به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید حمید رضا روحبخش افزود : توسعه دولت الکترونیکی در استان براساس قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و سیاستهای کلان در حال انجام است.

وی عنوان کرد : به ویژه در شاخص توسعه زیرساخت ها، شبکه دولت به عنوان بستر شبکه ارتباطی اختصاصی بین تمامی ادارات دولتی استان با اتصال بیش از چهار هزار و ۲۰۰ ساختمان اداری تا سطح تمامی ادارات شهرستانی، نهادهای عمومی غیردولتی و دهیاریهای استان توسعه یافته و امروز به عنوان بزرگترین شبکه دولت در کشوراست.

وی گفت : در سه زیرشاخص توسعه دولت الکترونیک شامل توانمند سازی نیروی انسانی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه سرویسهای الکترونیکی دولت، کارهای زیادی انجام شده است و بعد ایجاد زیرساختها، خدمات بسیار زیادی از طریق دستگاههای خدمت دهنده یا حتی استارتآپها، مستقیم و بهصورت الکترونیکی از طریق وب سایتهای اینترنتی، برنامههای کاربردی تلفن

همراه، کدهای یو اس اس دی """"""" به مردم در حال ارائه است .

خبر جدید  2 جودوکار خراسانی راهی آلمان می‌شوند

وی با بیان اینکه هنوز راه زیادی در پیش داریم تا به طورکامل مفهوم "دولت الکترونیک" را محقق کنیم ، افزود : گاه در برخی از حوزهها ما راه را پیمودهایم اما به کندی، به نحوی که اثرگذاری و ارزش افزوده اقتصادی آن کم شده است بر این مبنا سرعت در توسعه دولت الکترونیک مورد تاکید و توجه جدی است .

وی گفت : با همافزایی های ایجاد شده در دستگاههای اجرایی، فرمانداریهای تابعه استان و نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع تحقق دولت الکترونیکی به عنوان یکی از هفت راهبرد اصلی استان تعریف شده و با جدیت در دست پیگیری است.

وی در این میان مشارکت عمومی برای تحقق مهاجرت از دولت سنتی به الکترونیک ضرورتی مهم خواند و افزود : براساس مستندات بینالمللی دولت الکترونیکی بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای ارائه خدمت سهل و آسان به مردم دارای اهمیت است .

وی عنوان کرد : در این خصوص اجرای طرح "تکاپو" در رسته فناوری اطلاعات از سال ۹۶ در دستور کار قرارگرفته و بدین منظورحمایتهای لازم از کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان انجام شده است چنانکه ۳ هزار و ۲۳۱ کسب وکار و استارت آپ بومی در حوزه فناوری اطلاعات استان ثبت شده و بعد از تهران رتبه دوم کشور را داریم.

خبر جدید  اعزام سرمربی خراسانی تیم ملی شمشیربازی به رقابت‌های جهانی

روحبخش با بیان اینکه به طور قطع هر یک از این استارت آپ ها مسئلهای را به شکل نوین و با استفاده از یک برنامه کاربردی تحت تلفن همراه حل و مستقیم به مردم خدمات می دهند، افزود : از این رو نگاه جامعنگر نهادهای اداری استان، جلوگیری از بخشینگری، اعمال سلیقه، اجتناب از این تفکر که دادههای سازمانی صرفا منحصر به همان سازمان است، جایگزین کردن تفکر فناورانه، بهکارگیری راهکارهای مبتنی بر استفاده از ابزارهای ICT به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به مردم در راستای اجرای دستورالعمل میز خدمت الکترونیکی به عنوان راهکار اصلی مورد تاکید است .

خبر جدید  اسناد نقاره‌خانۀ حرم رونمایی می‌شود

وی در ادامه اظهار کرد : رفتارهای سلیقهای و الگوهای قدیمی تلاش میکند تفکرات فناورانه را با شکست مواجه نمایند چنانکه امروز تفکرات سنتی والگوی مدیریتی قدیمی،عدم انعطاف پذیری سازمانی، دستورالعملهای نامتناسب با تحولات چشمگیر فضای غالب فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتالی بین جوامع شهری و روستایی، کمبود منابع لازم، موانع پیش روی تحقق جامع و کامل دولت الکترونیکی هستند.

وی عنوان کرد : تحقق دولت الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری بر مباحث نوگرایی تفکرات بدنه مدیریتی وحتی کارشناسی سازمانها است تا نگاه صرف سخت افزاری را به نرم افزاری و فکرافزاری تبدیل کنیم،ضمن آنکه سرمایه گذاری در توسعه و به کارگیری ابزارهای دیجیتالی مورد نیاز در حوزههای مختلف تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی اگر با رویکرد مشارکت با بخش خصوص توانمند بومی استان انجام بگیرد فرصتهای شغلی زیادی را در حوزه ICT به دنبال خواهد داشت.