصریح کرد: همه انسانها حتما نقاط قوت و ضعفی دارند و من معتقدم انصاف حکم میکند اگر شخصی را میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم باید سابقه آن را بررسی کنیم و همه جوانب کار را باید در نظر داشته باشیم.مهمترین نقد من و اشکال ایشان آن عملکردی بود که در دوره ایشان شکل گرفت به ویژهدر دولت دوم ایشان که نگرشی پایهگذاری شد که براساس نگرش و پایه مبانی انقلاب نبود و هر چه زمان گذشت نقطه انحراف اولیه بیشتر شد و امروز چالش جدی ما در همین است که منطبق بر فرهنگ دهه شصت و باورهای انقلاب در حوزه اقتصاد نیستیم اما در خیلی از کارها،حرکتهای بزرگی اتفاق افتادهکه جای تقدیر و تشکر دارد.

قالیباف خاطرنشان کرد:اگر در جمهوری اسلامی کسی دنبال پست و مقامی باشد این امر نکوهیده است و مقام معظم رهبریهم این مطلب را به ما عرضه داشتند؛ بنده هم تا امروز به دنبال پست و مقام نبودهام؛همیشه دنبال این بودهام برای انقلاب کوتاهی نکنم و دنبال امورات شخصی نروم اکنونهم که هیچ مسئولیت اجرایی ندارماز صبح تا آخر شب بیرون از خانه هستم و مشغول فعالیت جهادی هستم؛ نه بودجه دولتی دارم و نه کار دولتی و امروز با مردم کار میکنم؛مهم این است که هر جا هستیم ناامید نشویم، انقلاب به ما یاد داد که «نمیشود»، نداریم.

وی تصریح کرد: وظیفه قوه مجریه، کار اجرایی است و یکی از نقدهای من به قوه مجریه معطوف به کسانی است که یا تجربه کار اجرایی ندارند یا اگر دارند کارنامه قابل دفاع از خود ندارند. ۴۰ سال از انقلاب گذشته و ما در دهه اول انقلاب نیستیم؛ بنده اگر در قوه مجریه باشم اولین کاری که میکنم این است کهدولت را به سرعت کوچکسازیو برونسپاری میکردم و البتهاین برونسپاری باید منطبق بر نگرشهای اسلامی باشد.

خبر جدید  مشهد|بانک مرکزی مهلت انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را تمدید کند

قالیبافافزود: این دیدگاه که میگویند دستگاههای امنیتی نمیگذارند کاری انجام بگیرد؛ دیدگاه غلطی است و آن کسانی که نمیگذارند کار به پیش برود، ۴ درصدیها هستند که همه جا وجود دارند؛ اگر مسئولی که داراییاش ۵۰۰ یا هزار میلیارد تومان است هر چند که از راه حلال و عرق جبین هم بوده باشد، در جمهوری اسلامی نمیتواند وزیر باشد.

قالیباف در پاسخ به این سوال که عدهای عملکرد شما را در شهرداری و کارنامه شما را در مسیر ریلگذاری شده توسعه لیبرالیمیدانند تصریح کرد: من همدر ناجا و همچنین در شهرداری با مردم سر و کار داشتهام و زمانی که به شهرداری آمدم اولین حرفی که زدم گفتم از زمانی که شهر تهران شکل گرفته روز به روز شمال تهران با جنوب تهران متفاوتتر شده؛ یعنی هر کسآمد، شهر تهران را دو قطبیتر کرد.

وی گفت: من در اوایل خدمت هم در شهرداری قولی دادم و گفتم من همه تلاش خود را میکنم تا نگذارم فاصله شمال و جنوب بیشتر از این شود و اگر زیرساختها و شاخصهها را نگاه کنید میتوان با کلان شهرهای بزرگ دنیا قیاس کرد و امروز همه شاخصهها نشان می دهد که جنوب شهر تهران در دوره ۱۲ ساله ما نه تنها فاصله آن با شمال تهران بیشتر نشد بلکه کمتر هم شد.

وی گفت: این یعنی عدالت و به فقرا رسیدن؛هفت سال قبل در شهرداری تهران زمانی که حرف از بافت فرسوده به این شکل وسیع که امروز هست نبود، تصمیم گرفته شد خانه فرسودهای که در بافت فرسوده است پروانه ساخت رایگان دهیم و بدهیهای گذشته آن را نگیریم؛آیا این عدالت و رسیدگی به فقرا و محرومان نیست؟

شهردار سابقتهران افزود: قبل از حضور من به عنوان شهردار در شهرداری نه طرح جامعی بود و نه طرح تفسیری و شهردار هر تصمیمی که میخواست میگرفت؛ تمام کار ما براساس طرح جامع بود و نکته دیگر این که ما در شهر تهران از مردم عوارض میگیریم اما آیا دستگاههای دولتی بیشمار در تهران هم به شهرداری عوارض خود را میدهند؟ خیر.

قالیباف ادامه داد: در ۲۵ سال، متروی تهران که همزمان با دو دولت سازندگی و اصلاحات بود،۷۰ کیلومتر مترو ساخته شد، ما در طول دولتهای نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم که دوباره تحریم بودیم، ۲۴۰ کیلومتر خط مترو ساختیم؛مترو تهران را با مترو کشورهای پیشرفته از لحاظ کیفیت، ساخت و قیمت قیاس کنید.

انتهای پیام/


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *