اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

موضوع روانشناسی در طب ایرانی و اسلامی بیشتر از طب مدرن مورد توجه است

موضوع روانشناسی در طب ایرانی و اسلامی بیشتر از طب مدرن مورد توجه است
موضوع روانشانسی در طب ایرانی و اسلامی بیشتر از طب مدرن مورد توجه استبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی علیاکبر ولایتی ظهر امروز در همایش ملی طب سنتی ایرانی؛ یک دهه فعالیت آکادمیک، نقد گذشته و افق آینده که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از وزارت بهداشت به دلیل همکاری که در این دوره با طب سنتی داشتند تشکر میکنیم و شهادت میدهم که در هیچ دورهای اینگونه همکاری با طب سنتی نشده بود.
وی با اشاره به طب سنتی، ادامه داد: بنده تعریضی به کلمه طب سنتی دارم و نمیدانم به چه دلیل نام این شاخه از علم را سنت گذاشتند؛ شاید در تقابل ما مدرنیته. ترجمه traditional Medicine طب سنتی شده است. حال مگر در ریاضی، ریاضی سنتی و ریاضی مدرن داریم؟
ولایتی افزود: علت این نامگذاری را میتوان در تعریف طبیعت و خلقت در دیدگاه غربیها یافت. آنها خلافت را بر اساس تصادف میدانند و ما بر اساس حکمت؛ لذا خداگراها انسان را بخشی از خلقت میدانند که در انسجام با سایر اجزای طبیعت بر اساس نظم و منطق خلق شده است. از همینجا کلمه «مزاج» تعریف میشود. مزاج یعنی سرشت و شرست آدمها به اندازه انفس خلایق است و بر این اساس مزاجهای متفاوت تعریف شده است، یعنی اگر داروی واحد را به دو نفر با مزاجهای متفاوت تجویز میکنید بر یک نفر اثر میکند و بر یک نفر اثر نمیکند.
وی تصریح کرد: اگر بدون توجه به مزاج انسانها دارو تجویز کنیم دچار اشکال میشویم، همانگونه که شدهایم. فلذا در این طب بر اساس مزاج آدمها دارو تجویز میشود.
رئیس گروه حکمت و طب ایرانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران با بیان اینکه انسان یک کل تفکیک ناپذیر است و جسم و روح انسان در کنار یکدیگر قرار دارد، خاطرنشان کرد: اگر کسی به انسان به عنوان جسم نگاه کند، اشتباه میکند. جسم و روح انسان با هم مطرح است؛ لذا موضوع علم روانشانسی در طب ایرانی و اسلامی بیشتر از طب مدرن مورد توجه است.
وی با اشاره به اینکه «انسان بخشی از طبیعت است»، بیان کرد: بر این اساس میگویند فلان خوراکی مزاج سرد یا گرم است و خوراکی یا داروی گرم را به مزاج سرد و خوراکی یا داروی سرد را به مزاج گرم ندهید. این نوع تجویز خیلی بهتر از امروزه بر اساس منطق منطبق است.
ولایتی عنوان کرد: علت ماندگاری شیخالرئیس این است که کتاب قانون آن بر اساس منطق است، فلذا طب ارسطویی را بهتر از طب جالینوسی میپسندد. طب جالینوسی بیشتر بر اساس تجربه و طب ارسطویی بر اساس منطق است.
وی با اشاره به اینکه «با وجودی که در طب امروزی مدعی استفاده از منطق نیستند، اما در تجرزیه و تحلیل ناچار به استفاده از منطق هستند»، گفت: هنگامی که اساس تفکر بر اساس خلقت تصادفی است، چرا ما در تبیین فیزیولوژی و تطبیق پاتولوژی و فیزیولوژی دنبال منطق میگردیم. نمیشود خلقت تصادفی باشد و ما در تحلیل این خلقت از ابزار منطق استفاده کنیم. این تفاوت دو جهانبینی است. طب ایرانی و اسلامی بر اساس جهانبینی توحیدی است و طب غربی بر اساس جهانبینی داروینی است و بر این اساس این تفاوت وجود دارد.
رئیس گروه حکمت و طب ایرانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران ادامه داد: بر این اساس در طب مدرن به بنبست رسیده و به این نتیجه رسیدهاند که چاره کار تلفیق دو دیدگاه طب سنتی و طب مدرن است.
وی با تأکید بر اینکه «تصور اینکه در طب سنتی فقط جوشانده میدهند و از داروی گیاهی استفاده میکنند درست نیست»، تصریح کرد: اولین کسی که از روده بُز نخ بخیه درست کرد، زکریای رازی بود. زکریای رازی که الکل را کشف کرد اولین کسی بود که در قرن سوم و چهارم از پنبه و الکل برای استریل کردن محل جراحی استفاده کرد. لذا طب سنتی تنها این نیست که جوشانده بخورند و هر جا جراحی لازم باشد انجام میدادهاند.
ولایتی خاطرنشان کرد: در طب سنتی به موازات تجویز داروهای طبی کار جراحی هم پیش رفته بود و بسیاری از پایههای جراحی را اطباء ایرانی و اسلامی پایه گذاری کردند. در مجموع به منظور تجمیع طب مدرن و سنتی باید طب سنتی به روز و طب مدرن منطقی شود.
انتهای پیام


منبع :: http://khorasan.iqna.ir

خبر جدید  شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی تقویت خواهد شد
0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *