اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

مدیریت شهری با تغییر کاربری کوهستان پارک مشهد مخالف است

مدیریت شهری با تغییر کاربری کوهستان پارک مشهد مخالف است

احمد نوروزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس در ارتباط بافعالیت کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد اظهار داشت: این کمیسیون در سه حوزه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، اقتصادی و مناطق پیرامونی حاشیه شهر مشهد فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات معیشتی کارگران و بیکاری دانشجویان فارغالتحصیل نیازمند گسترش و بسط زمینههای سرمایهگذاری در شهر است تا به واسطه آن بتوانیم این مشکلات مسائل را برطرف کنیم، افزود: شورای پنجم شهر مشهد در ابتدای فعالیت خود سعی کرد تا اعتمادسازی در میان سرمایهگذاران را مجدد محقق کند و در گام بعدی به دنبال جذب سرمایهگذار جدید باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامیمشهدگفت: در راستای تحقق اعتمادسازی در ابتدا سعی کردیم تا پروژههای نیمه تمام سطح شهر را که به دلیل وجود مسائل مشکلاتی با شهرداری سالها متوقف شده بودند، مجدد از سربگیریمکه این فعالیت منجر به نوعی اثر منفی و تبلیغی منفی برای شهر مشهد شده بود.

نوروزی تاکید کرد: در راستای رفع مشکلات سرمایهگذاری کارگروه تسهیل ذیل کمیسیون سرمایهگذاری و اقتصادی شورای مشهد شکل گرفت و در آن نمایندگانی از بخش خصوصی شورای شهر، شهرداری و صاحبنظران این حوزه فعالیت میکنند.

به گفته وی، برای حل مشکلات سرمایهگذاران براساس ضوابط و مقررات راهکارهای مناسب اندیشیده میشود و از اختیارات شهرداری در جهت حل و فصل آنها استفاده میکنیم. هر زمان که نیاز به مصوبه شورا باشد، از اختیارات شورای شهر استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در بعضی از نقاط شهر بیش از حد نیاز پروژههایی با کاربریهای مشخص ایجاد شده که این امر سببایجاد مشکل در بازگشت سرمایه سرمایهگذاران میشود، گفت: اگر مجتمعها بتواند به صورت ترکیبی با کاربریهای مختلف ایجاد شود بدون شک امتیازات بسیار خوبی را برای سرمایهگذاران به ارمغان میآورد.

خبر جدید  عکس سلطان سکه در کتب ادعیه حرم امام رضا(ع) صحت ندارد

نوروزی ادامه داد: از جمله امتیازات مدنظر قرار گرفته از سوی شورای شهر مشهد برای سرمایهگذاران میتوان به لایحه مشوقهای سرمایهگذاری اشاره کرد که اخیراً در جلسه علنی شورا به تصویب رسید.چندین پروژه با کاربریهای مختلف تعریف شده که رویکرد و محوریت اصلی آنها به بحث گذراندن اوقات فراغت زائران و مجاوران و تامین خدمات مورد نیاز آنهاست چراکه زائران باید از وقت آزاد خود بیشترین استفاده را ببرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد افزود: مدیریت شهری در تعریف پروژههای سرمایهگذاری مدیریت شهری نباید به صورت قهری و الزامی برخورد کند. برخی از پروژهها از سوی سرمایهگذاران پیشنهاد شده و نظرات آنها در کمیسیونهای مربوطه بررسی میشود. چندین طرح و پیشنهاد برای پارک خورشید و بهار پیشنهاد شده که امیدواریم بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

نوروزی با بیان اینکه ایجاد مراکزی که بتواند ۱۲ ساعت از وقت زائر و مجاور را به خود اختصاص دهد نقش بسزایی در حوزه اقتصادی شهر خواهد داشت، ادامه داد: چرا که بدین ترتیب یک روز سببافزایش ضریب ماندگاری زائر شده و ثمرات بسیاری را برای شما به ارمغان خواهد داشت.

وی در ادامه صحبتهای خود به بیان مطالبی پیرامون بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی پرداخت و اظهار داشت: این محدوده قسمتی منحصر به فرد در ایران و حتی در دنیا است که سالیانه ۳۰ میلیون نفر را به خود جذب میکند. طرحی که در گذشته برای این پهنه تعریف شده سببشده سرمایهگذاریهای فراوانی در آن انجام شود و بسیاری از مسائل و مشکلات آنها حل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد ابراز خرسندی کرد: خوشبختانه شهردار منطقه ثامن با مسائل و مشکلات این منطقه به خوبی آشنایی دارد و سعی کرده با رویکردی متناسب و تعاملی به حل مشکلات سرمایهگذاران منطقه بپردازد و اقدامات بسیار مثبتی در بحث مالکان در برنامه خود قرار دهد.

خبر جدید  پدیده - استقلال؛ ساق‌های خسته آبی‌ها عامل پیروزی شاگردان یحیی می‌شود؟

نوروزی در ادامه راهکارهای حل مشکلات بافت اطراف حرم مطهر تصریح کرد: مشکلات این محدوده جز با مشارکت و تعامل با مالک این محدوده این بافت امکانپذیر نیست و اگر بخواهیم غیر از این عمل کنیم شرایط امروز را شاهد خواهیم بود که تداوم خواهد داشت بنابراین باید رویهها را تغییر دهیم و با شیوههای موجود به نتیجه برسیم که منجر به تغییر در رفتار و روش تعامل با مردم باشد.

وی ادامه داد: وزارت کشور بدون توجه به مسائل خاص شهرها نسخه یکسان برای تمامی آنها پیشبینی کرده که این روش بسیار نامناسب است. مشهد با یک میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت در حاشیه شهر که برابر با جمعیت بسیاری از استانهای کشور است و اقتضائات خاص خود را میطلبد و باید برای ساختار شکلی متفاوت دیده شود.

نوروزی گفت: شورای شهر مشهد تصمیم به ایجاد ۲۰ کارگروه تسهیلگری گرفت اما این مشکل هنوز کارگروهها شکل نگرفته و گروه ولی ثبت نام متقاضیان انجام شده و گروه هایی نیز آموزش دیدهاند و رویکرد ما در تعامل با مردم است و برخورد اجباری و الزامی با شهروندان به ثمر و نتیجهای نخواهد داشت تجربه دنیا نیز نشان داده که حل مشکلات مناطق پیرامونی و یا فرسوده جز با مشارکت شهروندان و این تعامل با آنها امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: به منظور جذب سرمایههای خارجی در گام نخست باید سرمایههای داخلی و سپس سرمایه ایرانیان مقیم خارج را جذب کنیم و سپس میتوان به سمت جذب سرمایههای خارجی رفت.

وی در زمینهپیوست فرهنگی برای پروژههای سرمایهگذاری نیز گفت در مصوبه مشوقهای سرمایهگذاری تصمیم گرفتیم که برای افراد فعال در حوزههای فرهنگی که اقدام به انجام کارهای فرهنگی در مجتمعها میکنند امتیازاتی در نظر گرفته شود تا نقش حمایتی از آنها را داشته باشیم.

نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد: زائران بارگاه منور رضوی سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد سوغات چینی متبرک خریداری میکنند پس باید برای تهیه سوغات مبترک رضوی تلاش کنیم.در راستای حمایت از مشاغل خرد و خانگی، کارگروهی ذیل کمیسیون اقتصادی شکل گرفته و نشستهای مختلفی نیز با افراد مختلف برگزار کردهایم؛ جهاد دانشگاهی نیز مطالعات خوبی انجام داده و به واسطه این طرح میتوان حلقه واسط خوبی میان بخشهای ذیربط ایجاد کنیم.

نوروزی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای بسیاری در پروژههای سنگین شهر انجام شده، اظهار داشت: بدون جذب سرمایهگذار نمیتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد؛ مشهد شهری زیارتی است و لذا برای ارائه خدمات به زائران در حوزه های مختلف و غنی سازی اوقات فراغت آنها باید تلاش کرد.

خبر جدید  وضعیت آسفالت برخی معابر گناباد «افتضاح» است؛ شهرداری پاسخگو نیست

عضو شورای شهر مشهد در موردکوهستان پارک مشهد نیز گفت: سعی مدیریت شهری بر این بوده که این مجموعه در چرخه خدمات شهر باقی بماند و با تغییر کاربری آن مخالف خواهیم بود؛ این ایده را دنبال میکنیم که باید جهت گردشگری مردم و توسعه شهر مشهد را تغییر دهیم.

نوروزی با بیان اینکه در سمت شمال شهر مشهد اراضی فراوانی داریم که میتواند بستر مناسبی برای تحقق این مهم باشد، افزود: متاسفانه طرح پهنهبندی حریم شهر مشهد پس از گذشت ۳ سال از زمان موعود باید آماده میشد که محقق نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای شهر مشهد همچنین گفت: فعالیت های بسیار خوبی برای پارک خورشید، اعم از پردیس هیجان و تلهکابین و … تعریف شده؛ علاوهبر آن، پارک جنگلی طرق، توسعه بوستان مینیاتوری و کمربند جنوبی از فرصت های بزرگ خوبی برای شهر مشهد محسوب میشوند.

انتهای پیام/ ز


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *