«غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی»، نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره موضوع طرح سوال از رییس جمهور و فضاسازی برای طرح موضوع عدم کفایت سیاسی روحانی گفت: متأسفانه از ابتدای آغاز به کار دولت آقای روحانی شاهد انتقامگیریهای سیاسی بودیم.

وی ادامه داد: بخشی از این انتقامگیریها از ناحیه یک جریان سیاسی خاص و از مشهد پیگیری میشد اما این جریان حالا در مجلس هم رهکار و انتقام گیری سیاسی خاص خود را پیگیری میکند.

نطفه بحث استیضاح رئیس جمهور در فراکسیون ولایی شکل گرفت

جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه نطفه بحث استیضاح رئیس جمهور در فراکسیون ولایی شکل گرفت، گفت: همان طور که در روزهای اخیر از موضعگیریهای رسانهای شنیدیم، شاکله فراکسیون ولایی موافق استیضاح آقای روحانی نبودند.

وی درباره ادعای طرح کنندگان موضوع استیضاح مبنی بر همراهی اصلاحطلبان برای عدم کفایت روحانی گفت: کدام منطقی باور میکند که اصلاحطلبانی که همه آبروی خود را در گرو حمایت از روحانی گذاشتهاند وارد چنین بازی شوند؟

وی ادامه داد: آقایان با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن میخواهند جوسازی کنند.

جعفرزاده ایمنآبادی درباره ریشه یابی این جریان در خارج از مجلس گفت: بدون شک این افراد و این طرح دارای عقبه و پشتوانه هستند که باید مشخص شود از طرف چه کسانی در خارج از مجلس حمایت میشوند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس همچنین بیان کرد: تصور میکنم اگر این جریان به صورت سرخود در حال پیگیری این موضوع بوده، بهتر است از نهادهای مسئول در بیرون از مجلس با این افراد صحبت کرده، خط قرمزها و منافع ملی را در شرایط فعلی تبیین کنند.

خبر جدید  تمهیدات ویژه سازمان پایانه ها همزمان با بارش شدید باران در مشهد

وضعیت اقتصادی کشور به هم ریخت؛ برخی آقایان دایه عزیزتر از مادر شدهاند!

جعفرزاده ایمنآبادی با بیان این که شرایط متلاطم اقتصادی حاصل عملکرد کلی در کشور و نامَردی است که رییس جمهور آمریکا در خصوص توافق هستهای از خود نشان داد و گفت: متاسفانه عدهای میخواهند انتقام خروج ترامپ از برجام را از روحانی بگیرند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی بیان کرد: در شرایط اقتصادی امروز وحدت و همدلی حرف اول را میزند نه این که برخی دایه عزیزتر از مادر بشوند و بخواهند در این بحران اقتصادی که بدون شک تنها مقصر آن دولت نیست، کفایت رییس جمهور را زیر سوال ببرند.