به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مدیر مرکز جامع رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی در آیین افتتاح این مدرسه روانشناسی که با حضور محمد مهدی نژاد نوری معاون علمی آستان قدس رضوی و جمعی از روانشناسان برجسته کشور شب گذشته در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهش های اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: مدرسه فصلی به معنای دورههای فشرده آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی و یکی از رویکردهایی است که در فضاهای دانشگاهی برای ایام بین ترم و آزاد دانشجویان استفاده میشود و هدف از آن تبادل مطالب و یافتههای علمی و اندیشهورزی است.

محسن اصغری نکاح به تفاوت مدرسه فصلی با کارگاه آموزشی اشاره کرد و گفت: در کارگاههای آموزشی محوریت با یک یا دو استاد است اما در مدرسه فصلی اساتید متعددی در حوزههای مختلف دانش خود را به صورت یافتههای جدید ارائه میدهند که ماحصل این کار مطالعه و تالیف است. وی افزود: مدرسه فصلی روانشناسی اولین مدرسهای است که در مرکز جامع رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی راهاندازی شده است و امیدواریم این امر استمرار داشته باشد زیرا این اقدام شروعی برای رونق گرفتن طرح مباحث فصلی در حوزه روانشناسی اسلامی است.

خبر جدید  قهرمانی خراسان‌رضوی در مسابقات کراس فیت کشور

وی مدرسه فصلی روانشناسی اسلامی را فرصتی برای تعامل علمی و حرفهای متخصصان رشته روانشناسی ذکر کرد تا ضمن آموزش و برگزاری نشستهای تخصصی بحث و گفتوگوی گروهی به ارائه سخنرانی، تبادل نظر و مناظره در حوزه روانشناسی با رویکرد اسلامی بپردازند.

مدیر مرکز جامع رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی در ادامه به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: ارائه آخرین تحولات روان شناسی اسلامی و ایدهها و تلاشهای انجام پذیرفته و سیر تحول روان شناسی در ایران و جهان و طرح مباحث چیستی و چرایی روانشناسی اسلامی، مسائل روش شناختی و شیوههای برداشت از متون دینی از جمله اهداف این طرح است.

خبر جدید  ویزیت تخصصی رایگان ۱۱۰ بیمار محروم در حاشیه مشهد

اصغری نکاح همچنین «چیستی و چرایی روانشناسی اسلامی»، «ضرورت اندیشهورزی»، «مفهوم شناسی و ماهیت روانشناسی اسلامی»، «چالشها و فرصتهای پیش رو»، «روش برداشت از متون دینی و سیر تحول روانشناسی اسلامی در ایران و جهان» را از جمله مهمترین سرفصلهای این طرح برشمرد و گفت: در پایان این دوره به شرکت کنندگانی که حد نصاب آزمون را کسب کرده باشند گواهینامه پایان دوره مدرسه فصلی روانشناسی اسلامی اعطا میشود.

خبر جدید  مجید خرمی سرپرست روابط عمومی شهرداری مشهد شد

وی تصریح کرد: این دوره مطالعاتی طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه با همراهی اساتید و صاحبنظران برجسته کشوری و با دعوت از دانشگاهیان و دانشجویان دکترا و مشاوران فعال در حال برگزاری است تا علاوه بر شبکهسازی میان اندیشهورزان، دانش پژوهان و پژوهشگران رشته روان شناسی اسلامی، آخرین ایدهها و دستاوردهای نظری را مورد نقد و بررسی قرار دهند.