به گزارش خبرگزاری برنا از قوچان؛ محمد احمدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان در جمع خبرنگاران گفت: بیماری تب برفکی به دلیل فاکتورهایی از جمله سرعت انتشار و شدت عفونت زائی، جزء مهمترین بیماری های ویروسی دام محسوب گردیده و در مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد کرده و متعاقب آن تاول هایی در داخل دهان و روی پا ظاهر می شود که ممکن است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود.

احمدی اظهار کرد: :این بیماری موجب وارد آمدن خسارت های اقتصادی سنگینی به دامداران شده و همانند اکثر بیماریهای ویروسی درمان خاصی ندارد و بهترین راه درمان، پیشگیری از بروز بیماری واکسینه کردن دامهای سالم می باشد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان در پایان عنوان کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۲۴۹ هزارراس دام سبک در شهرستان علیه این بیماری واکسینه گردیده اند.

خبرنگار: سهیلا چترآبگون