خراسان ما
خراسان ما

مشهد ظرفیت خوبی برای تحقق شهر هوشمند دارد

مشهد ظرفیت خوبی برای تحقق شهر هوشمند دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، وزیر ارتباطات و آذری جهرمی: مشهد ظرفیت خوبی برای تحقق شهر هوشمند داردفنآوری اطلاعات در هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند که در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار میشد گفت: مشهد ظرفیت اقتصادی و نیروی انسانی خوبی برای تحقق شهر هوشمند دارد. مدیریت شهری میتواند وظایف خود را در بستر شهر هوشمند بهتر پیگیری کند.

محمدجواد آذری جهرمی بیان کرد: شهر هوشمند از دو جهت حائز اهمیت است. یکی اینکه شهر مشهد ویترین جمهوری اسلامی است. عموم توریستهای خارجی اولین مواجههشان با ایران در شهر مشهد روی میدهد. همچنین هوشمند بودن شهر مشهد میتوانند مشاغل متعددی برای فعالان حوزه اینترنتی ایجاد کند. هوشمندسازی مدیریت شهری یکی از پروژههای بزرگ اشتغالزایی را شامل میشود.

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات با اشاره به فعالیتهای توانمندان حوزه فنآوری گفت: استارتآپهای قابل تقدیری از مشهد برخاسته و هماکنون با کیفیت خوبی در حال کار هستند.

وزیر ارتباطات خطاب به مدیران شهری مشهد گفت: اگر ساختمانی با استانداردهای هوشمندسازی در این شهر ساخته شود باید از سوی شهرداری تخفیفهای قابل توجهی دریافت کند. چراکه درآمد خدمات شهری با تحقق هوشمندسازی در آینده بیشتر خواهد شد.

وی در همین بخش ادامه داد: مقرراتگذاری و تسهیلگری باید از طرف شورای شهر انجام شود و تحقق آن بر عهده فعالان حوزه فناوری و استارتآپهاست.

آذری جهرمی با تأکید بر توانمندیهای شهر مشهد برای تحقق ایده شهر هوشمند گفت: شایسته است مردم به نحو ملموس احساس کنند که شهر هوشمند چه خدمتی به آنها ارائه میکند و در این مسیر چه میزان توسعه اتفاق افتاده است.

وی خواستار شکست انحصارگرایی در استفاده از دادههای شهر شد و افزود:بحث هوشمندسازی مدیریت شهری با تصدیگری آن توسط مدیریت شهری به جایی نمیرسد. انحصارگرایی با تحقق شهر هوشمند دو موضوع متضاد است. اطلاعات سرمایه ملی کشور است و باید به شفافی در خدمت مردم و فعالان هوشمندسازی شهر قرار گیرد.

هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند از دیروز گشایش یافته و تا ۱۶دی ماه در نمایشگاه بینالمللی مشهد برپاست.


منبع :: http://mashhad.iribnews.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد