به گزارش خبرگزاری برنا ازتربت جام ،رئیس پلیس راهور تربت جام درگفتگوباخبرنگار ماگفت: فرهنگ مداری وقانونمندی دواصل مهم در قانون جدید بیمه شخص ثالث است که بر این اساس دخالت رفتار انسان نظیر پرخطر بودن، نوع رانندگی یا محتاط بودن فرد برای تعیین حق بیمه پایه بر اساس آئیننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه تعیین واجرایی می شود

سرهنگ بزمی باطرح جزئیات تصریح کرد بر اساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث و آئیننامه اجرایی آن به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه نامه یک درصد و تا حداکثر ۳۰ درصد به حق بیمه پایه اضافه میشود.

خبر جدید  واکنش امام جمعه اهل سنت تربت جام به حادثه تروریستی سیستان وبلوچستان

رئیس پلیس راهور تربت جام خاطرنشان کرد: درصورتی که راننده مرتکب تخلفات حادثهساز موضوع ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شود با توجه به تصریح بودن قانون مشمول نمرات منفی میشودو در صورتی که مجموع نمرات منفی به ۳۰ برسد گواهینامه به مدت سه ماه ضبط میشود.

سرهنگ بزمی عنوان کرد: در صورتی که گواهینامه ضبط شود رانندگی فرد در حکم رانندگی بدون گواهینامه محسوب شده و در صورت بروز تصادف برابر ماده ۱۵ قانون بیمه، خسارت و دیه به زیان دیده پرداخت میشود لیکن از مقصر حادثه بازیافت میشود.

خبر جدید  مصدومیت 12 نفر در تصادف مینی‌بوس با تریلی در مشهد

وی افزود: برابر ماده ۱۴ بیمه شخص ثالث در صورتی که راننده مرتکب تخلف حادثهساز شود و تصادف کند برای بار اول دو و نیم درصد، بار دوم پنج درصد و بار سوم ۱۰ درصد از میزان دیه و خسارت پرداخت شده از مرتکب بازیافت میشود.

سرهنگ بزمی درپایان خاطرنشان کرد : به ازای هر تخلف حادثهساز ثبت شده در دوره اعتبار بیمهنامه قبلی غیر از تخلفات موضوع ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز نیم درصد و تا حداکثر ۳ درصد به حق بیمه پایه مرتکب تخلفات حادثهساز اضافه

خبر جدید  مردم تربت‌جام میزبان سه شهید گمنام می‌شوند

میشود.

خبرنگار: علیرضافیروزی