اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

مشهد| رحیم پور‌ ازغدی: انقلاب ایران نهضت اخلاقی معنوی را در جهان اسلام به وجود آورد

مشهد| رحیم پور‌ ازغدی: انقلاب ایران نهضت اخلاقی معنوی را در جهان اسلام به وجود آورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حسن رحیمپورازغدی عصر امروز در نشست راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: گام دوم از موضوعات متنوع اما در عین حال یکپارچه تشکیل شده و به دلیل تعدد موضوعات و عمیق بودن مفهوم هر یک از آنها قادر به باز کردن تمامی مباحث آن نیستیم.

وی تصریح کرد: در این جلسه تنها در مورد یک بند از بیانیه گام دوم توضیحاتی ارائه میشود و با توجه به حائز اهمیت دانستن معنویت و اخلاق در این بیانیه، باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم، به دلیل فقر تحلیل یکپارچگی در باب وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه، عدهای از افراد اطلاعات اشتباهی در مورد آن دارند.

رحیمپور بیان کرد: برخی بر این باورند که وضع معنویت و اخلاق در جامعه ما در حالت بحرانی قرار دارد و مردم از گذشته فاسدتر شدند، اما ما باید به وضعیت کنونی ایران را با آرمانهای توحیدی سنت و مقیاس امام و وضعیت گذشته کشور را نسبت به سایر کشورها میسنجیم، باید با دید دیگری به این موضوع بنگریم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پمپاژ ضد اخلاقی امروز در جامعه بی سابقه بوده است، در زمان پهلوی دانشآموزان دوران راهنمایی پس از تعطیلی به مشروبفروشیها مراجعه میکردند، این در حالی است که در گذشته شرایط برای انتشار فساد وجود نداشت اما در حال حاضر با وجود ظهور تکنولوژی و تلفنهای همراه و تسهیل انتظار امور غیر اخلاقی وضعیت جامعه نسبت به گذشته بهبود یافته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار دانشجو و استاد در اردوهایجهادی شرکت میکنند، اخیراً دو فرزند شهید شده در مناطق عراق و شام برای فریب دادن مسئولان لهجه افغانستانی را تمرین میکردند و پس از آن به فاطمیون رفتند، در این منطقه آنها به شهادت رسیدند، این موضوع از زبان مادر آنها در یکی از برنامههای صدا و سیما گفته شد.

وی ادامه داد: هیچ کشور و جامعهای دارای چنین شرایطی نبود، بر خلاف افکار برخی از مردم، ایران فاسدتر و بیدینتر نشده و مادیتر و بیتقواتر جلوه دادن ایران خطای بسیار بزرگی است، این گروهها افراد باحجاب سایر کشورها را با افراد بیحجاب کشورمان مقایسه میکنند، در حالی که در هیچ منطقهای عفاف و حجاب به اندازه ایران قوی نیست.

رحیمپورازغدی اظهار داشت: باید افراد باحجاب ساکن کشورهای دیگر با باحجابهای کشورمان و افراد بیحجاب سایر کشورها نیز با بیحجابهای کشورمان مقایسه شوند، قطعاً تفاوت ما و سایر کشورها به وضوح دیده میشود، البته این مورد به معنای ایدهآل بودن شرایط نیست.

وی افزود: انقلاب اسلامی در کنار خدمات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظایر این موارد نهضت اخلاقی معنوی را در جهان اسلام و حتی در جهان به وجود آورد، انقلاب اسلامی در زمان مفتخر بودن تمامی جوامع به بیدینی شکل گرفت، در آن زمان بیفکری نشانه مدرنیته بود، امروز بازگشت به معنویت نهضتی واقعی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: معنویت و اخلاق دولتی و حکومتی نبوده اما حکومت باید اخلاقی باشد، گسترش معنویت در جامعه زمانی محقق میشود که ارزشهای معنوی در جامعه برجسته و الگوسازی شود و همچنین شیب قوانین به سمت اخلاق و معنویت باشد، از طرفی غیر اخلاقی بودن راحت محقق میشود.

وی بیان کرد: برخی از اخلاق شخصی بوده و تقوا، اخلاص و نظایر این موارد ارتباطی با قانون ندارد، برخی اخلاق نیز اجتماعی هستند و در سطح جامعه رخ میدهند، البته منشأ فردی بوده اما آثار آن در اجتماع نمایان میشود، نمیتوان قانونی برای عدم حسادت یا ریاکاری تصویب کرد.

خبر جدید  زمینه ایجاد ۷۶۰۰۰ فرصت شغلی جدید در خراسان رضوی فراهم می‌شود

رحیمپورازغدی خاطرنشان کرد: برخی از گناهان در حریم خصوصی به شخص گناهکار ارتباط داشته اما همان امر در بیرون نباید انجام شود، انجام امر غیر اخلاقی در سطح جامعه توطئهای ضد اخلاقی است، به عنوان مثال لباس حریم خصوصی ماست و در منزل میتوانیم به هر نحوی پوشش داشته باشیم اما در سطح جامعه برای آن قوانین مشخصی تعیین شده است.

وی گفت: روزهخواری تنها به روزهخوار ارتباط دارد اما نباید در محل عمومی روزهخواری کرد، انسان میتواند به خود صدمه بزند اما در میان جمع نمیتواند به دلخواه اشتباه کند، چرا که این امر حقالناس است، معنویت از چنان اهمیتی برخوردار است که میتواند مشکلات مادی را جبران کند، اما مادیات نمیتواند مشکلات معنویات را برطرف سازد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: چه بسا خانوادههایی که مشکلات مادی دارند اما قدرت معنوی در آنها وجود دارد، و برخلاف آن نیز خانوادههایی هستند که ثروت هنگفتی دارند اما دچار فقر معنوی است، در صورت وجود معنویت، فرد خود را در بهشت میبیند، در صورت تمایل به بهبود شرایط، باید بر معنویت سرمایهگذاری شود.

وی اظهار داشت: بدون جهاد نظری و عملی و حکومت و دولت صالح نمیتوان شیب جامعه را به سمت معنویت و اخلاق برد، حکومت باید صالح باشد و از سیاستگذاران صالحی تشکیل شود، هیچ شخصی نمیتواند شخص دیگری را با زور به بهشت ببرد اما میتواند افراد را با زور به جهنم ببرد.

رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: باید حکومت تلاش کند تا عموم با زور به جهنم نروند و تنها راه حل آن این است که تصمیمات را به عموم واگذار کند، حکومت حتی در صورت واجد بودن دو ویژگی اخلاق و معنویت، با زور و قدرت نمیتواند سایرین را به این دو ویژگی دعوت کند، تنها میتوان شرایط را برای بهره مندی از اخلاق و معنویت مهیا کرد.

وی گفت: اخلاقی و معنوی بودن جامعه بدون آزادی و آگاهی ممکن نیست و حتی فرد از عهده شخص خود بر نمیآید، در یکی از منابع خواندم که حتی اگر نای عبادت کردن نداری عبادت را با زور بر خودت تحمیل نکن، نکته اینجاست که برای رسیدن به اخلاق و معنویت باید سختی بسیاری را متحمل شویم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: به گفته حضرت علی (ع) اگر قدرت، ثروت و امکانات مادی طرف جبهه حق بود، رشد و تربیت معنا نداشت، دوراهی سفره چرب یا جبهه حق در مسیر تمامی افراد بوده و هر کدام یکی از آنها را انتخاب کردند، باید هر شخصی برای خود انتخاب کند که یا هزینه دهم و انسان باشم و یا این که میل کنم و انسان نباشم.

وی افزود: اگر شرف و شکم در یک طرف بود هیچوقت انتخابی وجود نداشت، افراد طرف جبهه حق و افراد خواهان مال و منال در یک طرف قرار میگرفتند، اگر پیروزی با مادیات در یک سو قرار میگرفتند تمامی افراد راه آسان را بر میگزیدند و کسی در مقابل حق مستکبرانه برخورد نمیکرد.

خبر جدید  مهمترین شاخصه مدیر جهادی "بن بست‌شکنی" است

رحیم پور ازغدی گفت: به گفته حضرت علی (ع) روح مسکتبرانه، خودمحوری است، در صورتی که امکانات مادی و جبهه حق هر دو در یک مسیر بودند، تمایز افراد مسکتبر و ضد استکبار امکان پذیر نبود، در این صورت تمامی افراد با طمع در این مسیر گام بر میداشتند و انگیزهها مشترک بود.

وی تصریح کرد: خداوند برای تشخیص افراد مستکبر و ضد استکبار، مسیر حق را پر هزینه و سخت کرده و در آن گشنگی، تشنگی، تبعید، اعدام و نظایر این موارد نهاده است تا افراد تنها برای خداوند این مسیر را طی کنند، هر چه میزان فقتهها و مشکلات بیشتر باشد، پاداش و رشد نیز افزایش مییابد.

رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: امام راحل در جوانی متنی این چنینی نوشته بود که بسیاری بر این باورند که در حال حاضر در حالت طبیعت به سر میبریم و پس از مرگ به حالت مأورای طبیعت میرویم، در حالی که در حال حاضر دارای سه حالت طبیعت، برزخ و عقلی هستیم، این سه مورد همزمان با هم در وجود ما رخ میدهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این سه مورد حالتی عمودی دارند اما در افق زمان به ترتیب ظهور میکنند، زمان مرگ توجه ما به سمت حالت برزخی میرود و در قیامت نیز حالت عقلی را مشاهده میکنیم، به گفته امام، ریشه جسم از روح، ملک از ملکوت و دنیا از دین است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال یک شخص در حالت عادی فکر میکند که روزانه سه ساعت امور مادی خود را انجام میدهد و ۳۰ دقیقه نیز صرف امور معنوی و اخلاقی میکند، در حالی که دین در همان لحضهای که امور مادی را انجام میدهد خود را نمایان میکند، افراد هر چه معنویتر میشوند جامعیت آنها رشد میکند.

رحیم پور ازغدیاظهار داشت: صرف هزینه بیشتر به معنای این نسیت که کمالات انسان از دست میرود، بلکه منطور از هزینه، هزینههای مجازی بوده و طرف جبهه حق بودن رشدی حقیقی را نصیب افراد میکند، انسان هرچه به معنویت نزدیکتر میشود از راحتی و نامحدودی بیشتری برخوردار است.

وی بیان کرد: تفسیر اسلام از معنویت با تفسیر افراد غربی از آن مغایرت دارد، حیثیتهای آنان با ما متفاوت بوده اما این به معنای چند شخصیتی و متکسل بودن ما نیست، کثرت به مراتب با وحدت تشاخص متفاوت است، در صورتی که به رتبه عقلانی برسیم از ماهیت عقلانی برخورداریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در ایران از اواخر دوره قاجار شاهد مبارزه مستقیم با اخلاق در جامعه بودیم که این امور تا سال ۵۷ به طول انجامید، دشمن تنها اخلاق و معنویت را هدف قرار گرفته بود، فلجسازی اخلاق و معنویت در جامعه امری بسیاری جدی در پیش از انقلاب بود.

وی تصریح کرد: یکی از آنها جنبش تنباکو بود که هیچ کس از آن اطلاعات دقیقی نداشته و افراد بر این باورند که صرفاً قراردادهایی در ارتباط با تنباکو تصویب شد و دردسرهایی را به وجود آورد، در حالی که این تنها گوشهای از جنایت دشمن بود، ۲۰۰ هزار نیرو به ایران اعزام شده و در شهرهای متعدد پایگاههایی با عنوان خرید و فروش تنباکو به وجود آمد.

رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: کنار این مراکز مشروب فروشی، رقاصخانه و نظایراین مکانها راه اندازی شد، در بحث بدحجابی نیز اقدامات مختلفی انجام شد و این جنبش تنباکو صرفاً برای تنباکو نبود، همچنین در اوایل حکومت رضاخان اتفاقات مثبتی رخ داد و وی به دیدار علما میرفت تا اینکه اندک اندک خاطرات تلخ ایرانیان آغاز شد.

خبر جدید  ۱۷ شهرستان خراسان‌رضوی در وضعیت قرمز/ شرایط مشهد حادتر شد/ تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها

وی بیان کرد: بسیاری از دینداران در آن زمان بیدین شدند، علی دشتی و کسرایی در گذشته روحانی بودند و پس از مدتی لباس دین خود را کنار گذاشتند، این افراد به نفع غرب و به نام پیشرفت به دست دشمن افتادند، رضاخان ۵۵ هزار روستا را به همراه یک شاخه نبات به فرزند خود فروخت، وی ظاهراً مشروطهخواه بود اما خلاف آن عمل میکرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فرهنگ سیاسی مشارکتی دموکراتیک دروغی بیش نبود، نهضتی با بُعد معنویت به یک باره پرچم لالیک را برافراشته کرد، برخی میگویند حجاب نباید قانون شود اما در سایر کشورها بیحجابی قانون است، چهار قرن طول کشید تا ایرانیان مسلمان شوند.

وی گفت: تاکنون افراد با زور مسلمان نشدند، بسیاری از دانشمندان متعلق به ایران هستند، کسی که با زور مسلمان شده باشد خدمات جهادی نمیکند، تنها به دین اسلام توهین نمیکند و کاری هم به جبهه حق ندارد، ایرانیان ادبیات عرب را سازماندهی کردند و از سلطه نژادپرستی عربها ممانعت کردند.

رحیم پور ازغدی بیان کرد: پیشرفت اسلام تنها با دارا بودن معنویت و اخلاق با چنین سرعتی محقق شد، در گذشته افراد شیعه به ۱۰ نفر رسیده بود، عدهای شهید شدند و برخی نیز منزوی شدند، تعدادی نیز از دین بازگشتند، در حال حاضر نیم میلیارد شیعه وجود دارد، بدون آزادی و آگاهی جامعه معنوی ساخته نمیشود.

وی خاطرنشان کرد: ایمان زور میآورد اما زور ایمان نمیآورد، اگر قرار بر این بود که افراد با قدرت پیروز میشدند دین با تعداد اندک و قدرت کم خود باید شکست میخورد، بسیاری از افراد با زور شمشیر مسیحی شدند اما ایرانیان بدون شمشیر مسلمان شدند، دین اسلام تاریخ انقضا نداشته و کهنه نمیشود، این توضیحات برای بخشی از بیانیه گام دوم بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: برخی میگویند در احادیث تناقض وجود دارد، به عنوان مثال برای فرزندآوری احادیثی گفته شده و از طرفی برای کمتر به دنیا آوردن فرزند نیز حدیث وجود دارد، باید شرایط جامعه را بسنجیم و ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم، در صورتی که جمعیت بالاست میتوانیم کمتر فرزند داشته باشیم و در صورتی که جمعیت کاهش یافته باید فرزندآوری کنیم.

وی گفت: برخی از گفتههایم به اشتباه منتشر میشود، به عنوان مثال فردی به من گفته بود که دختران و پسران در سایر کشورها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند، به عنوان مثال دختر دبستانی با پسر دبیرستانی به راحتی ارتباط دوستانه برقرار میکند، چرا در ایران دوستی میان دختر و پسر اشتباه است؟

رحیم پور ازغدی اظهار داشت: در پاسخ به سوال مذکور گفتم که دوستی آنها و ایجاد روابط این چنینی در صورت کنترل خانواده دو طرف مشکلی ندارد، دختر دبستانی برای ارتباط با پسر دبیرستانی باید با مشورت خانواده پیش رود، این سخن از سوی من به این شکل منتشر شد که باید پسران با دختران کم سن ازدواج کنند.

انتهای پیام/ ت


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *