اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

مشهد پایگاه خوبی برای تبادل تجربیات در حوزه تربیت‌دینی است

مشهد پایگاه خوبی برای تبادل تجربیات در حوزه تربیت‌دینی است

مشهد پایگاه خوبی برای تبادل تجربیات در حوزه تربیتدینی استبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی علی سروری مجد امروز در نشست خبری کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی که در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مسلما تجارب بسیار زیادی در حوزههای علمیه ادیان ابراهیمی، دانشگاهها، مدارس دینی، حوزههای علمیه و موسسات آموزشی در سراسر جهان در ادیان مختلف وجود دارد؛ بالطبع مشهد هم با توجه به دیرینه بسیار قوی، عظیم و مهمی که دارد، میتواند پایگاه بسیار خوبی در این حوزه باشد.

وی ادامه داد: بنابراین این کنفرانس به دنبال این است که این تجارب دینی را به اشتراک بگذارد و ادیانی مانند یهودیت، مسیحیت و مسلمانان که در طول تاریخ تعلیم و تربیت خود به تجاربی دست یافتهاند را به اشتراک بگذارد.

نهضت علمی امام رضا(ع)
دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی گفت: با توجه به اینکه امام رضا(ع) با هجرتی که به خراسان کرد، پایهگذار نهضت علمی در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم در منطقه خراسان و ایران کنونی بود، آثار و نتایج این نهضت را در سالها و قرنها بعد از هجرت ایشان به خراسان، شاهد بودهایم.

سروری مجد عنوان کرد: براساس این نهضت امام(ع)، دانشمندان بزرگی چه شیعه و چه اهل سنت در منطقه خراسان بپا خواستند و نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل جهان موثر واقع شدند. تاثیرگذاری آنها نیز بدین جهت بود که اگر نهضت علمی امام رضا(ع) به وجود نمیآمد، برخی از افکار شرکآمیزی که در ادیان یهود و مسیحیت به چشم میخورد و آنچه که تحریف شده بود نیز وجود نداشت و حتی امروز هم هیچ اسمی از یهودی و مسیحی به میان نمیآمد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد ولادت حضرت عیسی(ع) و سایر انبیای الهی نیز باید گفت که امام رضا(ع) با آن مناظراتی که در زمان خود انجام داد، باعث حفظ همان ادیان هم شدند و امروز کسی نمیپذیرفت که افکار خرافی و شرکآمیزی در ادیان توحیدی و ابراهیمی مشاهده میشود. بنابراین نهضت علمی امام رضا(ع) برگرفته از قرآن کریم بود که این امر باعث بالندگی توحید در سراسر جهان و حتی منجر به حفظ همان ادیان غیر مسلمان و سپس توسعه علوم مختلف در خراسان، ایران و در جهان اسلام شد.

خبر جدید  می‌توان بازار سوغات کشور را در مشهد تجمیع کرد

دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی گفت: برگزاری این کنفرانس در آستان قدس رضوی نیز براساس همان نهضت علمی امام رضا(ع) بود تا بتوانیم این نهضت را به دنیا با یک موضوع مشخصی تحت عنوان تربیت دینی بشناسانیم.

سروری مجد عنوان کرد: گرچه همایشهای دیگری توسط آستان قدس رضوی با عنوان «گفتوگوی بین ادیان» با موضوعاتی چون معنویت و اخلاق برگزار شده اما این کنفرانس در خصوص موضوعات تربیت دینی و به اشتراک گذاشتن تجارب عملی ادیان ابراهیمی منحصر به فرد است.

وی گفت: این کنفرانس با دو نشست تخصصی همراه است که اولین نشست تخصصی که به همت مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور و جامعهالمصطفیالعالمیه است، با حضور اساتید، دانشمندان حوزههای علمیه، مدارس و دانشگاههای دینی لبنان و همچنین اساتید مشهد در لبنان برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی ادامه داد: همچنین در کنار این نشست بازدیدهایی هم صورت خواهد گرفت و طی این بازدیدها از تجارب دینی مدارس لبنان و تجربیاتی که در آستان قدس رضوی وجود دارد، به اشتراک گذاشته میشود. در واقع مجری اصلی این کنفرانس دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) که با مشارکت دانشگاههای دیگر، حوزههای علمیه سراسر کشور و برخی از پژوهشگاهها همراه است.

خبر جدید  مطالعات ۳۰۰ پروژه اشتغال‌زایی در خراسان رضوی در حال انجام است

سروری مجد با اشاره به اهداف این کنفرانس اظهار کرد: از مهمترین اهداف این کنفرانس میتوان به تعامل و همفکری اندیشمندان مسلمان و سایر ادیان الهی درباره مفاهیم، مسائل و چالشهای مشترک در خصوص تربیت دینی اشاره کرد که در خصوص تعامل و هم فکری اندشمندان در خصوص حوزه مشترکی که دارند و بحث روز دنیا نیز محسوب میشود و همچنین تبادل تجارب عملی ادیان دینی و زمینه دستیابی به تولید دانش تربیتدینی است.

دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی با اشاره به اینکه برای این کنفرانس ۸ محور اساسی طراحی شده، گفت: از جمله این محورها میتوان به فلسفه تربیت دینی که عبارت از مفهوم شناسی، اهداف، مبانی، امکان فلسفی و…، نظریهها و الگوهای تربیت دینی که عبارت است از اصول و روشها، مطالعات روانشناختی و فقهی، تجربههای تربیت دینی در خصوص آموزش عمومی، آموزش عالی، نهادهای دولتی و مردمی و… اشاره کرد.

سروری مجد اضافه کرد: همچنین محور ویژه دیگری که در این راستا بنا نهادیم؛ تربیت دینی در معارف رضوی است که آستان قدس رضوی این امر را مهم و ویژه دانسته است تا معارف رضوی بیشتر به دنیا و ادیان ابراهیمی در خصوص تربیت دینی معرفی شود و این امر نیز تنها منحصر به مسلمانان نیست که بتوانند راجع به آن تحقیق کنند، بلکه این فرصت به همه ادیان ابراهیمی داده میشود تا در آن حضور یابند و به تحقیق و بررسی با محوریت تربیت دینی بپردازند.

وی ادامه داد: دومین نشست تخصصی این کنفرانس در روز چهارشنبه، ۱۹دیماه، در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با عنوان «نظام تربیت دینی در دانشگاهها، حوزهها و مراکز دینی» برگزار خواهد شد که در این نشست سه شخصیت مسیحی از فرانسه حضور خواهند داشت و به گفتوگوی علمی خواهند پرداخت، همچنین در روز پنجشنبه، ۲۰ دی ماه، نیز نشست دیگری در بنیاد پژوهشهای اسلامی با عنوان «مبانی و مسائل مشترک ادیان در حوزه تعلیم و تربیت» برگزار خواهد شد.

خبر جدید  میزبانی خراسان رضوی در لیگ سپک تاکرا بانوان کشور

دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی افزود: در نشست روز پنجشنبه سه شخصیت مسیحی از فرانسه، اعضای هیئت مدیره بنیاد پژوهشها، اساتید و پژوهشگران بنیاد پژوهش آستان قدس رضوی حضور دارند.

حضور مسیحیان؛ فرصتی برای شهر مشهد
سروری مجد عنوان کرد: آشنایی این افراد مسیحی با مجموعه آستان قدس رضوی، حرم مطهر، شخصیت امام رضا(ع) و گنجینههایی که در مجموعه حرم مطهر نگهداری میشود، همچنین شناساندن حوزه علمیه کهن خراسان را که امام رضا(ع) آن را پایهگذاری کردهاست، از جمله برنامههای جانبی این نشست تخصصی خواهد بود.

وی عنوان کرد: در کنار این کنفرانس این موضوع به بعضی از مدارسی که تجربه تربیتدینی دارند و به پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد، منتقل شده است تا تجارب خود را در قالب مستنداتی در اختیار ما قرار داده تا در کنفرانس به ارائه آنها پرداخته شود.

دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی تاکید کرد: علاقهمندان فرصت دارند که تا ۲۰ بهمن ماه سال جاری مقالات خود را به سایت Tarbiatemamreza.ac.ir ارسال کنند. سعی بر این است که طی یک هفته پس از زمان نهایی ارسال مقالات، داوری انجام و نتایج نیز اعلام شود. کنفرانس اصلی نیز در ۱۴ و ۱۵ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *