به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، آیتالله سید احمد علمالهدی صبح امروز در گفتوگو با برنامه رادیویی پارک شهر در رادیو تهران، در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره تصویری که از سلام نظامی افسران نیروی هوایی در حضور آیتالله علمالهدی در فضای مجازی منتشر شده بود، توضیح داد: در روز ۱۹ بهمن که خدمت افسران نیروی هوایی ارتش بودیم در شروع برنامه سرود ملی جمهوری اسلامی نواخته شد و افسران به خاطر پخش سرود و نیز احترام به فرماندهشان که کنار بنده ایستاده بود، سلام نظامی دادند.

خبر جدید  کاشمر؛ رتبه اول نشست زمین در کشور

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: چون من کنار فرمانده بودم، عدهای یا به اشتباه یا مغرضانه موضوع را طور دیگری بیان کردند.

وی خاطرنشان کرد: فقط شخص مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا هستند و نمایندگان ایشان در استانها درراستای فرماندهی کل قوا نمایندگی ندارند، بلکه در مسائل مدیریتی مردم و مقلدین ایشان نماینده هستیم.

خبر جدید  احتمال بارش رگبار پراکنده در خراسان رضوی