به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رشید صحابی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در مجموعه گردشگری هفت حوض مشهد برگزار شد، در خصوص انتخاب نام این مجموعه اظهار کرد: انتخاب نام «هفت حوض» برای این مجموعه به دلیل ایجاد هفت حوضچه آب بر روی صخرهها در پی سایش سنگهای آهکی این منطقه توسط آب چشمهها بوده است.

وی با بیان اینکه هفت حوض میتواند پایهای برای شناسایی نقاط تاریخی و گردشگری است که در اختیار ما قرار دارد و بسیاری از مردم از آن غافل هستند، عنوان کرد: این منطقه جزء شهر مشهد و یک منطقه نمونه گردشگری است که میتواند در موضوع ماندگاری زائر موثر واقع شود.

مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض بیان کرد: بسیاری در شهر بر روی این موضوع کار میکنند تا بتوانند میزان ماندگاری زائران را افزایش دهند، در حالی که از ظرفیت این مجموعه در افزایش ماندگاری زائران غافل هستند.

صحابی تصریح کرد: کتیبهها و سنگنگارههایی مربوط به بیش از ۹۰۰۰ سال قبل در این منطقه وجود دارد که از نظر میراثی و گردشگری بسیار مهم است، اما به آنها کمتوجهی شده است. با این وجود هر چند این کار در حوزه شهرداری مشهد نیست، اما با توجه به اینکه این آثار جزء سرمایههای مشهد است، مصمم هستیم به عنوان یک منطقه گردشگری از آنها حفاظت کرده و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

خبر جدید  پیروزی نمایندگان خراسان در لیگ برتر و دسته یک فوتسال کشور

وی اذعان کرد: در سال ۹۰ شهرداری وارد این منطقه میشود و به منظور توسعه آن شرکتی تشکیل میدهد. ما در این شرکت از سال ۹۰ تا ابتدای سال ۹۷ درگیر احداث زیرساختها بودیم. با مطالعاتی که انجام شده آب از سد طرق به این مکان اختصاص داده شده است و فضاسازیهایی نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض گفت: تاکنون ۳۵ میلیارد تومان در این مجموعه هزینه شده است و شورای شهر مشهد نیز حدود ۱۳ میلیارد تومان بودجه برای سال آینده این مجموعه تصویب کرده است که در تکمیل نورپردازی، مبلمان مجموعه و تکمیل زیرساختهای آن هزینه خواهد شد.

صحابی ادامه داد: با اقدامات انجام شده و زیرساختهای ایجاد شده این مجموعه برای واگذاری به سرمایهگذار شده است. مذاکراتی نیز با سرمایهگذاران مختلف انجام شده است، اما نکته اینجاست که تا طرح راهبردی مجموعه که در حال آمادهسازی است، توسط مشاور طرح ارائه نشود، نمیتوان این مجموعه را به سرمایهگذاران واگذار کرد.

وی با اشاره به بازدید ۷۰ هزار نفر در نوروز ۹۷ و بازدید ۸۰۰ هزار نفر از مجموعه در طول سال ۱۳۹۷، گفت: با اقدامات انجام شده پیشبینی میشود در نوروز امسال حدود ۲۰۰ هزار نفر از مجموعه هفت حوض بازدید کنند.

خبر جدید  کالای قاچاق از هفت انبار در مشهد کشف شد

هفت حوض قطب گیاهان دارویی

مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض با اشاره به وجود دو پوشش انحصاری در مجموعه هفت حوض، ادامه داد: این منطقه قطب گیاهان دارویی است که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است و چه دانشگاه علوم گیاهی و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به آن غفلت کردند،

صحابی ادامه داد: همچنین پوشش جانوری این منطقه نیز منحصر به فرد است انواع و اقسام گونههای جانوری مانند روباهها و خزندگان در آن مشاهده شده جانوری است، اما بیشترین جانور موجود در این منطقه مارمولک است و کلکسیونی از مارمولک در این منطقه مشاهده شده است.

وی با تأکید بر اهمیت میراثی این منطقه، تصریح کرد: کتیبهها و سنگنگارههایی موبوط به بیش از ۹۰۰۰ سال قبل در این منطقه وجود دارد که از نظر میراثی و گردشگری بسیار مهم است، اما به آنها کمتوجهی شده است. با این وجود هر چند این کار در حوزه شهرداری مشهد نیست، اما با توجه به اینکه این آثار جزء سرمایههای مشهد است، مصمم هستیم به عنوان یک منطقه گردشگری از آنها حفاظت کرده و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

صحابی در خصوص برنامههای نوروزی این مجموعه، بیان کرد: برگزاری جشنواره عشایر به منظور شناساندن فرهنگ عشایر به مردم و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی با همکاری سازمان مدیریت پسماند از جمله برنامههای این مجموعه در نوروز امسال خواهد بود.

خبر جدید  حضور شوریان در اردوی تیم ملی بوکس

مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض عنوان کرد: در سال گذشته تورهای گردشگری نیمروزه به این مجموعه آغاز شد که اگر امکانات تجهیز شود تا یک روزه هم افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین مذاکراتی با آموزش و پرورش و برخی تورهای مسافررتی برای برگزاری اردوها و تورهای گردشگری د این مجموعه انجام شده است.

صحابی با اشاره به هزینههایی که تاکنون در این مجموعه انجام شده است، گفت: تاکنون تمام هزینههایی که در این مجموعه انجام شده در جهت ساخت زیرساختهای بوده است، لذا تاکنون فقط هزینه شده است و بازگشت سرمایهای صورت نگرفته است. درآمد خود مجموعه نیز بسیار ناچیز است.

عارف عباسی، معاون اداری و مالی این مجموعه نیز در خصوص اشتغالزایی این منطقه، گفت: در مجموع در دو بخش سازمانی شرکت و مجموعه گردشگری حدود ۲۰۰ نفر مشغول به خدمت هستند، همچنین طی این سال ها ۴۰۰ قرار داد منعقد شده است.

گفتنی است؛ این منطقه یکی از سه منطقه گردشگری مشهد و جزء قدیمیترین مناطق تاریخی ایران و جهان است و آثار و کتیبههای تاریخی مربوط به هزاران سال پیش در آن کشف شده است.